ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Aktivera alternativet Aktivera e-postloggning för felsökning i Outlook via registernyckeln

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 831053
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du aktiverar alternativet för loggning i Microsoft Office Outlook via registernyckeln för e-post.
Mer Information
Läs mer om hur du aktiverar loggning av Outlook Vad är alternativet Aktivera loggning (felsökning)?

Följ instruktionerna för din version av Outlook om du vill aktivera e-postloggning.

2013 i Microsoft Outlook och Microsoft Outlook 2010

 1. På den filen klickar du på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerati dialogrutan Alternativ i Outlook .
 3. I det andra avsnittet, markera kryssrutan Aktivera felsökning loggning (kräver att Outlook startas om) .
 4. Avsluta och starta om Outlook.

Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Outlook 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på Avancerade alternativpå fliken annat .
 3. Markera kryssrutan Aktivera loggning (felsökning) och klicka sedan på OK två gånger.

Aktivera loggning i registret

Du kan också aktivera alternativet för loggning genom att göra en ändring i registret för e-post. Gör följande om du vill göra detta.

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Klicka på Start, Skriv regedit i Starta sökning och sedan klickar på regedit.exe i listan program .
 2. Leta upp följande undernyckel för Outlook 2010 i Registereditorn:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<1x.0>\Outlook\Options\Mail
  Obs! I den här undernyckeln <1x.0>motsvarar versionsnumret program ("15,0" = Outlook 2013 "14,0" = Outlook 2010 "12,0" = Outlook 2007 "11.0" = Outlook 2003).</1x.0>
 3. I den högra rutan, högerklicka på EnableLogging.
 4. Ange i dialogrutan Redigera DWORD-värde1 under värdetoch klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Du kan aktivera spårning i programloggen genom att göra en ändring i registret fel. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Skriv regedit i Starta sökning och sedan klickar på regedit.exe i listan program .
 2. Leta upp följande undernyckel för Outlook 2007 i Registereditorn:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\
  Leta upp och markera följande nyckel för Outlook 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 4. Typ CancelRPC, och tryck sedan på RETUR för att namnge nyckeln.
 5. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Typ EnablePerfTracking, och tryck sedan på RETUR för att namnge DWORD.
 7. I den högra rutan, högerklicka på EnablePerfTracking.
 8. Klicka på hexadecimalti dialogrutan Redigera DWORD-värde och Skriv 1b under Värdedata.
 9. Klicka på OK.
 10. Avsluta Registereditorn.
OL2007 fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831053 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/04/2016 03:40:00 - ฉบับแก้ไข: 12.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • vkbportal238 vkbportal221 kbmsifixme kbfixme kbconfig kbhowto kbmt KB831053 KbMtsv
คำติชม