MS16-040: Säkerhetsuppdatering för Microsoft XML core services: 12 April 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3148541
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Windows. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare klickar på en särskilt utformad länk som kan möjliggöra för en angripare att köra skadlig kod från att ta kontroll över användarens dator. Men i alla fall angriparen inga möjligheter att tvinga en användare klickar på en särskilt utformad länk. En angripare måste förmå användaren att klicka på länken, vanligtvis med en enticement i ett e-postmeddelande eller ett Instant Messenger-meddelande.

Mer information om problemet finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-040.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsuppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator med Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av den här uppdateringen måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3146963 MS16-040: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft XML core services: 12 April 2016
  • 3147461 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 12 April 2016
  • 3147458 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511 och Windows Server 2016 teknisk förhandsgranskning 4: 12 April 2016
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta säkerhetsuppdateringarna automatiskt.

Obs! För Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-040 som motsvarar versionen av Windows som du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3146963-x86.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3146963-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3146963-x86.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3146963-x64.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3146963-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3146963-x86.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3146963-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3146963-x 64
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3146963-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8.1

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3146963-x86.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3146963-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3146963-x64.msu
För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3146963-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows RT 8.1

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3146963

Windows 10 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3147461-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3147461-x64.msu
För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3147458-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3147458-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3147461
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3147458
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3148541 – Zadnji pregled: 09/07/2016 10:42:00 – Revizija: 2.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3148541 KbMtsv
Povratne informacije