Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdatering: April 2014

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2919355
Viktigt När du installerar den här uppdateringen (2919355) från Windows Update ingår uppdateringar, 2932046, 2937592, 2938439, 2934018 och 2959977 i installationen.
Sammanfattning
Den här artikeln beskriver Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdateringen från April 2014. Den löser även vissa kända problemOm den här uppdateringen. Detta inkluderar 0x80073712 installationsfel. En omstart krävs efter installation av uppdateringen.

Om du använder en Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, se Vad är nytt i Windows 8.1 uppdatering och Windows RT 8.1?

Om du använder Windows Server 2012 R2, finns i Vad är nytt i Windows Server 2012 R2-uppdateringen?
Introduktion
Den här uppdateringen är en kumulativ uppdatering som innehåller säkerhetsuppdateringar och icke-säkerhetsuppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 som har getts ut före mars 2014. Den innehåller funktioner som förbättrad Internet Explorer 11-kompatibilitet för företagsprogram, förbättringar av användbarheten, hantering av utökade mobila enheter och förbättrade maskinvarustödet förutom tidigare uppdateringar.

Viktigt Alla framtida säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver att den här uppdateringen installeras. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen på en dator Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 för att få fortsatt framtida uppdateringar.

Förbättringar i uppdateringen

Den här uppdateringen innehåller följande nya funktioner och förbättringar:
  • Möjliggör mer bekant mus- och tangentbordsfunktionalitet för moderna appar och kontroller.
  • Förbättrar webbkompatibiliteten när utvecklingsverktygen F12 i Internet Explorer 11 körs i emuleringsläget Internet Explorer 8.
  • Ger bättre prestanda och tillförlitlighet när du använder flera konfigurationer för stående första enhet upplevelser.

