MS15-099: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod: 8 September 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3089664
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-099.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringarna som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Möjliggör enkel inloggning (SSO) för ADAL på molnet domänanslutna datorer. Domänkonton verkar vara inloggad på molnet domänanslutna datorer som har moderna autentisering aktiverad. Du kan dock öppna filer.
 • Att välja en ikon för en KPI i PowerPivot ignoreras i Microsoft Excel 2013.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Föreställ dig följande:
   • Du kan lägga till en kombinationsrutekontroll i ActiveX- eller en ActiveX-kontrollen i en arbetsbok i Microsoft Excel 2010.
   • Den ListFillRange Egenskapen för kontrollen refererar till data i ett annat kalkylblad i arbetsboken.
   • Du kan zooma vyer av båda kalkylbladen till olika Zooma faktorer som inte är 100 procent.
   • Försök att ändra val av kontrollen kombinationsruta eller en listruta.
   I det här scenariot kan du få följande felmeddelande:

   Det finns inte tillräckligt med systemresurser för att visa fullständigt.

  • Diagram kan inte infogas i andra Office-program som Word eller PowerPoint om ett tillägg från en nätverksplats läses in i Excel 2013.
  • Vissa objektmodellanrop (Range::HasArray, intervall: HasFormula och Range::NumberFormat) är långsammare i Excel 2013 än i tidigare versioner av Excel.
  • När du försöker använda ett tredjepartsprogram som värd för Excel 2013 externt öppna en arbetsbok i Excel-fönstret öppnas utan en arbetsbok.
  • När du aktiverar alternativet Använd alltid anslutningsfil för en ODBC-anslutning till en datakälla, till exempel Microsoft Access eller Microsoft SQL Server i Excel 2013 kraschar Excel 2013.
  • Åtgärdar ett problem som döljer detaljerade felmeddelanden från Power fråga användare i olika scenarier och orsakar ett allmänt felmeddelande som ska visas i stället.
  • När du skriver ut eller förhandsgranska ett kalkylblad i Excel 2013 visas namnet på en gruppruta (formulärkontroll) i en felaktig placering.
  • När du kopierar och klistrar in celler som har villkorsstyrd formatering i Excel 2013 dubbleras regler för villkorsstyrd formatering, även om reglerna som redan finns i cellerna.

   Obs! När du har installerat uppdateringen du måste följa instruktionerna i den "Registerinformation"avsnittet åtgärda det här problemet.
  • Vissa ändringar i PowerPivot orsaka Power fråga anslutningar ska vara skrivskyddad i Excel och blockera ytterligare ändringar i fråga om energi. Mer information finns i Redigera kolumner och tabeller i en fråga Power-anslutning är inte längre möjligt med PowerPivot för Excel 2013.
  • Ibland felmeddelande ett på minnet när du skapar ett nytt Excel-fönster när du använder en Excel-fönstret för förhandsgranskning i Microsoft Outlook.
  • När du skriver ut eller förhandsgranska ett kalkylblad i Excel 2010 visas namnet på en gruppruta (formulärkontroll) i en felaktig placering.
  • Den här uppdateringen påverkar hur temporära filnamn genereras för funktioner som öppna skrivskyddade filer från dela mappar, skicka arbetsböcker som e-postbilagor och interagera med delade arbetsböcker. Därför kan mer giltiga namn för tmp-filer skapas. Detta ökar antalet tmp-filer kan öppnas innan ett dubblettnamn sker.
  • När en användarprofil tas bort från min webbplats skickas ett e-postmeddelande till användarens chef. Men den här e-postmeddelandet innehåller en länk till roten för användarens Min webbplats och Mina webbplatsen finns inte längre. Dessutom visas följande felmeddelande:

   Det gick inte att hitta användaren.

  • När du skriver ett blanksteg i Personväljaren för att lägga till en användare i en SharePoint-grupp för en webbplats för Microsoft SharePoint Server 2013 läggs en viss behörighet till gruppen oväntat. Dock förväntas Personväljaren rapportera någon matchning.
  • När du aktiverar funktionen metadatanavigering och -filtrering i en SharePoint Server-2013 webbplats och välj en metadata-koden på webbplatsen visas inga resultat om antalet termer i navigeringen är stort.
  • När tjänsten Windows SharePoint Services-spårning (SPTrace) har konfigurerats för att köras under ett hanterat konto och hanterat kontolösenord ändras via SharePoint, tjänsten uppdateras inte om du vill använda det nya lösenordet och startar inte. Du kan få ett felmeddelande av följande slag:

   Windows kunde inte starta "SharePoint spårning Service" på den lokala datorn.
   Fel: 1069: tjänsten startade inte på grund av ett inloggningsfel.
  • När du försöker ändra lösenordet för ett konto på en server med SharePoint Server 2013 för distribuerad cache, visas följande felmeddelande om servern inte har en distribuerad cache-tjänstinstansen etablerats:

   Tyvärr, gick något fel.
   Åtgärden är inte giltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
  • Du kan inte ange anslutningar för en webbdel för filter på en webbplats med SharePoint Server 2013 eftersom Anslutningstyp kombinationsrutan har inget värde.
  • När du försöker redigera ett dokument i en undermapp i ett dokumentbibliotek i SharePoint Server 2013 visas följande felmeddelande:

   Ett problem uppstod vid anslutning till servern. Kontakta administratören om problemet kvarstår.
   Det här problemet uppstår om du har behörighet till dokumentet genom att de Delas med funktionen och om alternativet Kräv utcheckning är aktiverat för dokumentbiblioteket.
  • När du försöker använda Microsoft Visio 2013 för att checka in en fil till ett dokumentbibliotek i SharePoint Server 2013 som kolumner du får ett felmeddelande av följande slag av meddelande:

   Internt fel: #3400 åtgärd 1787: checka In fil.

  • När du öppnar en PDF-fil i ett dokumentbibliotek i SharePoint Server 2013 som har aktiverat alternativet Öppna i klientprogrammet öppnas PDF-filen fortfarande i webbläsaren.
  • Filnamnet är NULL och IAVFileProperties är tomt eller ogiltigt i SharePoint VSAPI Scan anrop för gammal version av dokument.
  • W3wp.exe-processen kraschar när du överför ett dokument i Word 2013 som har en viss anpassad egenskap i ett dokumentbibliotek.
  • VSAPI få inte en relativ URL för underwebbplats när den hämtas ett dokument med explorer-vyn.
  • När du väljer länkar i ett objekt i en länklista med upphöjda öppnas alla länkar i samma flik även om beteendet lanseringen är inställd att öppna länkar i en ny flik.
  • När du ändrar färgen på en aktivitetsstapel på projektets tidslinje i Projektcenter, ändras färgen på andra uppgiftsfält oväntat.
  • När du placerar muspekaren på dokument som returneras på webbplatsen sökcenter kan du förhandsgranska dokument men i stället visas följande meddelande:

   Om du vill starta Se förhandsgranskningar, logga in genom att öppna dokumentet.
   Det här problemet uppstår om webbplatsen sökcenter finns på ett webbprogram som använder Kerberos-autentisering.
  • Problem med prestanda och riktigheten i plugin-programmet för Windows Azure.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Office 2016 (32-bitarsversioner):
conv2016-kb3085635-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Office 2016 (64-bitars versioner):
conv2016-kb3085635-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085635
Verifiering av registretEj tillämpligt

2007 Microsoft Office suite (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
convloc2007-kb3085620-fullfile-x 86-glb.exe
Security update filnamnFör Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3085543-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3:
xlview2007-kb3054995-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
xlconv2007-kb3054993-fullfile-x 86-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085620
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085543
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3054995
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3054993
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
convloc2010-kb3085560-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
convloc2010-kb3085560-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
excel2010-kb3085526-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
excel2010-kb3085526-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085560
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085526
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Office 2013 (32-bitarsversioner):
conv2013-kb3085572-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Office 2013 (64-bitars versioner):
conv2013-kb3085572-fullfile-x 64-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (32-bitarsversioner):
excel2013-kb3085502-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (64-bitars versioner):
excel2013-kb3085502-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085572
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085502
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3085572 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3085502 uppdatering för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085572
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085502

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Du måste köra Mac OS X version 10.5.8 eller senare på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
 • Du måste ha Office för Mac 2011 14.1.0 eller senare installerat på datorn.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.5.5 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs. Detta inkluderar program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.5.5 uppdatera volym på skrivbordet.

  Obs! Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office för Mac 2011 14.5.5 Update program i Microsoft Office för Mac 2011 14.5.5 uppdatera volym fönstret Starta uppdateringsprocessen och följ instruktionerna.
 4. När installationen är klar kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar Microsoft Office för Mac 2011 14.5.5 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn omProgramnamn> (därProgramnamn> representerar Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste uppdatera versionen är 14.5.5, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Office för Mac 2016

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.10 eller en senare version på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac-2016 15.14.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac-2016 15.14.0 uppdatera volym på skrivbordet.

