Installera eller ta bort ett teckensnitt i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 314960
Den här artikeln ersätter 130233 (Q130233) för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 98, andra utgåvan.
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du lägger till och tar bort teckensnitt i Microsoft Windows.

Obs! Om datorn kör Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, måste du vara administratör för att kunna lägga till eller ta bort teckensnitt. Kontrollera att du är inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet, finns på följande Microsoft-webbplats:

Lägga till ett nytt teckensnitt

Obs! Om du vill installera om standardteckensnitten i Windows går du till den "Så här installerar du om standardteckensnitten i Windows" -avsnittet.

Viktigt Om du vill installera teckensnitt måste du ha dem på en diskett, CD eller hårddisken.

Så här installerar du ett teckensnitt:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på Installera nytt teckensnittArkiv -menyn.
 4. Klicka på den enhet som innehåller teckensnitt som du vill lägga till i rutan enheter .

  Obs! Diskettenheten är vanligen A eller B.-enhet CD-enheten är normalt enhet D.
 5. Klicka på den mapp som innehåller det teckensnitt som du vill lägga till i rutan mappar, och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på det teckensnitt som du vill lägga till i rutan teckensnitt . Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget trycker du på och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 7. Klicka för att markera kryssrutan Kopiera teckensnitt till mappen Fonts . Det nya teckensnittet sparas i mappen Windows\Fonts .
 8. Klicka på OK.
Obs! Windows stöder TrueType-teckensnitt och teckensnitt som har utformats särskilt för Windows som kan köpas separat. I vissa program ingår också specialteckensnitt som installeras vid programinstallationen. Dessutom ingår TrueType-teckensnitt eller särskilda Windows-teckensnitt ofta i skrivare. Följ instruktionerna som medföljer produkterna ska installera dessa teckensnitt.

Ta bort ett teckensnitt

Gör följande om du vill ta bort ett teckensnitt från hårddisken:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på det teckensnitt som du vill ta bort. Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget trycker du på och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 4. Klicka på Ta bortArkiv -menyn.
 5. Klicka på Janär du får frågan "Är du säker på att du vill ta bort dessa teckensnitt?".
Obs! Du kan förhindra att ett teckensnitt laddas utan att ta bort den från hårddisken. Om du vill göra detta, flyttar du teckensnittet från mappen Windows\Fonts till en annan mapp.

Om något av standardteckensnitten som ingår i Windows saknas kan du köra installationsprogrammet igen. Filer saknas eller har ändrats ersätts vid installationen. Om standardteckensnitten saknas kanske också andra Windows-filer saknas. Installationsprogrammet installerar även dessa filer.

Varning Om du kör installationsprogrammet för Windows, kan du förlora program och drivrutiner för maskinvara som du har installerat sedan du senast Windows har ställts in på datorn. Om du behöver mer information om filerna kan behöva du kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support finns på följande Microsoft-webbplats: Följande teckensnitt ingår i Windows och installeras på varje dator:
 • Courier New (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Arial (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif
KB130233

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 314960 – senaste granskning 04/10/2016 00:07:00 – revision: 7.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbenv kbhowtomaster kbhowto kbmt KB314960 KbMtsv
Feedback