Problem som korrigeras i uppdateringen

Det här uppdateringspaketet korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base.
Lista över åtgärdade problem
ArtikelnummerArtikelrubrik
2929749STOP-fel 0x00000139 när du kör Avast i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2926971Wi-Fi direkt (WFD)-app inte kan komma åt WFD i Windows 8.1
2929080Stop 0x000000D1-fel när du har en klusternod med Windows Server 2012 R2
2929878Aktiviteten kan inte identifieras när du sätter i eller tar ur SD-kort i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2927690Kan du använda en alternativ inloggnings-ID i AD FS i Windows Server 2012 R2
2928042Bluetooth OOB par för slumpvis typer stöds inte i Windows 8.1
2922816Konfiguration i "Ställa som uppmätt anslutning" fungerar inte för icke-administratörer i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2930121En kontroll fungerar inte korrekt när du bläddrar och markerar objekt i den i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2918550DNS-servern körs av icke-växlingsbart minne när IPsec används och det finns en stor mängd UDP-trafik
2922790Vissa program produkter funktionen felaktigt i Windows
2930575Autokorrigeringsproblem med versaler i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2928360Överföra filer med hjälp av SMB2 eller SMB3 orsakar en minnesläcka på en Windows-dator
2925980Händelsen 30818 RDMA anslutningar återställas till TCP som orsakas av NDK frånkoppling
2930163Du kan inte inaktivera nätverk sökning i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 med hjälp av ett grupprincipobjekt
2926983Windows Store-app kraschar i Windows 8.1
2920198Minnesläcka när du använder delade VHDX i Windows Server 2012 R2
2928424Grupprincipobjektet kräver synkron bearbetning inte används i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2929489Skärmtangentbordets tangenter är inaktiverade inaktiverade när du försöker logga in på Windows 8.1
2930280Funktionstangenterna fungerar inte om IME-program är aktiverat i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2926967DMR-volym minskas när du spelar i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2929870STOP-fel i vhdmp.sys i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 virtuella maskiner
2926985IdTech Magnetremsan reader-enhet fungerar inte i Windows 8.1
2926660Felsöka Brytning på Windows Server 2012 R2 med ögonblicksbilder på en CSV-volym
2930340Ctrl + Alt + Insert fjärrskrivbord kortkommandot fungerar inte i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2894655KORRIGERING: Bild på bildskärmar fryser medan skärminnehållet uppdateras i Windows
2927978Skärmen visas förvrängd när du roterar skärmen till stående läge i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
29270670x3B stoppfel på Windows 8.1 eller touch Windows Server 2012 R2-baserade enheter
2905569Rullningslisten flyttar sig inte i ett 32-bitars-program på en dator som kör en 64-bitarsversion av Windows
2915847Sidor laddas långsamt under en Remote Desktop Services-session på en server som kör Windows Server
2927936"Enhetskontext förstörs" fel när program kraschar i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2895930Remote Access Management läcker minne när en VPN-anslutning eller direktåtkomst anslutning används i Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
2922694Reserverad IP-adress kan utfärdas till klienter om DHCP-reserv konfigureras i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2912883Anslutningen till en klientdator med Windows direktåtkomst misslyckas
2928562Händelsen 55 när du kopierar en krypterad mapp till EFS-delad mapp i Windows
2891362En filkopiering misslyckas när filer eller mappar har långa sökvägar i Utforskaren
2929781Uppdateringen lägger till nya TLS krypteringssviter och ändrar prioriteringar för cipher suite 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2917488"AV_NULL_IP_BTHUSB! USBD_CreateHandle"stoppfel på en dator som har vissa MediaTek drivrutiner installerade Windows 8.1
2928429Resultat av disk är oläsbar för asiatiska språk i Windows Server 2012 R2
29259810x0000003B STOPP-fel i en miljö med distribuerat filsystem (DFS)-tjänsten i Windows
2930172Windows Server 2012 R2 Essentials instrumentpanelen kraschar om SharePoint-webbplatsens rubrik är tom
2922695IP-adresserna är oanvändbar efter DHCP-migrering till Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2888049Uppdatering som förbättrar nätverkets prestanda för Internet Explorer-11 i Windows
2929455Process Explorer hänger sig när du loggar in på en Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2-baserad server i en PDW anordning
2929755Slut på minne när du läser in bildresurser i ett Windows-program
2927066Ichitaro kraschar när du använder en pekskärm för att ange text i Windows 8.1
2926633Spela upp till funktionen fungerar inte för Xbox musik app som förväntat i Windows 8.1
29274460x00000050 STOPP-fel i bthmodem.sys i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2923883Programmet kraschar om det innehåller VBA-makron i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2924603CPU-användning ökar och möjliga hänger sig vid avstängning efter uppgradering till Windows 8.1
2927267Du kan inte logga in i Windows när du ändrar ditt lösenord för administratör
2939239DNS-namnmatchning för företagets nätverk misslyckas när du ansluter en dator med Windows 8.1 till Kontrollera punkt VPN-server
2897765Outlook kraschar när du visar ett nyhetsbrev i HTML i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2008
2906377Det går inte att öppna länkar från WebDAV-servrar i Internet Explorer
2907831Grupprincip-installerade program installeras när du startar dem efter varje inloggning
2934898Symbolisk länk fungerar inte som förväntat i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2928800Felaktigt namn visas i mapplistan behörighet i Windows
2920367Kameran används inte i HD-upplösning för förhandsgranskning på 8.1 för Windows- eller Windows Server 2012 R2-baserad enhet
2940217USB 2.0-enheter försvinner från USBView efter viloläge i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2925479Oanvändbara tecken loggas i händelse-ID 153 i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2939442Oväntade utskrift utdata när du använder ett program som anropar TxGetNaturalSize API för att skriva ut vissa innehåll i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2937630Reparera på klusternamnsresursen misslyckas med fel 5048 på ett kluster med Windows Server 2012 R2
2940190Wi-Fi UI Anslutningsstatus är felaktig i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2936892Kod 10-fel när du använder en CCID smartcard-läsare eller USB-token i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2933511WSD skannerdrivrutinen felaktigt begär data för PDF-format när du kör flera bild sökningar i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
28859780x0000007F stoppfel på en Windows-baserad dator
2895683DNS-posten bort felaktigt när du inaktiverar dynamisk DNS-registrering på en Windows-klient
2920006Installationsprogrammet för SQL Server 2012 slutar svara på en dator som kör Windows
2923884Ogiltig nätmasker uppstå efter ändring av IP-konfiguration och datorn startas om i Windows
2940266Miracast session sjunker på 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2928422Internet Explorer 10 proxyinställning i ett grupprincip-objekt är skadad
2928427Hanteringskonsolen för grupprincip kraschar när du klickar på måldomänen
2918893Användarens profil skadas när du tappar anslutningen till nätverket eller viloläge Windows-baserad dator
