Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av ändringar 2016 i innehållet för Software Update Services och Windows Server Update Services

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 894199
Meddelande
Den här artikeln gäller bara utgåvor på webbplatsen Windows Update. Den här artikeln gäller inte säkerhetsutgåvor för produkter som inte stöds av Windows Update.

Den här artikeln är avsedd för administratörer av Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update och Microsoft Update services. Den här artikeln innehåller en kumulativ lista över innehållsändringar som har gjorts tillgängliga för WSUS, Windows Update och Microsoft Update. Administratörer kan använda den både som en snabbreferens till innehållsändringar som har gjorts under rutinsynkroniseringar och som en förklaring till ändringarna.

Den här informationen kommer att uppdateras vid våra regelbundna uppdateringsutgåvor den andra och fjärde tisdagen i varje månad eller närhelst en icke schemalagd uppdatering ges ut. Denna artikel innehåller en lista över ändringar som har gjorts på eller efter 5 januari 2016. Ändringar som gjorts före detta datum visas inte. Mer information om ändringar som har gjorts före den 5 januari 2016 finns i "Referenser"avsnittet.
Introduktion
Den här artikeln innehåller en kumulativ lista över innehållsändringar för Windows Update som har gjorts tillgängliga för Windows Update, Microsoft Update och WSUS på eller efter 5 januari 2016.
Mer Information

Torsdag 28 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på torsdag 28 juli 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3161102)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 138KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 139 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 156KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 156 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 26 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 26 juli 2016.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-058: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3141083)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdag den 21 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 21 juli 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3172605)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 18555KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 29895 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 30700KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3172614)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 51790KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 104856 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 45506KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 19 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 19 juli 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 627KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 846 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 840 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 623KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3172615)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 8108KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 12006 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3173040)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 13 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på Onsdag 13 juli 2016.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3173040)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag den 12 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 12 juli 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3122653)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 3570KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3123055)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 2410KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3127223)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS12-025 (KB2656369) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 1169KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3127225)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS12-025 (KB2656368) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 2190KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3135986)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035488) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 962KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard (KB3135989)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035486) på Windows 8 Standard
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 4246KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 5949 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard (KB3135995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035489) på Windows 8 Standard
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 6543KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 9941 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3142046)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 18819KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WES09 och POSReady 2009 (KB3142027)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-057 (KB2972105) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 2961KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-084: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3170106)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS16-063 (KB3160005) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 55085 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 29377KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28662KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 33035 KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 17001KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 53460 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28926KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30604 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14782KB
  • Internet Explorer 8 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10414KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-084: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3163912)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-063 (KB3163017) i Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 716773 KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 338246KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-084: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3172985)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-063 (KB3163018) i Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 520578KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 936131 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-086: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3169658)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: måttlig
  Ersätter: MS16-069 (KB3158363) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1025 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-086: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3169659)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows Vista
  • Måttlig: Windows Server 2008

  Ersätter: MS16-069 (KB3158364) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 874 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1121KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-087: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3170455)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS13-050 (KB2839894) i Windows inbyggda 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 2281 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1490KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1166KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1646 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1070KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1431 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 703KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1 728 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1752KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2728KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 2688 KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 877KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-090: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3168965)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-073 (KB3161664) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1643KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1929 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1671KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1596KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1919 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2219KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 2582 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3989KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2685KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1353 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1034KB
  • Uppdatering för POSReady 2009 och WES09: ~ 1424KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3163244)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 2060KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 2366KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 2920 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3163245)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 2020 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 1523KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 1546KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3163246)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 2054 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 1560KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3163247)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 2006 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 1511KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WES09 och POSReady 2009 (KB3163248)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 2691KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4 för WES09 och POSReady 2009 (KB3163249)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 3520KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3163250)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 3090 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 2184KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3163251)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 6653 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 3852KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3163291)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 3062 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 2156KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 2114KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3164023)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 1 423 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64 uppdatera: ~ 2369 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3164024)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 1420KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 2366 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ högst 1361KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-091: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3164025)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • Viktigt: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista

  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 2428KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 3378 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-092: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3169704)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 34KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 31 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 32KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 31 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 32KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-092: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3170377)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-060 (KB3153171) på Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 12580 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 10984KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 10325KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 9697 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 7044KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-093: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1, 8 för Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows och Windows Server 2012 (KB3174060)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 och Windows 8
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012

  Ersätter: MS16-083 (KB3167685) i Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1, 8 för Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20533 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9924KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9925KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9924KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20557 KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8975KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8-standarden för X64-baserade system update: ~ 20558 KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 9923KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-094: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3172727)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3097966 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS16 092 (KB3170377) på Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 296 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 284KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 270KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 9950 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 7260KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard (KB3156416)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard x64: ~ 8835 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 6534KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3172983)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3106937 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 8647 KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7268KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Dynamisk uppdatering för (KB3172987)

  Språk: alla
  Distribution: Automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3163019 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för 64-baserade system update: ~ 3589KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 3069KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3173424)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3021910 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 10567 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4637KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 9595KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3173426)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3096053 på Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 9865 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 4423KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3173427)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3141032 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 5472KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 12471 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3173428)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3149135 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 12063 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 5378KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - juli 2016 (KB890830) / Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - juli 2016 uppdatering: ~ 7007KB
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-juli 2016: ~ 8392 KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - juli 2016 - IE-Version: ~ 50448KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3170735)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3161609)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 5 juli 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 5 juli 2016.

