Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 11 oktober 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3192441
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar i funktionen Windows 10 Version 1511. Den löser även följande problem i Windows:

 • 3193229 MS16-125: Säkerhetsuppdatering för diagnostik NAV: 11 oktober 2016
 • 3193227 MS16-124: Säkerhetsuppdatering för Windows-registret: 11 oktober 2016
 • 3192892 MS16-123: Säkerhetsuppdatering för drivrutiner i kernel-läge: 11 oktober 2016
 • 3195360 MS16-122: Säkerhetsuppdatering för Microsoft video control: 11 oktober 2016
 • 3192884 MS16-120: Säkerhetsuppdatering för Microsoft grafik komponent: 11 oktober 2016
 • 3192890 MS16-119: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Microsoft Edge: 11 oktober 2016
 • 3192887 MS16-118: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 11 oktober 2016
 • 3178465 MS16-101: Säkerhetsuppdatering för Windows-autentiseringsmetoder: 9 augusti 2016
Det här paketet uppdaterar också anslutna användarupplevelse och telemetri tjänsten så att den ger fördelar för företag med Uppgradera Analytics Om du vill planera och hantera uppgraderingsprocessen Windows. Den här uppdateringen innehåller följande:

 • För att överföringen av telemetri och hämtning av inställningar i en autentiserad proxy-miljö
 • Stöd för att konfigurera en viss proxy om du vill överföra telemetri och hämta inställningar
 • Stöd för Azure Active Directory (Ledsagardokumentet) innehavare identitet
Tjänsten ansluten användarupplevelse och telemetri samlar in information om användning och diagnostik från Windows. Lär dig mer om Konfigurera Windows telemetri i organisationen Här.

Denna uppdatering löser även kända problem som orsakas av säkerhetsuppdateringen 3170005. Mer information om kända problem finns i Okt 2016 uppdatering: Åtgärda kända problem avsnitt i KB 3170005.

Windows 10 uppdateringar är kumulativa. Därför innehåller det här paketet alla tidigare utgivna korrigeringar.

Om du har installerat tidigare uppdateringar hämtas bara de nya korrigeringar som ingår i paketet och installerat på din dator. Om du installerar ett uppdateringspaket för Windows-10 för första gången, paket för x86 version är 525 MB och paket för x64 version är 989 MB.
Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kraschar hanteringskonsolen för System Center Operations Manager (SCOM) i en vy med giltighetstider.

Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
3200068 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 18 oktober 2016
Så här hämtar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen hämtas och installeras automatiskt.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogen webbplats.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av uppdateringen.

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter de tidigare utgivna uppdateringarna. 3185614 och 3193517.

Filinformation

En lista över filer som ingår i denna samlade uppdatering, hämta den Filinformation för kumulativ uppdatering 3192441.
Mer Information
Den här uppdateringen använder SSL (TCP-Port 443) för att hämta godsspecifikationer och överföra telemetri till Microsoft som använder följande DNS-slutpunkter:

 • v10.Vortex-win.data.microsoft.com
 • inställningar-win.data.microsoft.com
Den här uppdateringen innehåller följande två manifest som används av tjänsten.

 • telemetri. ASM-WindowsDefault.json
 • UTC.App.JSON

Registerinformation

ViktigtFölj noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Stöd för att skicka information om användning och diagnostik via en autentiserad proxy är inaktiverat som standard i Windows 10. När inställningen inte är inaktiverad (0x0) via följande registernyckel, ansluten användarupplevelse och telemetri service personifiera loggat på användaren autentiseras med proxy att skicka information. Om du använder Uppgradera Analytics i ett nätverk som använder en autentiserad proxy rekommenderar vi konfigurerar den här inställningen till 0x0.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
Följande post kan visas:
Namn: DisableEnterpriseAuthProxy
Värdetyp: REG_DWORD
Standard värdedata: 0x0 (inte inaktiverat) / 0x1 (inaktiverad)
Du kan också konfigurera anslutna användarupplevelse och telemetri att vidarebefordra information om användning och diagnostik till en viss proxyserver genom att använda följande sökväg i registret. Du kan ange FQDN- eller IP-adressen för proxyservern och eventuellt ett portnummer.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection

Följande post kan visas:
Namn: TelemetryProxy
Värdetyp: REG_SZ
Värdedata: Server:port

Referenser
Lär dig mer om de terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3192441 – senaste granskning 10/28/2016 23:20:00 – revision: 4.0

Windows 10 Version 1511

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3192441 KbMtsv
Feedback