Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Administrera offlineadressboken i Outlook 2003 och Outlook 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Outlook 2003 innehåller många nya funktioner och förbättringar som berör offlineadressboken. Normalt används en konfiguration för cachelagrat läge i Outlook. Eftersom cachelagrat läge innebär att en offlineadressbok skapas, är det viktigt att du förstår hur du konfigurerar offlineadressboken så att den fungerar effektivt i din Microsoft Exchange-organisation.

För att du lättare ska hitta informationen du söker är artikeln ordnad efter kategorier med frågor och svar.
Mer Information

Allmän information

F1: Vad är cachelagrat läge?

S1:
Cachelagrat läge är den nya standardkonfigurationen för Outlook, som fungerar på liknande sätt som offlinekonfigurationen i tidigare versioner av Outlook. När du använder cachelagrat läge synkroniseras din Exchange-postlåda med en lokal fil (en OST-fil), och offlineadresslistan från din Exchange-dator synkroniseras med en samling filer (OAB-filer) på din klientdator. Outlook har direkt tillgång till OST-filen och OAB-filerna på din hårddisk och kommunicerar inte direkt med servern eller servrarna. Därför minskar nätverkskommunikationen mellan Outlook och Exchange betydligt.

F2: Varför genereras en offlineadressbok i cachelagrat läge?

S2:
Offlineadressboken innehåller en uppsättning med alla användaregenskaper (till exempel e-postadresser och namn) som krävs för Outlook. När det finns en offlineadressbok behöver Outlook inte ansluta till den globala katalogen för att matcha namn och inte heller öppna posten med uppgifter om personen. I stället hämtas denna information enkelt från den lokala offlineadressboken.

F3: Fungerar offlineadressboken exakt likadant som den globala adresslistan?

S3:
Offlineadressboken är en ögonblicksbild av katalogtjänstinformationen från Active Directory som är tillgänglig i den globala adresslistan. Därför finns det viss information i den globala adresslistan som inte är tillgänglig i offlineadressboken. Offlineadressboken innehåller inte följande objekt, som är tillgängliga i den globala adresslistan:
 • Anpassade egenskaper i Active Directory som har lagts till av en administratör (till exempel anställningsnummer)
 • Information om organisationshierarkin
 • Information om medlemskap i grupper
Outlook måste kunna komma åt servern för att få tillgång till denna information. Om du arbetar online i cachelagrat läge (anslutningsstatus ”Ansluten”), används därför både offlineadressboken och den globala adresslistan i Outlook för att ge dig tillgång till fullständig användarinformation. Om du är i cachelagrat läge och anslutningsstatus är ”Frånkopplad” eller ”Offline”, kan du bara se informationen i offlineadressboken.

F4: Vilka är de nya funktionerna i offlineadressboken för Microsoft Exchange Server 2003?

S4:
Exchange 2003 stöder en Unicode-offlineadressbok. Unicode-versionen kallas även Version 3a. Exchange 2003 stöder också tidigare ANSI-versioner av offlineadressboken för Outlook-klienter med tidigare versioner. Ansi-versionen kallas även Version 2. Datorer med Exchange 2003 har också ett filter som säkerställer att endast certifikat som används av Outlook för PKI (Public Key Infrastructure) ingår i offlineadressboken. På så vis minskar offlineadressbokens storlek betydligt på servrar med Exchange 2003 jämfört med serverar med tidigare versioner av Exchange. Minskningen gäller både Unicode- och ANSI-versionen.

Hämtning och uppdatering

F5: Hur ofta uppdateras offlineadressboken på Outlook-klienten?

S5:
Om Outlook inte stängs av uppdaterar det i cachelagrat läge offlineadressboken automatiskt på klienten en gång per dygn. Denna 24-timmarsperiod mäts från tidpunkten när offlineadressboken senast hämtades. Om du till exempel hämtar en offlineadressbok klockan 09:00 en dag, inleds hämtningen av offlineadressboken följande dag cirka 09:00. Därför får olika personer uppdateringar vid olika, slumpmässiga tidpunkter.

