MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 8 mars 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3135995
Meddelande
Den 11 oktober 2016 Den här säkerhetsuppdateringen har publicerats igen för Windows Server Update Services (WSUS) kanal på ett erbjudande-problem som kan ha påverkat vissa WSUS-kunder som har aktiverat funktionen "Avböj automatiskt uppdateringar när en ny version som orsakar dem att upphöra att gälla". Det finns några ändringar i fil-nyttolasten. Om du redan har distribuerat uppdateringar 3135994och 3135995 (uppdatering), du behöver inte vidta någon åtgärd.

Den 10 maj 2016 Den här säkerhetsuppdateringen har getts och innehåller uppdaterade filer. Nyutgåvan är avsedd för LDR (begränsad distribution release) innehåll kunder. Vi har fastställt att det inte fanns några problem i vissa scenarier för utskrift på grund av ett beroende som saknas. Om du använder LDR innehåll, rekommenderar vi att du använder den här uppdaterade säkerhetsuppdateringen. Det finns inga ändringar i den här återutgivningen för GDR (allmän distribution release) innehåll kunder.
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Funktionen-kringgå säkerheten finns i en komponent i.NET Framework som inte verifieras i vissa delar av ett signerat XML-dokument. Mer information om detta säkerhetsproblem finns Microsoft-säkerhetsbulletin MS16-035.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
Följande problem kan uppstå efter installation av uppdateringen:

Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ instruktionerna för installation på hämtningssidan om du vill installera den här uppdateringen.

HämtaHämta uppdateringen 3135995

Distributionsinformation

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3141780.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Den här uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter uppdatering 3035489.

Filinformation

Filhash

Windows8-RT-KB3135995-v2-x64.msu8D4A1B90875BD7D5DBDD9E7E5D1B431DF5F520892F815C8982CC7D2D407A6E58C9EEF7CB93E8686CCCD50E2FFA7D609507D21C64

Filattribut

Engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x64-baserade versioner av system som stöds

Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
msvcr120_clr0400.dll12.0.51732.34292875,72010-Feb-201614:09
presentationcore.dll4.0.30319.342923,225,44010-Feb-201614:09
msvcp120_clr0400.dll12.0.51732.34292678,60010-Feb-201614:09
msvcr120_clr0400.dll12.0.51732.34292869,57610-Feb-201614:09
presentationframework.dll4.0.30319.342926,202,74410-Feb-201614:09
reachframework.dll4.0.30319.34292595,28810-Feb-201614:09
system.Security.dll4.0.30319.34292292,53610-Feb-201614:09
system.XAML.dll4.0.30319.34292640,67210-Feb-201614:09
windowsbase.dll4.0.30319.342921,238,85610-Feb-201614:09
presentationcore.dll4.0.30319.342923,208,89610-Feb-201614:09
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010115,75230-Jun-201503:17
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010118,82430-Jul-201517:03
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010118,31230-Jul-201517:03
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010124,45630-Jun-201503:21
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010155,68830-Jul-201517:03
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010120,36030-Jun-201503:21
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010118,82430-Jul-201517:03
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010122,92030-Jun-201503:19
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010114,72830-Jun-201503:17
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010125,48030-Jun-201503:23
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010121,38430-Jun-201503:19
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010132,64830-Jun-201503:19
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010124,45630-Jun-201503:18
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010115,24030-Jun-201503:17
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010120,36030-Jun-201503:19
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010123,43230-Jun-201503:18
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010119,84830-Jun-201503:20
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010120,36030-Jun-201503:19
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010148,52030-Jun-201503:09
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010116,77630-Jun-201503:10
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010117,80030-Jun-201503:08
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010110,63230-Jun-201503:09
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.18010111,65630-Jun-201503:22
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010258,61630-Jun-201503:17
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010266,29630-Jul-201517:03
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010266,80830-Jul-201517:03
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010283,19230-Jun-201503:21
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010344,63230-Jul-201517:03
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010272,44030-Jun-201503:21
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010269,36830-Jul-201517:03
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010276,53630-Jun-201503:19
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010258,10430-Jun-201503:17
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010282,16830-Jun-201503:23
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010273,97630-Jun-201503:19
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010295,48030-Jun-201503:19
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010281,14430-Jun-201503:18
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010259,64030-Jun-201503:17
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010271,92830-Jun-201503:19
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010278,58430-Jun-201503:18
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010271,92830-Jun-201503:20
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010271,92830-Jun-201503:19
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010327,22430-Jun-201503:09
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010265,27230-Jun-201503:10
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010265,27230-Jun-201503:08
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010252,98430-Jun-201503:09
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.18010253,49630-Jun-201503:22
presentationframework.dll4.0.30319.342926,202,74410-Feb-201614:09
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801042,52830-Jun-201503:17
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,55230-Jul-201517:03
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,06430-Jul-201517:03
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,06430-Jun-201503:21
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801051,74430-Jul-201517:03
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,06430-Jun-201503:21
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,04030-Jul-201517:03
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,57630-Jun-201503:19
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801042,52830-Jun-201503:17
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,57630-Jun-201503:23
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,06430-Jun-201503:19
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801046,62430-Jun-201503:19
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801045,08830-Jun-201503:18
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,04030-Jun-201503:17
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,57630-Jun-201503:19
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801044,57630-Jun-201503:18
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,55230-Jun-201503:20
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,55230-Jun-201503:19
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801049,18430-Jun-201503:09
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,04030-Jun-201503:10
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801043,55230-Jun-201503:08
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801041,50430-Jun-201503:09
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1801042,01630-Jun-201503:22
reachframework.dll4.0.30319.34292595,28810-Feb-201614:09
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420937,09630-Jun-201503:17
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jul-201517:03
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,04830-Jul-201517:03
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jun-201503:21
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420941,19230-Jul-201517:03
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,07230-Jun-201503:21
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jul-201517:03
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,07230-Jun-201503:19
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,58430-Jun-201503:17
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,58430-Jun-201503:23
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jun-201503:19
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420937,09630-Jun-201503:19
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,07230-Jun-201503:18
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420934,53630-Jun-201503:17
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jun-201503:19
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420936,07230-Jun-201503:18
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jun-201503:20
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,56030-Jun-201503:19
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420939,14430-Jun-201503:09
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,04830-Jun-201503:10
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420935,04830-Jun-201503:08
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420934,02430-Jun-201503:09
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3420934,02430-Jun-201503:22
system.Security.dll4.0.30319.34292292,53610-Feb-201614:09
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801067,04830-Jun-201503:17
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,12030-Jul-201517:03
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,12030-Jul-201517:03