Nytt icke - säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4803 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4166KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3526 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3052KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3504 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 3041KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4166KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4803 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3170735)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2412KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 2774 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2277KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 2757 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Torsdag 30 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 30 juni 2016.

Nytt icke - säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8 och Windows 7 (KB3163589)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 59KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 59 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 66 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 65KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3173040)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 5447 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 5414KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 5460 KB

  Uppdatering för Windows 7: ~ 5434KBDescription:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 21 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 21 juni 2016.

Nytt icke - säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3161606)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 53549 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 28153KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 26698KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3161608)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 17604KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 28176 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 28846KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3161609)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 710 Det identifieras KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 6405 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Torsdag den 16 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 16 juni 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-083: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3167685)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Embedded 8 Standard
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012

  Ersätter:
  • MS16-064 (KB3157993) i Windows inbyggda 8 Standard
  • MS16-064 (KB3163207) i Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9759KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20486 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9762KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20491 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9917KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8963KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 9916KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 20489 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 14 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 14 juni 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-063: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3160005)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ersätter: MS16-051 (KB3154070) på Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 29296KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 55035 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28590KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 16992KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 33033 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system update: ~ 53408 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28853KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30589 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14770KB
  • Internet Explorer 8 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10370KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-069: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3158363)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: måttlig
  Ersätter: MS16-053 (KB3155413) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1024 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-069: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3158364)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows Vista
  • Måttlig: Windows Server 2008
  Ersätter: MS16-053 (KB3158991) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 872 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1120KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-071: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3161951)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-127 (KB3100465) i Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 953 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 659 KB

  Beskrivning: en säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-072: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3159398)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 876KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1439 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 856KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1283KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 2005 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1674 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1044KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1680KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1827KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 761KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1374 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-073: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3161664)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-062 (KB3153199) på Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1927 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1645KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1672KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1596KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1920 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1128KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1474 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2885KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2683KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1355 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1033KB
  • Uppdatering för POSReady 2009 och WES09: ~ 1424KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-073: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3164294)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 93 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 61 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-074: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3164033)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-026 (KB3140735) på Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 474 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 247KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 225KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 474 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 245KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 494 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 246KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 705KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 509 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 265KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 730KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 647KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-074: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3164035)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-055 (KB3156013) på Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 950 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 494KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 457KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 484KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 902 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 345 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 173KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 521KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 541KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 362 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 192KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 633KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-075: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3161561)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3130896 på Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • KB3156417 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15-121 (KB3081320) på Windows inbyggda Standard 7
  • 8 Standard, Windows Server 2012 är inbäddade MS15 122 (KB3101246) i Windows och Windows Embedded Standard 7
  • MS16-007 (KB3121918) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • Inbäddade MS16-055 (KB3156013) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 4024 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2562KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2567KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 4474KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 6551 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3719KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 6537 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 7160KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9103KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 9159KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 11584 KB
  • Uppdatering för POSReady 2009 och WES09: ~ 897KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-076: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3162343)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 209 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-077: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3161949)

  Språk: AllDeployment: viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1352 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 693KB
  • Windows RT* 8.1 uppdatering: ~ 706KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 663KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1288 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 494KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 973 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1368KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1496KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 534KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1010 KB
  • Uppdatering för POSReady 2009 och WES09: ~ 900KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-080: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3157569)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-028 (KB3137513) på Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2609KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 5759 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3141KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1903KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 4476 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-081: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 och Windows Server 2008 R2 (KB3160352)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3106637 i Windows Server 2012 R2
  • MS13-032 (KB2772930) i Windows Server 2012 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1480 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 3016 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2362 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-082: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3161958)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 548 KB
   8.1 för Windows update: ~ 247KB
   RT 8.1 för Windows update: ~ 230KB
   Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 454 KB
   Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 219KB
   Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 370 KB
   Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 190KB
   Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 520KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3149135)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3140741 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 12008 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 5365KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3162835)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB3153731 på Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 534KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 643 Fel KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 589KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 505 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 427 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 338KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 133KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 523KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 188KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 624 KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 523KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3163019)
  Språk: AllDeployment: viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3158986 på 10Target Windows-plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 1186KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 1210 KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Windows-verktyget för borttagning av skadliga program - juni 2016 (KB890830) / Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-juni 2016: ~ 97503 KB
   Windows-verktyget för borttagning av skadliga program - juni 2016 uppdatering: ~ 96070KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - juni 2016 - IE-Version: ~ 48787KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke - säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3170735)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3161609)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3123862)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3139923)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3140245)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3156416)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3156417)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdagen den 8 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 8 juni 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4149KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4784 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3501 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3031KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3477 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 3022KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4149KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4784 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 7 juni 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 7 juni 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard (KB3156416)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard x64: ~ 8835 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 6534KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Onsdagen den 25 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 25 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 625KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 842 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 620KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 837 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 24 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 24 maj 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-033: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7 (KB3139398)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 USB-Boot-system: ~ 329KB
  • Windows Embedded Standard uppdatering 7 för x64-baserad USB-Boot system: ~ 401 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 17 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på tisdag den 17 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3123862)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 13932KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 26284 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 12451 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 8821KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3125574)