2939167Samma förinstallerade program lagras två gånger på en dator med Windows Server 2012 R2 eller Windows 8.1
2930522Skanna Runtime API beräknas felaktigt horisontella startpositionen för ADF i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2938832E_FAIL (0x80004005) fel uppstår i metoden ICredentialProviderCredentialEvents::OnCreatingWindow i Windows 8.1
2934123Selektivt USB-uppehåll funktionen inaktiveras oväntat i Windows
2895698Användare som har fjärransluten ljud inställningen aktiverad orsaka RD Session Host-servrar att frysa ibland i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2008 R2 SP1
2884172KORRIGERA: "Åtkomst nekas" fel uppstår på vissa datorer i arbetsgruppen initierade källa prenumeration i Windows
2881151Klustergrupp med beroende resurser Växla inte över på en dator med Windows Server
2894219DFS-länken går inte offline när du använder omdirigerade mappar från en annan plats i Windows
2884284Nytt certifikat skapas varje gång du startar en Windows-baserad dator som använder NAP för 802.1 X
2936010"E_NOINTERFACE" felmeddelande när du använder MediaStreamSource-API för JavaScript i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2939299Videon är ryckig i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2931980En klusternod med Windows Server 2012 R2 startas oväntat
2931979Följande anrop fungerar inte på grund av ogiltig klustret hanterar Windows Server 2012 R2
2927767Omdirigering av ljud slutar 30-60 minuter efter att du ansluter till ett gästoperativsystem på en värddator som kör Windows för Hyper-V
2898118Ändra kluster egenskaper återställs till standardvärden på klusternoder som kör Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2008 SP2
2948462SCEP-certifikat lagras felaktigt när ingen TPM finns på en enhet med Windows 8.1
2942730OneNote uppta en plats i listan av OEM-tillverkarens förinstallera program i fönstret 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2913758Platsen uppdateras inte omedelbart i map-program i Windows 8.1
2939272XAML element pixlar SKIFT under animeringar i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2917033En uppdatering finns tillgänglig för att aktivera användning av lokala ADMX-filer för grupprincip Editor
2905363Windows DNS-servern analyserar felaktigt klientposterna dator
2910718Trafik som uppstår under en LDAP-fråga genom att DNS-servern i Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
2913826Användarvariabler löses inte korrekt i Windows
2920486Det går inte att redigera grupprincip-inställningar för en webbplats i Windows
2940078Automatisk utlöste VPN fungerar inte fungerar mappar i Windows 8.1 eller Windows RT 8.1
2889673Händelse-ID 502 och inloggning fördröjning i Windows när du har konfigurerat "Nätverk kataloger för synkronisering vid inloggning/utloggning tid endast" grupprincip-inställningen
2870256App-fältet kan oavsiktligt dölja objekt på Aktivitetsfältet i Windows
2941449Datorn tar lång tid under användargränssnittet för inloggning i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2925489Du kan inte upprätta en IPSec-anslutning med vissa enheter från tredje part i Windows
2934562"Det gick inte att skapa arbetsmappen" felmeddelande när du använder en icke-finns mappsökvägen i Windows
2923766Svart skärm när du ansluter en bildskärm på en dator eller öppnar en locket på en bärbar dator som körs i Windows
2953597Uppdatering som förbättrar OneDrive tillförlitlighet i Windows RT 8.1 och 8.1 i Windows
2933688Massiv händelse 1012-ID för varje namn nätverksinformation uppdatera i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2933689Storleken på SMB-händelseloggar är för liten i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2939164Utfällbar meny XAML-knappen tar lång tid att visa text i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2939259stoppfel "0x0000005C" när du har aktiverat en hypervisor-lösning på en enhet med Windows 8.1
2939055Uppdateringshistorik för Windows visar äldsta Händelsehistorik för uppdatering i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2938474En växel ändras till "Intern" när du skapar vissa externa virtuella växlar i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2940133Program avslutas när de läsprestanda räknarvärden i 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2
2932444Felet uppstår när flera sidor skrivs ut med en WSD-skrivare i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2937440Felet "E_NOTIMPL" när du hämtar miniatyrer för ljud- eller filer i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2935873Vissa värden i PageMediaSize kan inte användas som standard i butiken appar i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2937621Motsvarande roller har fastnat i tillståndet "Stoppar" när en resurs på en Windows Server 2012 R2-baserade kluster
2941326Ikoner eller plattor låsa när du kopierar eller klistrar in nätverksinformation i nätverket i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
29347948.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 hänger sig när du använder med en enhet med Bluetooth-LE
2934897Program för säkerhetskopiering processen kraschar i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2941592Du kan inte använda appen Xbox Video för att spela upp en film på Xbox-konsolen spelet i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2922827vEthernet network adapter egenskaper kan inte hanteras i SCVMM 2012 R2
2905249"0x8007007A"-fel när du migrerar en virtuell dator som kör Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2934887Du kan inte aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation efter uppgradering till Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2
2934842Antal portar visas inte när en regel i Windows-brandväggen definierar ett intervall för lokal port
2918371Schemalagd säkerhetskopiering misslyckas med säkerhetskopiering av händelse-ID 517 och fel 0x80780049 i Windows
2928134Långsam när du startar om ett COM +-program i Windows
2927008Pappersstorleken i ett medium fungerar inte för utskrifter på en skrivare i Windows 8.1 och Windows 8
2937781Uppdateringen gör att indata produktivitet upplevelser i kinesiska Pinyin IME-program i Windows 8.1
2939467REAgentC.exe returneras alltid "0" i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
2931973Stora backlogs på servrar med Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012-baserade DFSR
2931974Du kan inte få åtkomst till DFS-mappar i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2942909XAML texturer på ibland visas inte i en app i Windows 8.1
2931129"0x0000007E"-stoppfel på IPMIDrv! KCSRequestResponseEngine i Windows Server
2938013Händelse-ID 307 visar inte utskrivna dokumentets namn i Windows
2928248Autentisering misslyckas för Windows 8.1 eller 8 för Windows-klienter som är konfigurerade för SSO-autentisering för trådlösa nätverk
2916915Outlook kan ta 2 till 3 minuter att ansluta till en postlåda Office365
2940225Du kan inte logga in ett trådlöst nätverk med hjälp av ett nytt konto för enkel inloggning för första gången i Windows RT 8.1 eller Windows 8.1
2934249NFS version 4.1 och version 3 arbete oväntat i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2925429Utskriftsjobb försvinner när du använder omdirigering av skrivare Remote Desktop Services i Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012
2917019Källdisketten är fortfarande offline när du inaktiverar schemaläggningen av skuggkopian för disketten i Windows
Hämta och installera uppdateringen