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801073,70430-Jun-201503:21
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801097,25630-Jul-201517:03
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,63230-Jun-201503:21
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,12030-Jul-201517:03
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801072,16830-Jun-201503:19
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801067,04830-Jun-201503:17
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801077,28830-Jun-201503:23
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801071,14430-Jun-201503:19
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801079,33630-Jun-201503:19
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801074,21630-Jun-201503:18
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801067,56030-Jun-201503:17
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,63230-Jun-201503:19
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801074,72830-Jun-201503:18
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801070,63230-Jun-201503:20
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801071,14430-Jun-201503:19
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801089,57630-Jun-201503:09
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801069,09630-Jun-201503:10
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801069,60830-Jun-201503:08
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801066,02430-Jun-201503:09
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1801065,51230-Jun-201503:22
system.XAML.dll4.0.30319.34292640,67210-Feb-201614:09
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420988,79230-Jun-201503:17
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420993,92030-Jul-201517:03
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420993,40030-Jul-201517:03
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420998,52830-Jun-201503:21
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.34209126,68030-Jul-201517:03
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420995,96030-Jun-201503:21
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420992,38430-Jul-201517:03
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420996,98430-Jun-201503:19
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420988,80030-Jun-201503:17
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420998,52830-Jun-201503:23
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420996,47230-Jun-201503:19
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.34209105,69630-Jun-201503:19
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420999,03230-Jun-201503:18
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420990,32830-Jun-201503:17
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420994,43230-Jun-201503:19
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420996,99230-Jun-201503:18
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420995,44830-Jun-201503:20
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420995,96830-Jun-201503:19
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.34209119,00030-Jun-201503:09
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420991,87230-Jun-201503:10
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420991,86430-Jun-201503:08
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420986,24030-Jun-201503:09
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3420986,74430-Jun-201503:22
windowsbase.dll4.0.30319.342921,238,85610-Feb-201614:09
msvcp120_clr0400.dll12.0.51732.34292536,77610-Feb-201614:09
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
msvcp120_clr0400.dll12.0.52355.36355678,60019-Mar-201613:11
msvcr120_clr0400.dll12.0.52355.36355869,57619-Mar-201613:11
presentationframework.dll4.0.30319.363556,221,68819-Mar-201613:11
reachframework.dll4.0.30319.36355596,31219-Mar-201613:11
system.Security.dll4.0.30319.36355292,53619-Mar-201613:11
system.XAML.dll4.0.30319.36355640,66419-Mar-201613:11
windowsbase.dll4.0.30319.363551,239,88019-Mar-201613:11
presentationcore.dll4.0.30319.363553,210,95219-Mar-201613:11
system.Printing.dll4.0.30319.36355342,72019-Mar-201613:11
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010115,75204-Jun-201522:47
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010118,82430-Jul-201517:14
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010118,31230-Jul-201517:14
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010124,45630-Jun-201519:25
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010155,68830-Jul-201517:14
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010120,36030-Jun-201519:27
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010118,82430-Jul-201517:13
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010122,92004-Jun-201522:47
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010114,72830-Jun-201519:24
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010125,48030-Jun-201519:26
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010121,38430-Jun-201519:27
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010132,64830-Jun-201519:27
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010124,45630-Jun-201519:27
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010115,24030-Jun-201519:26
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010120,36030-Jun-201519:26
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010123,43230-Jun-201519:27
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010119,84830-Jun-201519:26
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010120,36030-Jun-201519:26
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010148,52030-Jun-201519:44
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010116,77630-Jun-201519:43
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010117,80030-Jun-201519:39
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010110,63230-Jun-201519:43
presentationcore.Resources.dll4.0.30319.19010111,65630-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010258,61604-Jun-201522:47
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010266,29630-Jul-201517:14
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010266,80830-Jul-201517:14
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010283,19230-Jun-201519:25
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010344,63230-Jul-201517:14
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010272,44030-Jun-201519:27
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010269,36830-Jul-201517:13
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010276,53604-Jun-201522:47
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010258,10430-Jun-201519:24
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010282,16830-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010273,97630-Jun-201519:27
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010295,48030-Jun-201519:27
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010281,14430-Jun-201519:27
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010259,64030-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010271,92830-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010278,58430-Jun-201519:27
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010271,92830-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010271,92830-Jun-201519:26
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010327,22430-Jun-201519:44
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010265,27230-Jun-201519:43
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010265,27230-Jun-201519:39
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010252,98430-Jun-201519:43
presentationframework.Resources.dll4.0.30319.19010253,49630-Jun-201519:26
presentationframework.dll4.0.30319.363556,221,68819-Mar-201613:11
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901042,52804-Jun-201522:47
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,55230-Jul-201517:14
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,06430-Jul-201517:14
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,06430-Jun-201519:25
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901051,74430-Jul-201517:14
