Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows bör du se till att köra Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du tar reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows. Här beskrivs också hur du manuellt tar reda på om datorn kör en 32- eller 64-bitarsversion av Windows. Vanligtvis visar en dators bitantal hur mycket data som kan bearbetas, i vilken hastighet data bearbetas och den maximala minneskapaciteten. För att optimera datorns prestanda bör bitantalet för operativsystemet som är installerat på datorn överensstämma med bitantalet för själva datorn.
Resultat av automatisk versionsidentifiering
Du använder ett 32-bitars operativsystem.
Ta manuellt reda på vilken Windows-version som är installerad
Använd följande metoder när du vill avgöra vilken Windows-version som är installerad. Välj den metod som är avsedd för ditt operativsystem. 

Windows 8

Det finns två metoder som du kan använda för att fastställa om du kör en 32-bitars eller 64-bitars version av Windows 8. Om den ena metoden inte fungerar testar du den andra. 

Metod 1: Visa fönstret System i Kontrollpanelen

 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.
 2. Ange system i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Inställningar.
 3. Tryck eller klicka på System.
 4. Om du kör en 64-bitarsversion av Windows 8, visas 64-bitars operativsystem i fältet Systemtyp under rubriken System. Om du kör en 32-bitarsversion av Windows 8, visas 32-bitars operativsystem i fältet Systemtyp under rubriken System.

Metod 2: Visa fönstret Systeminformation

 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök.
 2. Skriv systeminformation i sökrutan.
 3. Tryck eller klicka på System, tryck eller klicka på Systeminformation och klicka sedan på Systemöversikt.
 4. Om du kör en 64-bitarsversion av Windows 8, visas x64-baserad PC i fältet Systemtyp under rubriken Objekt.
  Om du kör en 32-bitarsversion av Windows 8, visas x86-baserad PC i fältet Systemtyp under rubriken Objekt.  
Om du inte kan ta reda på om datorn kör en 32-bitars eller 64-bitars version av Windows 8 med de här metoderna går du till avsnittet "Nästa steg".

Windows Vista eller Windows 7

Om du har Windows Vista eller Windows 7 finns det två metoder för att ta reda på om du kör en 32- eller 64-bitars version. Om en metod inte fungerar provar du med nästa.

Metod 1: Visa fönstret System i Kontrollpanelen

 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv system i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på system i listan Program.
 2. Operativsystemet visas på följande vis:
  • För ett 64-bitars operativsystem visas 64-bitars operativsystem som Systemtyp under System.
  • För ett 32-bitars operativsystem visas 32-bitars operativsystem som Systemtyp under System.

Metod 2: Visa fönstret Systeminformation

 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv system i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Systeminformation i listan Program.
 2. När Systemöversikt är markerat i navigeringsfönstret visas operativsystemet på följande sätt:
  • För ett 64-bitars operativsystem visas x64-baserad dator som Systemtyp under Objekt.
  • För ett 32-bitars operativsystem visas x86-baserad dator som Systemtyp under Objekt.
Om du inte kan fastställa operativsystemets bitantal med de här metoderna går du till avsnittet "Nästa steg".


Video: Fastställa om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows (videon är på engelska)Windows XP

Om du har Windows XP finns det två metoder för att fastställa om du kör en 32- eller 64-bitarsversion. Om en metod inte fungerar provar du med nästa.

Metod 1: Visa fönstret System i Kontrollpanelen

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sysdm.cpl och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken Allmänt. Operativsystemet visas på följande vis:
  • För ett 64-bitars operativsystem visas  Windows XP Professional x64 Edition Version < År> under System.
  • För ett 32-bitars operativsystem visas  Windows XP Professional Version <År> under System.
  Obs! <År> är platshållare för ett år.

Metod 2: Visa fönstret Systeminformation

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv winmsd.exe och klicka på OK.
 3. När Systemöversikt är markerat i navigeringsfönstret letar du upp Processor under Objekt i informationsfönstret. Anteckna värdet.
  • Om värdet som motsvarar Processor börjar med X86 finns det en 32-bitarsversion av Windows-operativsystemet på datorn.
  • Om värdet som motsvarar Processor börjar med IA-64 eller AMD64 finns det en 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet på datorn.
Om du inte kan ta reda på operativsystemets bitantal med de här metoderna går du till avsnittet "Nästa steg".

Windows Server 2003

Om du har Windows Server 2003 finns det två metoder för att ta reda på om du kör en 32- eller 64-bitars version. Om en metod inte fungerar provar du med nästa.

Metod 1: Visa Systemegenskaper i Kontrollpanelen

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sysdm.cpl och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken Allmänt. Operativsystemet visas på följande vis:
  • För ett 64-bitars operativsystem visas  Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition under System.
  • För ett 32-bitars operativsystem visas  Windows Server 2003 Enterprise Edition under System.

Metod 2: Visa fönstret Systeminformation

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv winmsd.exe och klicka på OK.
 3. När Systemöversikt är markerat i navigeringsfönstret letar du upp Processor under Objekt i informationsfönstret. Anteckna värdet.
  • Om värdet som motsvarar Processor börjar med X86 finns det en 32-bitarsversion av Windows-operativsystemet på datorn.
  • Om värdet som motsvarar Processor börjar med EM64T eller IA-64 finns det en 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet på datorn.
Om du inte kan fastställa operativsystemets bitantal med de här metoderna går du till avsnittet "Nästa steg".

Obs!
 • Information om att fastställa datorns bitantal hittar du i dokumentationen som medföljde datorn eller genom att kontakta maskinvarutillverkaren.
 • På Intel Itanium-datorer kan bara 64-bitarsversioner av Windows köras. På Intel Itanium-datorer kan inte 32-bitarsversioner av Windows köras. För närvarande kan 64-bitarsversioner av Windows bara köras på Itanium-baserade datorer och AMD64-baserade datorer.
NÄSTA STEG
Om du inte kan ta reda på operativsystemets bitantal med de här metoderna kan du tyvärr inte få mer hjälp av den här artikeln. Vi föreslår därför att du ber någon om hjälp eller kontaktar supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns på webbplatsen Microsoft Support.


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 827218 – senaste granskning 08/21/2013 17:51:00 – revision: 15.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218
Feedback
ms.js">