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha installerat på Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 följande uppdatering:
2919442 En samlad underhållsuppdatering är tillgänglig för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2: mars 2014

Metod 1: Windows Update

Den här samlade uppdateringen tillhandahålls som en viktig uppdatering från Windows Update. Den här uppdateringen installeras automatiskt om du aktiverar automatisk uppdatering.

Obs!
  • De uppdaterade MSDN och VLSC ISO-filerna innehåller inte den fullständiga uppsättningen av korrigeringar som erbjuds via Windows Update. Därför kommer Windows Update och Windows Server Update Services (WSUS) erbjuder uppdateringen 2919355 igen till datorer som distribueras genom att använda bilderna i dessa ISOs. Detta är förväntat och utlöser inte fullständig ominstallation av Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2-uppdateringen, men endast en mindre del av den. Resten av uppdateringen inte hämtas eller installeras om.
  • Windows Update kan erbjuda uppdateringen igen även om datorn redan har installerat uppdateringen. Detta är förväntat och avsedda att lösa en Problem med Windows Update-klienten. Windows Update installerar endast paket 2959977. Detta löser problemet med Windows Update klienter i stället för alla paket som ingår i uppdateringen.

Hur du utför Windows Update

  1. Öppna Windows Update genom att svepa från den högra kanten av skärmen (eller om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och flytta muspekaren uppåt), knackar eller klickar du på Inställningar, knackar eller klickar du på ändra datorinställningar och knackar eller klicka på uppdatering och återställning.
  2. Knacka eller klicka på Sök nu och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
  3. Om uppdateringar hittas knackar eller klickar du på installera uppdateringar.
  4. Välj Uppdatera 2919335 under valfrioch knackar eller klickar du på Installera.
Obs! Du kan behöva starta om datorn för att slutföra installationen av vissa uppdateringar. Spara och stäng filer och program innan du startar om så att du inte förlorar något.

Mer information om Windows Update finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan även hämta fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center.
HämtaHämta paketet x86-baserade 8.1 för Windows update nu.
HämtaHämta uppdateringspaketet för x 64-baserade Windows 8.1 nu.
HämtaHämta uppdateringspaketet för x64-baserade Windows Server 2012 R2 nu.

Obs! Uppdatering för Windows RT 8.1 kan hämtas från Windows Update.

Obs! Uppdateringarna måste installeras i följande ordning: clearcompressionflag.exe, KB2919355, KB2932046, KB2959977, KB2937592, KB2938439 och KB2934018.