Obs! Standardinställningen på Exchange-datorn är att generera en differentiell fil för offlineadressboken varje morgon klockan 04:00. För att en ändring i Active Directory ska nå klientdatorn måste följande inträffa:
 • Ändringen måste nå fram till Exchange-datorn som genererar offlineadressboksfilerna. Detta kan ta flera timmar eller i sämsta fall ett helt dygn. Denna variabel betecknas som "x".
 • Outlook-klienterna måste hämta uppdateringarna för offlineadressboken varje dygn. Detta kan ta flera timmar eller i sämsta fall ett helt dygn. Denna variabel betecknas som "y".
Uppdateringen når klientdatorerna x+y timmar senare. Det uppstår sällan en försening på 48 timmar eller mer på en klientdator, om det inte finns några replikeringsproblem i en Active Directory-mapp eller en gemensam mapp.

F6: Hur vet jag när offlineadressboken hämtas nästa gång?

S6:
Om du inte vet när offlineadressboken hämtades senast vet du inte när nästa hämtning är schemalagd. Det finns ingen information i användargränssnittet för Outlook om hämtningsschemat för offlineadressboken. Så här tvingar du manuellt fram en hämtning av den senaste offlineadressboken (under förutsättning att det finns en offlineadressbok på Exchange-datorn):
 • Klicka på Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot och klicka på Hämta adressbok.
 • Avsluta Outlook och starta sedan om det igen. När Outlook startar inleds hämtningen av offlineadressboken en till fem minuter senare.

  Obs! I Outlook jämförs sekvens-ID för den senaste hämtningen med sekvens-ID för den fullständiga/differentiella OAB-filen på Exchange-servern. Om något av dessa sekvens-ID är högt jämfört med det hämtade sekvens-ID:t utlöses hämtningen.
F7: Hur ofta genereras filerna för offlineadressboken på Exchange-datorn?

S7:
Normalt genereras filerna för offlineadressboken varje morgon klockan 05:00.

F8: Hur uppdateras offlineadressboken på servern och klienten?

S8
: Varje dag genererar Exchange-datorn en fullständig offlineadressbok och en differentiell fil från föregående dag. På Exchange-datorn lagras den differentiella filen och den fullständiga filen för den aktuella dagen samt de differentiella filerna för föregående dagar.

I följande tabell visas processen som används i Exchange och Outlook för att fastställa vilka filer för offlineadressboken som ska hämtas till klienten.
ExchangeOutlook
DagSekvensnummer för fullständig offlineadressbokDifferentiellt sekvensnummerKlientåtgärdResultat på klienten
00Ingen differentiell fil.Inget.Inget.
111Inget.Inget.
222Outlook startas.Offlineadressboken hämtas med sekvens 2.
333Inget.Inget.
444Outlook startas.Hämta differentiell sekvens 3 och sekvens 4 (eller offlineadressbokssekvens 4 om de differentiella sekvenserna 3 och 4 är större än en åttondel av den fullständiga offlineadressbokssekvensen 4).
F9: Hur stor är en offlineadressbok normalt?

S9:
Offlineadressbokens storlek kan variera från 3 till 700 megabyte (okomprimerat). Följande faktorer påverkar offlineadressbokens storlek:
 • Användningen av certifikat inom ett företag. Ju fler PKI-certifikat, desto större offlineadressbok. PKI-certifikat är från 1 till 3 kilobyte (kB) stora. De bidrar mest till offlineadressbokens storlek.
 • Antalet användare i Active Directory.
 • Antalet distributionsgrupper i Active Directory.
 • Informationen som ett företag lägger till i Active Directory för varje användare och varje distributionsgrupp. Vissa organisationer lägger till exempel till adressinformation om varje användare medan andra inte gör det.
F10: Kan jag uppdatera filerna för offlineadressboken på Exchange-datorn oftare?