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,06430-Jun-201519:27
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,04030-Jul-201517:13
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,57604-Jun-201522:47
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901042,52830-Jun-201519:24
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,57630-Jun-201519:26
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,06430-Jun-201519:27
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901046,62430-Jun-201519:27
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901045,08830-Jun-201519:27
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,04030-Jun-201519:26
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,57630-Jun-201519:26
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901044,57630-Jun-201519:27
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,55230-Jun-201519:26
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,55230-Jun-201519:26
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901049,18430-Jun-201519:44
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,04030-Jun-201519:43
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901043,55230-Jun-201519:39
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901041,50430-Jun-201519:43
reachframework.Resources.dll4.0.30319.1901042,01630-Jun-201519:26
reachframework.dll4.0.30319.36355596,31219-Mar-201613:11
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,28804-Jun-201522:47
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jul-201517:14
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jul-201517:14
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:25
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901037,92030-Jul-201517:14
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jun-201519:27
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,28830-Jul-201517:13
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,82404-Jun-201522:47
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,28830-Jun-201519:24
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jun-201519:26
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:27
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,82430-Jun-201519:27
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jun-201519:27
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,28830-Jun-201519:26
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jun-201519:26
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901033,31230-Jun-201519:27
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:26
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:26
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901035,87230-Jun-201519:44
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:43
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901032,80030-Jun-201519:39
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901031,77630-Jun-201519:43
system.Printing.Resources.dll4.0.30319.1901031,77630-Jun-201519:26
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634137,60811-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,56011-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,04811-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634141,70411-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,56011-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,57611-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,58411-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,56011-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634137,09611-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,04811-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,56011-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,06411-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634136,07211-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634139,65611-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,56011-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634135,04811-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634134,01611-Jan-201614:12
system.Security.Resources.dll4.0.30319.3634134,02411-Jan-201614:12
system.Security.dll4.0.30319.36355292,53619-Mar-201613:11
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901067,04804-Jun-201522:47
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,12030-Jul-201517:14
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,12030-Jul-201517:14
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901073,70430-Jun-201519:25
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901097,25630-Jul-201517:14
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,63230-Jun-201519:27
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,12030-Jul-201517:13
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901072,16804-Jun-201522:47
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901067,04830-Jun-201519:24
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901077,28830-Jun-201519:26
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901071,14430-Jun-201519:27
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901079,33630-Jun-201519:27
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901074,21630-Jun-201519:27
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901067,56030-Jun-201519:26
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,63230-Jun-201519:26
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901074,72830-Jun-201519:27
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901070,63230-Jun-201519:26
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901071,14430-Jun-201519:26
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901089,57630-Jun-201519:44
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901069,09630-Jun-201519:43
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901069,60830-Jun-201519:39
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901066,02430-Jun-201519:43
system.XAML.Resources.dll4.0.30319.1901065,51230-Jun-201519:26
system.XAML.dll4.0.30319.36355640,66419-Mar-201613:11
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634188,79211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634194,06411-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634193,40011-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634198,67211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.36341126,68011-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634195,96011-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634192,52811-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634196,98411-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634188,94411-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634198,67211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634196,47211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.36341105,84011-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634199,03211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634190,32811-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634194,57611-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634197,13611-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634195,44811-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634196,11211-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.36341119,00011-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634192,01611-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634191,86411-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634186,38411-Jan-201614:12
windowsbase.Resources.dll4.0.30319.3634186,74411-Jan-201614:12
windowsbase.dll4.0.30319.363551,239,88019-Mar-201613:11
msvcp120_clr0400.dll12.0.52355.36355536,77619-Mar-201613:11
msvcr120_clr0400.dll12.0.52355.36355875,71219-Mar-201613:11
presentationcore.dll4.0.30319.363553,226,97619-Mar-201613:11
system.Printing.dll4.0.30319.36355343,38419-Mar-201613:11

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
    • Windows Server 2012

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3135995 – Zadnji pregled: 10/19/2016 00:45:00 – Revizija: 5.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3135995 KbMtsv
Povratne informacije