Mer information om hur du hämtar Microsoft stöder filer, finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Kända problem med uppdateringen
Kända issuesthat som uppstår när du installerar den här uppdateringenLösning
Installationen misslyckas med felkoden 0x80071a91 när du installerar uppdatering 2919355 med hjälp av Windows Update.Snabbkorrigeringen 2939087, och sedan installera om uppdateringen 2919355.
När du installerar uppdatering 2919355 misslyckas installationen med felkoden 0x80070005.Snabbkorrigeringen 2975061, och sedan installera om uppdateringen 2919355.
När du försöker installera uppdateringen 2919355 kan installationen misslyckas med ett "0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT" fel. Det här problemet beror på skadade komponenter.Hämta och köra verktyget Clearcompressionflag.exe från följande länkar:
HämtaHämta verktyget Clearcompressionflag för 32-bitars versioner av Windows 8.1
HämtaHämta verktyget Clearcompressionflag för 64-bitars versioner av Windows 8.1
HämtaHämta verktyget Clearcompressionflag för 64-bitarsversioner av Windows Server 2012 R2

Obs! Verktyget körs i tyst läge i bakgrunden. Inget meddelande visas när rensningen är klar. Du kan bara försöker installera uppdatering 2919355 efter du har kört verktyget.
Kända problemsom uppstår efter installation av uppdateringenLösning
Om du installerar den här uppdateringen på en utskriftsserver kan klientdatorer visas en säkerhetsvarning visas där du tillfrågas Litar du på den här skrivaren, och (eller) klientdatorer kanske inte kan skriva ut.Installera uppdateringen 2975719.
Om du installerar den här uppdateringen innan den 15 April datorn sluta skanna mot Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2 eller WSUS 3.2)-baserade servrar som är konfigurerade för att använda HTTPS och har inte TLS 1.2-aktiverat.
Snabbkorrigeringen 2959977.
11 för Internet Explorer kraschar när du sätter på eller stänger av företagsläge på Verktyg-menyn.Snabbkorrigeringen 2956283.
Du kan inte avinstallera IIS.Snabbkorrigeringen 2957390.
Datorn får en loop omstart eller felmeddelandet "Stop 0x7B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" stop.Snabbkorrigeringen 2966870.
Användarprofiler kan inte laddas.Snabbkorrigeringen 2985344.
Tidigare utgivna uppdateringar erbjudas för vissa system Windows.Snabbkorrigeringen3037986.
Om problemet kvarstår, eller om du stöter på andra problem med installation, finns i avsnittet "Felsöka problem vid installation av uppdateringen" i Installera den senaste uppdateringen av Windows 8.1 för mer information.