S10:
Vi rekommenderar inte att du uppdaterar oftare, eftersom detta kan påverka klient- och serverprestanda. Om du genererar filer för offlineadressboken oftare på Exchange-datorn kan det uppstå prestandaproblem på servern. Dessa yttrar sig på följande vis:
 • Servern måste generera offlineadressboken oftare. Detta kan ta flera timmar, beroende på storleken av Active Directory.
 • För varje uppdatering kopieras offlineadressboken på den lokala datorn, och de inkrementella ändringarna som hämtas från servern utförs. Om offlineadressboken på den lokala datorn är 150 MB måste en kopia med denna datamängd skapas för varje uppdatering.
 • Outlook har en begränsningsmekanism som sänker hastigheten i uppdateringen av offlineadressboken när användaraktivitet identifieras. Beroende på offlineadressbokens storlek kan uppdateringen ta från en till åtta timmar vid kontinuerlig användaraktivitet.
Om du vill uppdatera oftare måste du se till att offlineadressboken inte är för stor. En lämplig storlek är 1 till 25 MB okomprimerat.

Så här anpassar du genereringen av filerna på servern:
 1. Expandera behållaren Recipients i Exchange System Manager (ESM).
 2. Klicka på Offline Address Lists.
 3. Högerklicka på offlineadresslistan du har angett för postlådearkivet och klicka på Properties.
 4. Klicka på Anpassa.
 5. Ange hur ofta du vill att filerna för offlineadressboken ska genereras på servern.
Om du har ökat frekvensen för generering av offlineadressboksfiler på Exchange-datorn, kan du också öka frekvensen för hämtning av offlineadressboken till klienten. Gör så här:
 1. Peka på Skicka och ta emotVerktyg-menyn, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.
 2. Klicka på Ny.
 3. Skriv ett namn på den egna gruppen.
 4. Klicka på ditt Exchange-konto och markera kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.
 5. Under Välj de alternativ som du vill använda för det markerade kontot ser du till att den enda markerade kryssrutan är Hämta offlineadressbok och klickar på OK.
 6. Klicka på den nya gruppen i dialogrutan Grupp för skicka och ta emot.
 7. Under Inställningar för gruppen gruppnamn markerar du bara kryssrutan Skicka och ta emot automatiskt var och anger antalet minuter.
 8. Under När du arbetar offline avmarkerar du kryssrutorna.
 9. Klicka på Stäng.
För den anpassade gruppen för Skicka och ta emot hämtas offlineadressboken från servern så ofta som du har angett för inställningen för skicka och ta emot.

F11: Kan jag hämta en offlineadressbok programmässigt via Outlook-objektmodellen?

S11:
Nej. Hämtningar av offlineadressboken exponeras inte via Outlook-objektmodellen.

F12: Jag har lagt till en ny användare i Active Directory, men användaren syns inte i Outlook. Varför är det så?

S12:
Offlineadressboken är inte uppdaterad. Två saker måste hända innan ändringarna syns i Outlook:
 • Servern måste generera offlineadressboken och inkludera ändringarna i de differentiella filerna.
 • Outlook-klienten måste hämta ändringarna från servern.
Om du är säker på att det första har hänt kan du hämta offlineadressboken manuellt Gör så här:
 1. Klicka på Verktyg-menyn, peka på Skicka och ta emot och klicka på Hämta adressbok.
 2. I dialogrutan Offlineadressbok ser du till att kryssrutan Hämta ändringar gjorda efter senaste Skicka och ta emot är markerad.
 3. Klicka på OK.
Om du ofta gör ändringar i offlineadressboken kan det vara bra att ändra hur Outlook-datorer i nätverket kommer åt adressboken. Du kan inaktivera hämtning av offlineadressboken och tvinga Outlook-datorer att använda den globala adresslistan när de använder cachelagrat Exchange-läge.

Gör detta genom att lägga till följande registervärde på datorerna.

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Värde: 0

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Värde: 0

Genom att värdet 0 (noll) används hämtas inte adressboken automatiskt, och Outlook måste kontakta den globala onlineadresslistan. Om du vill veta mer om värden för registerparametern DownloadOAB klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
823580 Konfigurera hämtning av offlineadressboken när Outlook 2003 används i cachelagrat Exchange-läge
När denna artikel skrivs gäller följande: om filer för offlineadressboken (OAB-filer) tidigare har hämtats och associerats med en MAPI-profil för Outlook har den här inställningen inte önskad effekt. För att använda inställningen måste du ange registervärdet, ta bort alla OAB-filer från den lokala datorn och sedan synkronisera.

F13: Vad händer med nätverket när filer för offlineadressboken hämtas? Innebär hämtningarna att nätverket överbelastas?

