ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-011 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Kända problem

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå vid installation av den här säkerhetsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

Windows Server 2003

841180 Startprocess för Oracle-databastjänst slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840997 EMF-grafikfiler eller EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator kan inte visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows XP

840997 EMF-grafikfiler eller EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator kan inte visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows 2000

841180 Startprocess för Oracle-databastjänst slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841382 En dator med Windows 2000 slutar svara, det går inte att logga in i Windows eller processoranvändningen för systemprocessen närmar sig 100 procent
841343 Miljövariablerna HOMEDRIVE, HOMEPATH och HOMESHARE fungerar inte som avsett om de ändras i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841395 Domänkontrollanten registrerar inte _GC-, _KERBEROS- och _KPASSWD DNS-poster när en Windows 2000-server startar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841617 Felmeddelandet "Det går inte att hitta nätverksnamnet" visas vid försök att ansluta till en SMB/CIFS-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842644 Händelse-ID 256 loggas i systemhändelseloggen efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-011 på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows NT 4.0

841384 Felmeddelandet "STOP 0x00000079" visas på en dator med Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om allmänna problem som kan uppstå vid installation av programuppdateringar som ersätter filen Ntoskrnl.exe på en dator med Windows NT 4.0, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
317050 Felmeddelandet "Fel vid läsning/skrivning till disk: Status = 00000001" visas vid start av datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
224526 Windows NT 4.0 stöder maximalt 7,8 gigabytes systempartition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
uppdatering säkerhetskorrigering säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel sårbarhet säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning spill särskilt utformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000 LSASS fjärr kodkörning H.323 LDAP Private Communications Transport PCT SSL winlogon metafil HSC Hjälp- och supportcenter HCP Hjälpmedelshanteraren Windows Management Local Descriptor Table LDT förhandla Security Software Provider SSPP ASN.1 bibliotek double-free
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 835732 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/25/2006 02:59:01 - ฉบับแก้ไข: 11.7

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, the operating system: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server

  • kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe KB835732
คำติชม