MS16-077: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för WPAD: 14 juni 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3161949
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Windows. Säkerhetsproblemen kan möjliggöra behörighetshöjning om protokollet automatisk upptäckt WPAD (Web Proxy) faller tillbaka till en sårbar proxy identifieringsprocessen på ett målsystem.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-077.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsuppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Funktionsförändringar efter installationen

När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen tillämpas följande ändringar:
 • NetBIOS-kommunikation utanför det lokala delnätet härdat. Därför normalt fungerar vissa funktioner som är beroende av NETBIOS (till exempel SMB över NETBIOS) inte utanför det lokala delnätet. Om du vill ändra den här nya standardfunktionen skapar du följande registerpost:
  UNDERNYCKEL: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
  Namn: AllowNBToInternet
  Typ: Dword
  Värde: 1
  Standardvärde för flaggan: 0
 • Som standard använder WPAD-lösning för automatisk proxyidentifiering inte NETBIOS. Därför, om proxyidentifiering är beroende av NETBIOS enbart för WPAD-lösning, kanske den inte. Vi rekommenderar att du använder DHCP-alternativ eller DNS för matchning av WPAD NetBIOS. Skapa följande registernyckel om du vill ändra den här nya standardfunktionen.

  Obs! Den här registerposten gäller bara för Windows 8.1 och tidigare versioner av Windows.
  UNDERNYCKEL: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
  Namn: AllowOnlyDNSQueryForWPAD
  Typ: DWORD
  Värde: 0
  Standardvärde för flaggan: 1
 • Standardbeteendet för PAC-filen hämtas ändras så att klientens domänreferenser inte skickas automatiskt som svar på en förhandling om autentisering eller NTLM-challenge när WinHTTP begär PAC-fil. Detta inträffar oavsett värdet på flaggan fAutoLogonIfChallenged har angetts i WINHTTP_AUTOPROXY_OPTIONS. Om du vill ändra den här nya standardfunktionen skapar du följande registerpost:

  Obs! Den här registerposten gäller bara för Windows 8.1 och tidigare versioner av Windows.
  UNDERNYCKEL: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
  Namn: AutoProxyAutoLogonIfChallenged
  Typ: DWORD
  Värde: 1
  Standardvärde för flaggan: 0
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS16-077 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
Filinformation

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows8.1-KB3161949-x86.msuA15B1E6C4E2D8C061C13AD6697340030D11300F9684F04EC92FDB71A0587910F5223F29B1B1126E69B049EA4E6C1AB3E32BCD103
Windows8.1-KB3161949-x64.msu303F894A71FAD84F147E1EE715F8C60DDFC752D739F78CC8472AA4ACB6AF6BD18CC13BDEFB9728ED71FCEE2001E063683FED2B50
Windows8-RT-KB3161949-x64.msuFD0D730F70653946886E358E989636481693750086967AF0963599C4E49835B35EF3A8A6BFA39FCBCB3C6DA378D02E70F34A023C
Windows6.0-KB3161949-x64.msuE60F107F4F893C19885931B3C6121FDDF1150E52D2F0E848E7D45C428324DD6833CE1F6B9E36F4EC0C27FA33993B482C20A870E0
Windows6.0-KB3161949-x86.msu45C230D3302716D81E413BD233F953BD6F6F1F09B45C8FB5F7E96CE551E752F67E45AAB6657B9E204C603F23AA7284BB39FA3E8D
Windows6.1-KB3161949-x86.msu0055D0D1E103D374E042F31EBDD26931853B882BF968AB471633DB7EBAF2619902CBB6246D14B14AF6E29CCA6C2981EB898DE0B7
Windows6.1-KB3161949-ia64.msu9136B0FC403D6CDCD8CF94B061953CC11723CADB7A2FFB83D4CE22325768FF94C71A9FFE839C653D1B8EA2C3BA73DDF89B2555C8
Windows6.1-KB3161949-x 64E2372FB5746E9474CEC6EF1710F8D58EC5C6C0007CFC5DCDDD7A72E1CB143E41A98D5EAF23CE554104F05311EFD8B317BCE8E847
Windows6.0-KB3161949-ia64.msu2F913DA164CBAD6FD4331A9D06BA3F457EC6887F540668B9660A8CD03240B7DCF84A9DFAEBCCBE3C4661340389FB0A049F317825

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Tänk på att datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 filinformation

Kommentarer
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.3.960 0.16 - xxxWindows-RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0.17 - xxxWindows-RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0.18 - xxxWindows-RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.
För alla x86-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.3.9600.18340213 50413-maj-201622:22x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.3.9600.18340286,20813-maj-201621:35x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.3.9600.18340320,72014-maj-201620:01x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.3.9600.18340631,80813-maj-201621:26x86IngenEj tillämplig
För alla x64-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.3.9600.18340281,08813-maj-201623:07x64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.3.9600.18340339,45613-maj-201621:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.3.9600.18340363,10414-maj-201620:01x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.3.9600.18340802,81613-maj-201621:45x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.3.9600.18340631,80813-maj-201621:26x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.3.9600.18340286,20813-maj-201621:35x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.3.9600.18340320,72014-maj-201620:01x86IngenEj tillämplig