S13:
När en profil för cachelagrat läge startas första gången hämtas hela offlineadressboken från servern. Detta kan påverka nätverket, i synnerhet om flera klienter startar samtidigt.

Andra fall när Outlook-klienter kräver hämtning av hela offlineadressboken beskrivs i fråga 14. Differentiella hämtningar förväntas inte påverka nätverket i särskilt hög grad om de differentiella filerna uppdateras dagligen.

Outlook har följande säkerhetsmekanismer som skyddar nätverket från alltför stora hämtningar av filer för offlineadressboken:
 • I standardkonfigurationen görs bara en fullständig hämtning av offlineadressboken under en 13-timmarsperiod. Som ett försök räknas att Outlook får ett svar från servern och åtminstone kan starta hämtningen av offlineadressboken.
 • I standardkonfigurationen begränsas inte antalet försök för differentiella uppdateringar. Om ett försök misslyckas görs ett nytt efter en timme.
Dessutom görs inga fullständiga eller inkrementella hämtningar om klienten körs i läget endast meddelandehuvud. När en "långsam" konfiguration, till exempel en 56-kB-länk, identifieras växlar Outlook automatiskt till läget endast meddelandehuvud. Så här växlar du manuellt till läget endast meddelandehuvud: peka på Cachelagrat Exchange-lägeArkiv-menyn och klicka sedan på Hämta meddelandehuvuden.

Obs! Konfigurationen endast meddelandehuvud fungerar bara med Exchange 2003. Microsoft Exchange 2000 Server och Microsoft Exchange Server version 5.5 stöder inte läget.
F14: Under vilka förhållanden hämtar Outlook hela offlineadressboken?

S14:
Outlook hämtar hela offlineadressboken i cachelagrat läge när följande villkor är uppfyllda:
 • Det finns ingen offlineadressbok på klientdatorn. Detta kan inträffa om ingen första fullständig synkronisering har genomförts i Outlook.
 • De differentiella filernas totala storlek överstiger en åttondel av den fullständiga offlineadressbokens storlek. I detta fall hämtas hela offlineadressboken för bättre prestanda. Detta tillstånd kan uppstå om det finns många Active Directory-objekt med en ändring av ett attribut i offlineadressboken. Exempelvis uppdateras telefonnummer med ett nytt riktnummer, avdelningar läggs till för alla användare i Active Directory och nya adresstyper läggs till.

  Så här ändrar du åttondelsregeln:

  Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
  1. Gör följande på Outlook-klientdatorn: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  3. Om posten OAB Dif Divisor inte finns i den högra rutan skapar du den. Gör så här:
   1. Högerklicka på undernyckeln Exchange Provider i den vänstra rutan, peka på Ny/nytt och klicka på DWORD-värde.
   2. Skriv OAB Dif Divisor och tryck på RETUR.
  4. Dubbelklicka på OAB Dif Divisor.
  5. Skriv 4 i rutan Värde i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.

   Denna inställning (4) gör att Outlook kan hämta differentiella filer för offlineadressboken som är upp till en fjärdedel av hela offlineadressbokens storlek.

   Obs! Om registervärdet OAB Dif Divisor anges till 0 (noll) används 16 i Outlook, så att det inte dividerar med 0.
  6. Avsluta Registereditorn.
 • Tabellen över överordnade unika namn ändras. När detta inträffar försöker alla Outlook-klienter genomföra en fullständig hämtning. Ändringen kan inträffa om en ny PDN skapas eller en PDN tas bort.

  Ett överordnat unikt namn är den del av ett unikt namn (även kallat DN, distinguished name) som är i ett tidigare Exchange-format, utom det sista relativa unika namnet (även kallat RDN). /o=org/ou=site/cn=Recipients/cn=bob innehåller till exempel det överordnade unika namnet o=org/ou=site/cn=Recipients.