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Filinformation

Filedetail information
En lista över filer som ingår i uppdateringen 2919355, hämta denFilinformation för uppdateringen 2919355.
Hash-filinformation
I följande tabell visas thumbprints för certifikat som används för att signera uppdateringar (MSU). Verifiera tumavtryck för certifikat i den här Microsoft Knowledge Base-artikeln mot tumavtryck för certifikat som anges i uppdateringen att hämta.
FilnamnSHA1 och SHA2
Windows8.1-kb2919355-arm.msuSHA1: A6119D3E5DDD1A233A09DD79D91067DE7B826F85
SHA256: CF3E9DD5A521965A613CA5B931DEA739AC9101E21DC20AA6D05374710083E426
Windows8.1-kb2919355-x64.msuSHA1: E6F4DA4D33564419065A7370865FAACF9B40FF72
SHA256: B0C9ADA530F5EE90BB962AFA9ED26218C582362315E13B1BA97E59767CB7825D
Windows8.1-kb2919355-x86.msuSHA1: DE9DF31E42FE034C9A763328326E5852C2B4963D
SHA256: F8BECA5B463A36E1FEF45AD0DCA6A0DE7606930380514AC1852DF5CA6E3F6C1D
Windows8.1-kb2932046-arm.msuSHA1: FE6ACF558880D127AEF1A759A8C2539AFC67B5FB
SHA256: 86D78135033944F169974E3523F12072BC34DE82D68DE924250D0917FB953254
Windows8.1-kb2932046-x64.msuSHA1: 6AEE5FDA6E2A6729D1FBAE6EAC08693ACD70D985
SHA256: 46B5F5AC8592CAA1FC9F9494F775C480DD35B8D1034BC443469DF2AE7260CD2E
Windows8.1-kb2932046-x86.msuSHA1: BFD8CA4C683CCEC26355AFC1F2E677F3809CB3D6
SHA256: A57C15C14F21D2A36A10A587EFBD5229E5B10C58D5C39E809093582151CB061A
Windows8.1-kb2937592-arm.msuSHA1: 860C83A0CCCC0519111F57A679AE9F9D071315E5
SHA256: 0ABB841953F1ABBD59D0D95F20A093D8FF454F2C8CDD781C87693F3B32FE9B66
Windows8.1-kb2937592-x64.msuSHA1: 4ABC0A39C9E500C0FBE9C41282169C92315CAFC2
SHA256: 094F92C5FEA35C9067844F7ACC160F3106214FC62A56068798759512183C18FD
Windows8.1-kb2937592-x86.msuSHA1: 96A3416D480BD2B54803DF26B8E76CD1D0008D43
SHA256: AF4622499F3A054C8EEF2CED379B24F95AF95ECA1B8582C22935ED6CEDDD1553
Windows8.1-kb2938439-arm.msuSHA1: 4A536D9DDCD9993CBE4FBC309EBD50A18D65F954
SHA256: 5E7D03352B572006BC5C5CBB793DEE8A9C0E0CF8B4D06B6441F3FC45D6DB6F72
Windows8.1-kb2938439-x64.msuSHA1: 3ED1574369E36B11F37AF41AA3A875A115A3EAC1
SHA256: 320C76D201A466B5AF4C22EF24135EE723A72007C6E59B77374281F5880C9D15
Windows8.1-kb2938439-x86.msuSHA1: AC9ACA7E41C8E818EDBEA0A8026189EE086F7AA2
SHA256: 4BAAF34757D969C8838648C590AF7511F8CDF3B6CB60F820CE9EDD858E7012D8
Windows8.1-KB2934018-arm.msuSHA1: 28C62F5A4129BA24AB75936517C5066435702AE8
SHA256: D87E2D6D5A9D544FF50D268DF6421F92791416F095A8A09050B5A8A48D334D5D
Windows8.1-KB2934018-x64.msuSHA1: 234A5FC4955F81541F5BFC0D447E4FC4934EFC38
SHA256: 083CB134F59107531E241645530FED396F3CFDD8128AB33349FE138F20F2E19D
Windows8.1-KB2934018-x86.msuSHA1: 8FB05387836B77ABBF1755185AE743C9DA417E9A
SHA256: 3976C63843B89BC3A167F26166C7FF7007EDC2EDF3ED671888B5480EE8C34179
Windows8.1-KB2959977-arm.msu SHA1: D37DFE20CDC496B4ED4338913D225FC1A9A91D36
SHA256: 734DC55F56798695D98D7BA13D774ABB54E2326B7B51881FA6DB78EADCC1FB4B
Windows8.1-KB2959977-x64.msuSHA1: 574BA2D60BAA13645B764F55069B74B2DE866975
SHA256: 3E6A8674CC5A206CAE551426A6BFE254092B11E0501C162F3872FB32FFBC797B
Windows8.1-KB2959977-x86.msuSHA1: 5CCF761A356BB143B68887F99883D8C24946D2C2
SHA256: C0DA1C3845BA98F5EE5F1CBA1312189422CE1C6BEC95BC9C86270B2BF61751EE
ClearCompressionFlag.exe (arm)SHA1: 70C52DF15023AD1FA579149F0435E6A2B078FC94
SHA256: 8C05FB101A01B54DE6CC6E22441B528EA1B3CDE211781A8E4258E2F776338841
ClearCompressionFlag.exe (x64)SHA1: 3104315DB9D84F6A2A56B9621E89EA66A8C27604
SHA256: 9B95973B198EB255C8E85EB72E0AF96482F5AE7547D66AA1B70A7E41602F2548
ClearCompressionFlag.exe (x86)SHA1: 220EDCA17AE47089FC4DA060915E0DF568EAC4FF
SHA256: FC540C0D8DA69D08DBD26F71F817F4925B5725E04E76EE0D0FD89E42D1860A86
Uppdatera paket detaljer
PaketetPaket storlek (MB)Express Download (MB)Utökade paketet (MB)
KB291944210.29.041.6
KB2919355690.0112.23,000.7
KB293204648,04.60455.0
KB29375920,30,01.5
KB293843919,58.264.9
KB2934018126.08.6476.0
8.1 för Windows Update

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2919355 – senaste granskning 04/24/2016 11:40:00 – revision: 28.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2919355 KbMtsv
Feedback