Filinformation för Windows Server 2012

Kommentarer
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av versionsnumren som visas i följande tabell:
  Version Produkt Milstolpe Verksamhetsgren
  6.2.920 0.17-xxxWindows 8, Windows RT eller Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21-xxxWindows 8, Windows RT eller Windows Server 2012RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.
För alla x64-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.2.9200.21859318,97609-maj-201613:19x64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.2.9200.21858355,32809-maj-201615:41x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.2.9200.21858343,55209-maj-201615:41x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.2.9200.21858711,68009-maj-201615:41x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.2.9200.21797516,09608-Mar-201616:04x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.2.9200.21858288,76809-maj-201616:38x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.2.9200.21858307,71209-maj-201616:39x86IngenEj tillämplig

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Kommentarer
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av versionsnumren som visas i följande tabell:
  Version Produkt Milstolpe Verksamhetsgren
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista eller Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2.23xxxWindows Vista eller Windows Server 2008SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.
För alla x64-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.0.6002.19655248,32010-maj-201614:55x64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.1965524,06410-maj-201614:55x64IngenEj tillämplig
NetBT.sys6.0.6002.23970248,32010-maj-201614:53x64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.2397024,06410-maj-201614:53x64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.0.6002.19655304,12810-maj-201615:54x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
Mswsock.dll6.0.6002.23970303,61610-maj-201615:34x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.0.6002.19655264,70410-maj-201615:55x64IngenEj tillämplig
WS2_32.dll6.0.6002.23970264,70410-maj-201615:35x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.19655442,88010-maj-201615:54x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.23970442,88010-maj-201615:35x64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.1965521,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.2397021,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.19655377,34410-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.23970377,34410-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.0.6002.19655223,23210-maj-201615:31x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
Mswsock.dll6.0.6002.23970223,23210-maj-201615:14x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.0.6002.19655179,20010-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WS2_32.dll6.0.6002.23970179,20010-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig
För alla x86-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.0.6002.19655185,85610-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.1965521,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
NetBT.sys6.0.6002.23970186,36810-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.2397021,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.0.6002.19655223,23210-maj-201615:31x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
Mswsock.dll6.0.6002.23970223,23210-maj-201615:14x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.0.6002.19655179,20010-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WS2_32.dll6.0.6002.23970179,20010-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.19655377,34410-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.23970377,34410-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig
För alla ia64-baserade versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.0.6002.19655632,83210-maj-201614:37IA-64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.1965552,22410-maj-201614:36IA-64IngenEj tillämplig
NetBT.sys6.0.6002.23970632,83210-maj-201614:38IA-64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.2397052,22410-maj-201614:37IA-64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.0.6002.19655709,63210-maj-201615:23IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
Mswsock.dll6.0.6002.23970709,12010-maj-201615:12IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.0.6002.19655519 16810-maj-201615:23IA-64IngenEj tillämplig
WS2_32.dll6.0.6002.23970519 16810-maj-201615:13IA-64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.19655962,04810-maj-201615:23IA-64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.23970962,04810-maj-201615:13IA-64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.1965521,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.0.6002.2397021,50410-maj-201614:28x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.19655377,34410-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.0.6002.23970377,34410-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.0.6002.19655223,23210-maj-201615:31x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
Mswsock.dll6.0.6002.23970223,23210-maj-201615:14x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.0.6002.19655179,20010-maj-201615:31x86IngenEj tillämplig
WS2_32.dll6.0.6002.23970179,20010-maj-201615:14x86IngenEj tillämplig

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Kommentarer
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av versionsnumren som visas i följande tabell:
  Version Produkt Milstolpe Verksamhetsgren
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 eller Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 eller Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.
För alla x86-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.1.7601.23451188,92811-maj-201614:52x86IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.1.7601.2345126,62411-maj-201615:01x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.1.7601.23451231 42411-maj-201615:19x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.1.7601.23451206,33611-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.1.7601.23451351,74411-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
För alla ia64-baserade versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.1.7601.23451616,96011-maj-201614:44IA-64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.1.7601.2345153 76011-maj-201614:58IA-64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.1.7601.23451750,59211-maj-201615:13IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.1.7601.23451546 30411-maj-201615:13IA-64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.1.7601.23451812,03211-maj-201615:13IA-64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.1.7601.2345126,62411-maj-201615:01x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.1.7601.23451351,74411-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.1.7601.23451231 42411-maj-201615:19x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.1.7601.23451206,33611-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
För alla x64-versioner som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-kravVerksamhetsgren
NetBT.sys6.1.7601.23451262 14411-maj-201614:58x64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.1.7601.2345125,08811-maj-201615:11x64IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.1.7601.23451327,16811-maj-201617:02x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.1.7601.23451296,44811-maj-201617:02x64IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.1.7601.23451444,92811-maj-201617:02x64IngenEj tillämplig
Netbtugc.exe6.1.7601.2345126,62411-maj-201615:01x86IngenEj tillämplig
WinHTTP.dll6.1.7601.23451351,74411-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
Mswsock.dll6.1.7601.23451231 42411-maj-201615:19x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-W.. -INFRASTRUKTUR-NSP
WS2_32.dll6.1.7601.23451206,33611-maj-201615:19x86IngenEj tillämplig
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3161949 – senaste granskning 06/15/2016 01:45:00 – revision: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3161949 KbMtsv
Feedback