  Tabellen över överordnade unika namn är uppsättningen med alla överordnade unika namn i Active Directory. De kommer från attributen legacyExchangeDN och proxyAddresses, och de inleds av följande prefix:
  x500:
  X500-adresser ingår endast om de börjar med /o=orgnamn, där orgnamn är det verkliga namnet på den lokala Exchange-organisationen. Detta innebär att x500-adresser för användare som har flyttats från en annan organisation inte ingår.
 • En differentiell fil saknas på servern, och Outlook kan inte uppdateras till den aktuella versionen utan filen. Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Du har inte startat Outlook (för att logga in på din Exchange-postlåda) på över 30 dagar. Serverprincipen tillåter bara 30 dagar för differentiella filer.
  • Det har uppstått ett fel på servern, som inte har genererat den differentiella filen under en dag.
  • Servern har återställts, eller så har den kraschat innan den kunde skicka de differentiella filerna men efter det att den kunnat skicka de fullständiga filerna för offlineadressboken till den gemensamma mappen.
 • Versionen på servern stämmer inte med versionen på klienten. Det finns en senare version av offlineadressboken på servern. Till exempel är Version 3a (Unicode-offlineadressbok) nu tillgänglig, och du har tidigare hämtat en offlineadressbok Version 2.
 • Det gick inte att göra ändringar av offlineadressboken. Till exempel är differentiella filer skadade på servern. Detta kan inträffa om servern upphör att fungera under generering av differentiella filer.
 • legacyDN-tabellen har ändrats. En ny legacyDN-tabell läggs till exempel till, eller så tas en befintlig legacyDN-tabell bort från Active Directory.
 • En eller flera filer för offlineadressboken finns inte på klientdatorn. En användare kan till exempel råka ta bort en av OAB-filerna på användarens dator.
 • En tidigare fullständig hämtning har misslyckats, och Outlook måste börja från början.
 • Du hämtar offlineadressboken manuellt.
Obs! Outlook genomför inte en fullständig hämtning om det är problem med diskutrymmet på klientdatorn. Denna begränsning bidrar till att skydda nätverket mot alltför stora hämtningar.

F15: Komprimeras data under hämtning av en offlineadressbok?

S15:
För att spara bandbredd komprimeras offlineadressboken till mindre än en tredjedel av hela storleken under hämtningen. Du kan kontrollera storleken på organisationens offlineadressbok genom att gå till lagringsplatsen i den gemensamma mappen för Exchange-systemet. Du kan se de fullständiga filerna för offlineadressboken genom att använda Outlook Web Access med en URL-adress av följande slag:
http://Exchange-datornamn/public/ non_ipm_subtree/offline%20address%book
Den fullständiga offlineadressboken upptar ungefär 1 MB per 1 000 användare. Om det finns användarcertifikat i offlineadressboken tillför dessa ungefär 1 kB per certifikat.

F16: I Outlook visas "Uppdaterar adressboken" länge. Varför?

S16:
Outlook har en bromsfunktion som gör att uppdateringen av adressboken går långsammare när du arbetar i Outlook. Detta kan medföra att meddelandet ”Uppdaterar adressboken” visas länge. Outlook hjälper dig att slutföra andra aktiviteter och tillåter inte att dessa störs av adressboksuppdateringen.

F17: Datorn går långsammare när meddelandet "Uppdaterar adressboken" visas i Outlook. Varför?

F17:
På datorer med långsamma hårddiskar, till exempel vissa äldre bärbara datorer, kan uppdateringsprocessen göra datorn långsam om hårddisken är fragmenterad. Prova att defragmentera hårddisken. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314848 Defragmentera diskenhetsvolymer i Windows XP
F18: Påverkas den automatiska hämtningen av offlineadressboken varje dygn av inställningarna för skicka och ta emot?

S18:
Kryssrutan Hämta offlineadressbok i Inställningar för skicka och ta emot - "gruppnamn" påverkar inte hämtningen som sker en gång per dygn. I själva verket fortsätter Outlook i cachelagrat läge att hämta offlineadressboken en gång per dygn, oavsett om alternativet är aktiverat eller inte.

Obs! Så här hittar du det här alternativet:
 1. Peka på Skicka och ta emotVerktyg-menyn, peka på Inställningar för skicka och ta emot och klicka på Definiera grupper för Skicka och ta emot.
 2. Klicka på kontogruppen och sedan på Redigera.
När du markerar kryssrutan Hämta offlineadressbok och sedan klickar på Inställningar för adressbok visas dialogrutan Offlineadressbok. Här kan du välja mellan Ingen information och All information. Dessa inställningar påverkar hämtningen av offlineadressboken. Om du till exempel markerar Ingen information hämtas en version utan information automatiskt till datorn under hämtning av en offlineadressbok.

