Din cd- eller dvd-enhet känns inte igen av Windows eller andra program

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Det finns olika skäl till varför en cd- eller dvd-enhet inte upptäcks. Lösningarna som nämns i den här artikeln kan hjälpa till att lösa vissa fall, men inte alla förekomster av det här problemet.
Gult utropstecken för cd-/dvd-enhet i Enhetshanteraren

Cd- eller dvd-enheten visas inte i Utforskaren (kallas Windows Utforskaren i Windows 7 och tidigare versioner av Windows), och enheten markeras med ett gult utropstecken i Enhetshanteraren. När du öppnar dialogrutan Egenskaper för enheten anges dessutom ett av följande fel i området Enhetsstatus:
 • Den här maskinvaran kan inte startas eftersom dess konfigurationsinformation i registret är ofullständig eller skadad. (Kod 19)
 • Den här enheten fungerar inte ordentligt eftersom Windows inte kan läsa in dess drivrutiner. (Kod 31)
 • En drivrutin (tjänst) för den här enheten har inaktiverats. Kanske utför en annan drivrutin den funktion som behövs. (Kod 32)
 • Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin. Drivrutinen kanske är skadad eller saknas. (Kod 39)
 • Den här enhetens drivrutin har lästs in, men själva maskinvaruenheten kan inte hittas. (Kod 41)
Problemet kan ha uppstått efter någon av följande situationer:
 • Du uppgraderar Windows-operativsystemet.
 • Du installerar eller avinstallerar cd- eller dvd-inspelningsprogram.
 • Du avinstallerar Microsoft Digital Image.
Lösning 1: Använd felsökaren för maskinvara och enheter (Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1)
Så här öppnar du felsökaren för maskinvara och enheter:
 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv kontroll i dialogrutan Kör och tryck sedan på Retur.
 3. Skriv felsökarei rutan SökKontrollpanelen och klicka sedan på Felsökning.
 4. Klicka på Konfigurera en enhet under Maskinvara och ljud. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.
Om problemet kvarstår provar du nästa lösning.
Lösning 2: Använd Fix it-felsökaren för cd-/dvd-enheter
Om du vill korrigera vanliga problem med cd- eller dvd-enheter klickar du på Kör nu och följer sedan anvisningarna på skärmen.
Windows 8.1 och Windows 8
Microsoft fix it banner
Felsökaren Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med cd- eller dvd-enheter kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.

Den här felsökaren löser många olika sorters problem.
Mer information
Kör nu
Windows 7, Windows Vista och Windows XP
Microsoft fix it banner
Felsökaren Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med cd- eller dvd-enheter kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.

Den här felsökaren löser många olika sorters problem.
Mer information
Kör nu


Om problemet kvarstår provar du nästa lösning.
Lösning 3: Åtgärda manuellt skadade registerposter
Obs! Du måste vara inloggad i Windows som administratör för att kunna använda den här metoden. Gå till http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sv om du behöver hjälp med att kontrollera att du är administratör

Viktigt! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

Problemet kan orsakas av att två Windows-registerposter har skadats. Gör så här om du vill använda Registereditorn för att ta bort de skadade registerposterna:
 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv regedit i dialogrutan Kör och tryck sedan på Retur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt
 3. I navigeringsfönstret letar du upp och klickar på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Klicka på UpperFilters i den högra rutan.

  Obs! Registerposten UpperFilters.bak kan också visas. Den posten behöver du inte ta bort. Klicka bara på UpperFilters. Om du inte ser registerposten UpperFilters måste du kanske ta bort registerposten LowerFilters. Gör det genom att gå till steg 7.
 5. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.
 6. Klicka på Ja när du ombeds att bekräfta borttagningen.
 7. Klicka på LowerFilters i den högra rutan.

  Obs! Gå till nästa lösning om du inte ser registerposten LowerFilters.
 8. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.
 9. Klicka på Ja när du ombeds att bekräfta borttagningen.
 10. Avsluta Registereditorn.
 11. Starta om datorn.
Om problemet kvarstår provar du nästa lösning.
Lösning 4: Uppdatera eller installera om drivrutinen
Sök efter drivrutinen på enhetstillverkarens webbplats och följ installationsanvisningarna på webbplatsen om du vill uppdatera drivrutinen.

Så här installerar du om drivrutinen:
 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv devmgmt.msc i dialogrutan Kör och tryck på Retur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt
 3. I Enhetshanteraren expanderar du DVD-/CD-ROM-enheter, högerklickar på cd- och dvd-enheterna och klickar på Avinstallera.
 4. Klicka på OK när du ombeds att bekräfta att du vill ta bort enheten.
 5. Starta om datorn.
När datorn har startats om installeras drivrutinerna automatiskt.

Om problemet kvarstår provar du nästa lösning.
Lösning 5: Skapa en registerundernyckel
Obs! Du måste vara inloggad i Windows som administratör för att kunna använda den här metoden. Gå till http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sv om du behöver hjälp med att kontrollera att du är administratör

Viktigt! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

Skapa registernyckeln så här:
 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna rutan Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Kör och tryck sedan på Retur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt
 3. I navigeringsfönstret letar du upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Högerklicka på atapi, peka på Nytt och klicka på Nyckel.
 5. Skriv Controller0 och tryck på Retur.
 6. Högerklicka på Controller0, peka på Nytt och klicka på 32-bitarsvärde (DWORD).
 7. Skriv EnumDevice1 och tryck på Retur.
 8. Högerklicka på EnumDevice1 och klicka på Ändra....
 9. Skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 10. Avsluta Registereditorn.
 11. Starta om datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 314060 – senaste granskning 03/08/2014 16:04:00 – revision: 9.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbquadranttechsupp kbmatsfixme kbfixme kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound kbconsumer kbcip KB314060
Feedback