  Obs! Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office för Mac-2016 15.14.0 Update program i Microsoft Office för Mac-2016 15.14.0 uppdatera volym fönstret Starta uppdateringsprocessen och följ instruktionerna.
 4. När installationen är klar kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac-2016 15.14.0 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn om<b00> </b00> Programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.14.0, installerades uppdateringen.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb3085487-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft SharePoint Server 2013 och SharePoint Foundation 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2013::
acsrvloc2013-kb3054813-fullfile-x 64-glb.exe
För Excel Services i utgåvor som stöds av Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1:
xlsrvloc2013-kb3085483-fullfile-x 64-glb.exe
För 2013 för Microsoft SharePoint Server och Microsoft SharePoint Foundation-2013:
sts2013-kb3085501-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe information om filen
Verifiering av registretEj tillämpligt

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
acsrvloc2013-kb3054813-fullfile-x 64-glb.exe248C8D59FB76079D7DFE9FCA95E2FE2D63659AD16AA048C82242A1B556AF0D020F84E1517DE5B2D62E54ED6B77B5501F72DC14FD
conv.exe (x 64)2CFE91AF909CB672F76FD7A52F26618E4A8B62D4FC45184BFF7DDA46E00F0750B41E96919E1110C3897E9799F29253FD5925DDD6
conv.exe (x 86)D0CE53FFAAC18E3D73A6B0F23CEBCB42AFFEAC0AD9FB026829456EF371ADB170F87CCCAD6BD1E0A485205031C39E84510A08EB85
conv2013-kb3054932-fullfile-x 64-glb.exe10E4DDFEFD102E3EE727E67A2617652B7470D51476DAA45B7FE6474A54068134D8796B1D37CAF61192D41EA07112D01E33E356AF
conv2013-kb3054932-fullfile-x 86-glb.exe32B040476B0578E0FACA30F3D91B6AD213F5CD5FB6FA4D966CAF8A55CF428730662492450B1DCAE1EAE21F2071F4E20FB57A3783
convloc2007-kb3054987-fullfile-x 86-glb.exeD27F4442E3646251A96ABD5B1E683E4DAE58B0B72F98AB638E5266E690BD9ACC3BFB22D84479223AAC192CCA9C1155B6EBE101F1
convloc2010-kb3054965-fullfile-x 64-glb.exe6F8E68B50735027C92D077CED16B549027A563EF4602E53369C30D5FA0DE9ECFF86FF4D17B7400932C1FF72EE6E8983FF42FE81A
convloc2010-kb3054965-fullfile-x 86-glb.exeE7C07D20CBB2F4C394C2A80D10BF59414570977A12BC5070907620812C24CDD23FFF1E9BD3BB59CDE556509458170ACC09D06551
excel2007-kb3085543-fullfile-x 86-glb.exe4A1B9E834728866D52DFEC57C82D6E1E7469083C4F7F363B30C341C56577A64F686A6D4E8A39DDAA016FD92A68A2A487D83E6727
excel2010-kb3085526-fullfile-x 64-glb.exeDA8F620BC5A868238ED39EB51B2C3672C82E1B0354D05DDD06C1AE21FC764B60610A7356D11DC4FEED2053CE77D2869513CE17EF
excel2010-kb3085526-fullfile-x 86-glb.exeE139E895F90FCF6761436520F2E6E5BFC2DE0A811363E7A31683FF7B3A76373059B2267781C0C6604C4A25423E49E1A19E1812EB
excel2013-kb3085502-fullfile-x 64-glb.exeDB16BFC2B60583C87A4C9B486CCCC32135B94FEC817324DB0454C5657B3E281AE9C6D265B8409EAD2444567C1774E46653C79C5C
excel2013-kb3085502-fullfile-x 86-glb.exe71182A1A0780F7D497173E8D7217BBFC2121827E405BBDE64BDD37F06D7D3AD52EA82EDE2B54A4821361E41D87996C6AC26E02FC
sts2013-kb3085501-fullfile-x 64-glb.exe5B1C8C90870787611BCD19399F612A8A16F0BCFA74EBC495C7563F8994BFFC74AAAA26E997B5A2222D9A83D24C13C7568B27C190
wacserver2013-kb3085487-fullfile-x 64-glb.exe9690E201811DCE5FF57A051686809695C7E0F603B34E22DB2B920FFF10E7894A1175A981907E3E64378C1EE919F3F92E86A89D34
xlconv2007-kb3054993-fullfile-x 86-glb.exe4D86F51D13BFEB40BA8E4E8E5929C3117F134EB0B7EB3F1F3D50F2CEA2F9CC246DDF2E1F943B881EA5C0EFDF6270A51E90568943
xlsrvloc2013-kb3085483-fullfile-x 64-glb.exe0C6ED0CC16EC90E521E7511041A2453E2E5E27FB948945AC9853B906B42CC3F27E59120374BF009BB6E9C8499645017C3187E32F
xlview2007-kb3054995-fullfile-x 86-glb.exe6643C2E6AFA2FCB9264F45617EB1FEC24C1CC766E98F6ABB0AFC7770DBD90B1B039255221627447FCFC9DD7FF94C9038825E61A9

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3089664 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/13/2015 11:42:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3089664 KbMtsv
คำติชม