F19: Hur kan jag ta reda på om det sker en fullständig hämtning av en adressbok till min klient?

S19:
Följ instruktionerna nedan om du vill att en dialogruta med en fråga ska visas i Outlook innan hämtningen av offlineadressboken börjar.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Gör följande på Outlook-klientdatorn: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Om posten Allow Full OAB Prompt inte finns i kolumnen Namn i den högra rutan skapar du den Gör så här:
  1. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
  2. Skriv Allow Full OAB Prompt och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på Allow Full OAB Prompt och klicka på Ändra.
 5. Skriv 1 och klicka på OK.

  Skriv värdet 1 om du vill att frågan ska visas. Skriv värdet 0 om du vill att frågan inte ska visas.
När hämtningen av offlineadressboken börjar tillfrågas du om du vill genomföra en fullständig hämtning. Om du klickar på Nej får du samma fråga igen efter en timme.

F20: Tas ANSI-filer för offlineadressboken bort när en Unicode-offlineadressbok hämtas?

S20:
När en Outlook-profil växlar från ANSI- till Unicode-läge tas de gamla ANSI-filerna för offlineadressboken bort. Det är emellertid bara filer som tillhör den aktuella profilen som tas bort. Om du skapar en ny Unicode-profil kan du kanske fortfarande se vissa gamla ANSI-filer, om de är associerade med en annan Outlook-profil.

Matcha namn

F21: Hur kan jag ange att jag vill ha exakt aliasmatchning med offlineadressboken?

S21:
När du använder Outlook i cachelagrat läge styr en registerinställning matchningen av namn med offlineadressboken. Normalt matchas namnfragment med alla namnfält, inte bara e-postalias. Följande tabell innehåller exempel på namnmatchning i Outlook i cachelagrat läge:
FörnamnEfternamnAlias
BobBrewerbobb
BobbyJohnsonbjohnson
Om du skriver bobb i ett Adress-fält matchas "bobb" med båda posterna i cachelagrat läge.

Du kan ange att du vill ha en exakt matchning för ett e-postalias genom att skriva ett likhetstecken före e-postaliastexten. Om du till exempel skriver =bobb matchas "bobb" med Bob Brewer.

Om du använder Outlook i cachelagrat läge kan du aktivera exakt matchning av e-postalias utan att behöva använda likhetstecknet. Följ instruktionerna nedan.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv OAB Exact Alias Match och tryck på RETUR.
 5. Högerklicka på OAB Exact Alias Match och klicka på Ändra.
 6. Skriv 1 och klicka på OK.

  Genom att ange detta värde till 1 aktiverar du exakt matchning.
F22: Egenskapen My Name i Active Directory är inställd på "Lastname, Firstname" och jag kan inte matcha Firstname. Varför?

S22:
Offlineadressboken stöder bara namnmatchningsindex mot följande egenskaper:
 • Lastname
 • DisplayName
 • Alias
 • OfficeLocation
 • Primary SMTP Address
 • Primary X500 Address
Omvänt gäller att Active Directory kan konfigureras. Administratören kan ställa in servern så att namn matchas mot valfri egenskapsuppsättning. De begränsade indexen i offlineadressboken fungerar bra för organisationer som har angett namnet i Active Directory som “Firstname Lastname”. Följande exempel på användarinformation visar varför namnmatchning fungerar bra i den här konfigurationen:
 • Lastname: Pica
 • DisplayName: Guido Pica
 • Alias: GPica
 • OfficeLocation: 18/2231
 • Primary SMTP address: GPica@exchange.contoso.com
 • Primary X500 address: /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
Med den här konfigurationen kan du hitta användaren genom att skriva ”Guido” eller ”Pica” eller ”Guido Pica”.

Om visningsnamnet är inställt på "Lastname, Firstname" i Active Directory indexeras följande värden för egenskaperna i exemplet på användarinformation:
 • Pica
 • Pica, Guido
 • GPica
 • 18/2231
 • gpica@exchange.contoso.com
 • /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
I den här konfigurationen hittar du inte användaren om du skriver "Guido". Det finns ingen egenskap i den andra listan som börjar med ”Guido”.

Om Active Directory är inställt på "Lastname, Firstname" i en organisation, och det finns ett absolut krav på att tillhandahålla förnamnsmatchning måste du installera Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2). Detta problem uppstår inte i SP2 eftersom attributet PR_GIVEN_NAME hämtas med offlineadressboken för SP2. Om du inte kan installera SP2 måste du vidta ytterligare åtgärder för klientdatorer utan SP2. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
831124 Tvinga Outlook 2003 att matcha proxyadresser och anpassade egenskaper i cachelagrat läge
I artikel 831124 rekommenderas att du inaktiverar namnmatchningen som tillhandahålls genom offlineadressboken. Detta kan minska effektiviteten i cachelagrat läge, eftersom Outlook behöver den globala katalogservern för att matcha namn.

F23: Jag kan inte matcha proxyadresser nu. Varför?

S23:
Offlineadressboken stöder namnmatchning mot fälten DisplayName, Lastname, OfficeLocation, Alias och Email address. Om dessa fält inte uppfyller dina krav kan du tvinga Outlook att matcha proxyadresser.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
831124 Tvinga Outlook 2003 att matcha proxyadresser och anpassade egenskaper i cachelagrat läge

Konfigurera offlineadressboken

F24: Kan jag lägga till en egen egenskap i offlineadressboken?

S24:
Nej. Du kan inte lägga till egna egenskaper direkt i offlineadressboken. Alla egna egenskaper som läggs till på fliken Allmänt i dialogrutan "Egenskaper för användarnamn" måste hämtas från den globala katalogservern när Outlook är online. Detta kan ge upphov till RPC-trafik (Remote Procedure Call) till servern och kan orsaka fördröjningar om dessa egenskaper publiceras på fliken Allmänt. Vi rekommenderar att du lägger till de egna egenskaperna på andra flikar. Lägg till exempel till den egna informationen i fältet Anteckningar på fliken Telefoner i dialogrutan "Egenskaper för användarnamn" i Active Directory - användare och datorer. Denna information visas i rutan Anteckningar på fliken Telefon/anteckningar i dialogrutan "Egenskaper för användarnamn" i offlineadressboken.

Om du vill veta mer om hur du matchar egna egenskaper när du använder Outlook klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
831124 Tvinga Outlook 2003 att matcha proxyadresser och anpassade egenskaper i cachelagrat läge
F25: Kan jag hämta mer än en offlineadressbok? Kan jag använda två cachelagrade profiler med egna offlineadressböcker?

S25:
Nej. Outlook stöder bara en offlineadressbok per användarkonto på en och samma dator. Om du har flera profiler kan bara en hämta offlineadressboken. Om du har två cachelagrade profiler måste du se till att en av dem inte hämtar offlineadressboken.

Om du vill veta mer om hur du inaktiverar hämtning av Outlook-adressboken för en profil i cachelagrat läge klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
823580 Konfigurera hämtning av offlineadressboken när Outlook 2003 används i cachelagrat Exchange-läge
F26: Hur kan jag ta reda på om offlineadressboken används i Outlook på den lokala datorn?

F26:
Så här tar du reda på om en hämtad offlineadressbok eller den globala adresslistan används i Outlook:
 1. Öppna ett nytt meddelande och klicka på Till:.
 2. Högerklicka på Global adresslista i listan Visa namn ur och klicka på Egenskaper.

  Om du ser en lokal filsökväg används den hämtade offlineadressboken. Om du ser ett servernamn, till exempel Win2003GC, hämtas informationen online, och du har ännu inte hämtat hela offlineadressboken.
F27: Kan offlineadressböcker delas på en dator hos flera profiler?

F27:
Nej. Informationen för en offlineadressbok lagras per profil. Offlineadressböcker kan inte delas mellan flera profiler.

F28: Hur hämtar jag en Unicode-offlineadressbok?

S28:
Om du är ansluten till en server där Exchange 2003 används hämtas normalt en Unicode-offlineadressbok. Om du är ansluten till en server där Exchange 2000 eller Exchange 5.5 används hämtas alltid en ANSI-offlineadressbok.

Grundreglerna är:
 • Om Outlook används i Unicode-läge görs ett försök att hämta en Unicode-offlineadressbok. Om ingen Unicode-offlineadressbok är tillgänglig hämtas en ANSI-offlineadressbok.
 • Om Outlook används i ANSI-läge görs ett försök att hämta en ANSI-offlineadressbok.
Obs! Om Exchange 2003 används på datorn måste profilen också vara inställd på Unicode-läge för att en Unicode-offlineadressbok ska hämtas. Så här kontrollerar du läget för profilen:
 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Exchange-kontot och sedan på Ändra.
 4. Klicka på Fler inställningar i dialogrutan E-postkonton.
 5. Klicka på fliken Avancerat.
 6. Anteckna beskrivningen under Postlådeläge.
 7. Om du inte använder Unicode-läge och har en dator med Exchange 2000 eller Exchange 2003 kan du försöka skapa en ny Outlook-profil för att växla till Unicode-läge.
F29: Måste jag ha en offlineadressbok med all information för cachelagrat läge, eller kan jag arbeta med en offlineadressbok utan detaljerad information?

S29:
Cachelagrat läge i Outlook är beroende av informationen i offlineadressboken med all information för att fungera utan problem. En offlineadressbok utan detaljerad information har inte alla egenskaper som krävs för att Outlook ska fungera utan tillgång till servern. Denna brist på egenskaper kan göra att Outlook inte svarar vid vissa tillfällen.

F30: Vilka behållare ingår i offlineadressboken?

S30:
Offlineadressboken stöder bara en enda "behållare". Följande exempel visar hur detta påverkar Outlook:
 1. Öppna ett nytt e-postmeddelande i en profil för cachelagrat läge.
 2. Klicka på Till:.

  I listan Visa namn ur visas den globala adresslistan som standardbehållare.
 3. Högerklicka på Global adresslista och klicka på Egenskaper.

  Under Aktuell server visas den lokala sökvägen till filerna för offlineadressboken. Detta visar att den globala adresslistan används som behållare för offlineadressboken. När du väljer ett namn i den globala adresslistan i den här konfigurationen visas inte någon nätverkstrafik mellan klienten och servern.
 4. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för global adresslista.
 5. Klicka på listan Visa namn ur.
 6. Anteckna ytterligare behållare under Alla adresslistor. Ingen av dessa behållare finns i offlineadressboken.
 7. Klicka på en behållare under Alla adresslistor. Klicka till exempel på Alla kontakter.

  Om du klickar på ett namn i behållaren Alla kontakter hämtas informationen från servern och inte från den lokala offlineadressboken.
F31: Var finns filerna för offlineadressboken?

S31:
Filerna för offlineadressboken finns i mappen %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Mappen innehåller sex filer om det är en offlineadressbok med all information och fem filer om det är en offlineadressbok utan detaljerad information. Filnamnen visar om offlineadressboken är i Unicode- eller ANSI-format. Följande tabell innehåller filnamnen som ingår:
ANSIUnicodeObs!
Anrdex.oabUanrdex.oab
Browse.oabUbrowse.oab
Details.oabUdetails.oabDen här filen finns inte i en offlineadressbok utan detaljerad information.
Rdndex.oabUrdndex.oab
Pdndex.oabUpdndex.oab
Tmplts.oabUtmplts.oab
F32: Jag har inget utrymme på enhet C. Kan jag flytta offlineadressboken till en annan enhet?

S32:
Ja. Följ instruktionerna nedan.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Profilnamn\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 4. Skriv 001e660e och tryck på RETUR.
 5. Högerklicka på 001e660e och klicka på Ändra.
 6. Skriv sökvägen till mappen där du vill lagra filerna för offlineadressboken i rutan Data och klicka på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
Mer information om cachelagrat läge och offlineadressboken finns på följande Microsoft-webbplatser:
OAB FAQ OL2003 OL2007
Egenskaper

Artikel-id: 841273 – senaste granskning 05/13/2010 21:28:24 – revision: 8.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • KB841273
Feedback