  Språk: alla
  Distribution: katalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 627 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 317KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3139923)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1915KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3761 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1655KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1664KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 3106 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3874KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3155444)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 134 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3156416)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 8835 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3156417)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 3433KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 6130 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6367KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3156418)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 61769 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 34397KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 31542KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Måndag 16 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på måndag den 16 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3159635)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7418KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 7418 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Fredag den 13 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på fredag den 13 maj 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-064: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3163207)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Embedded 8 Standard
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ersätter: MS16-064 (KB3157993) i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9774KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9773KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20459 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9775KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20459 KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8936KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 20459 KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 9772KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 12 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 12 maj 2016.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3142037)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdagen den 11 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 11 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3147062)

  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 96KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 96 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7 (KB3150513)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1282KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 1311 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1281KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 1310 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1279KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 1308 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1278KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 1308 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3152599)

  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 60KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 70 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.


Tisdagen den 10 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 10 maj 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3151058)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB3109853 i Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • KB3144474 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2376KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 4009 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2380KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 4179KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 6541 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-033: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7 (KB3139398)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS13-081 (KB2862330) i Windows 7 som Standard
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 USB-Boot-system: ~ 336KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7: ~ 85KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 x64: ~ 93 KB
  • Windows Embedded Standard uppdatering 7 för x64-baserad USB-Boot system: ~ 410 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135994)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-035 (KB3135994) i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 6561KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 10616 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3135995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3135995) i Windows 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 6543KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 9941 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3135996)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3135996) i Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 10183KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 13436 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3135997)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3135997) i Windows 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 5341KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64 uppdatera: ~ 7199 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135998)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-035 (KB3135998) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 5339KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 9494 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ 760KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3136000)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3136000) i Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 6505KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 8508 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-051: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3154070)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter:
  • MS16-037 (KB3148198) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 29268KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 54935 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28550KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 31754 KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 15778KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28817KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system update: ~ 53231 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 13256KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 27183 KB
  • Internet Explorer 8 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10416KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-051: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3156387)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-037 (KB3147461) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 323489KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 680589 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-051: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3156421)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows 10

  Ersätter:
  • KB3157621 på 10 för Windows

  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 400272KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 693828 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-053: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3155413)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: måttlig
  Ersätter: MS16-003 (KB3124625) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1024 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-053: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3158991)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows Vista
  • Måttlig: Windows Server 2008

  Ersätter: MS16-003 (KB3124624) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1123KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 413KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 878 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-055: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3156013)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-005 (KB3124001) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 951 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 494KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 457KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 900 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 483KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 172KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 345 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 521KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 539KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 189KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 359 KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 633KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-055: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3156016)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: KB2741355 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 515 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 264KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 214KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 251KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 485 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 388KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 735 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 434KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 406 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 221KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-055: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3156019)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • KB2929755 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15-024 (KB3035132) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 654KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1351 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 580KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 611KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1242 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1791 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 905KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1400KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 934 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1398KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 474KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-056: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Vista (KB3155178)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2215KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 2640 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard x64: ~ 2643 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 2224KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64 uppdatera: ~ 2425 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1854KB
  • Uppdatering för Windows Vista x64: ~ 2574 KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1949KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-057: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3156059)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 287 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 148KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 149KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-058: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3141083)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1534KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3646KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 2793 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-059: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista (KB3150220)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-134 (KB3108669) på Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1903KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 1904 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64 uppdatera: ~ 2529 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2453KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1306KB
  • Uppdatering för Windows Vista x64: ~ 1306 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-060: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3153171)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3115224 i Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS16-008 (KB3121212) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS16-031 (KB3140410) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 12362 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 10776KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 10303KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 7044KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 9696 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13160KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 21049 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 20594KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 10883 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 8431KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 11239KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 2217KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-061: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 och Windows XP inbäddade (KB3153704)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-047 (KB2978668) på Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 446KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 964 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 424KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 457KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 958 KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 790KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-062: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3153199)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS16-034 (KB3139852) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • MS16-039 (KB3145739) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1644KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1927 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1671KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1920 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1597KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1475 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1128KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2882KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1353 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1032KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2685KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 1424KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-062: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3156017)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-045 (KB2976897) på Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 787KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 927 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 816KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 839 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 707KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 589 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 464KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1178KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 793KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 342KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 428 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-064: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3157993)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Embedded 8 Standard
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012

  Ersätter: MS16-050 (KB3154132) i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9765KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20459 KB
  • Adobe Flash Player 10 för Windows version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 20449 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9763KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9767KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20453 KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8939KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 9768KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 20459 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3142023)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 2225 KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 1541KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 2224KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3142024)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 1732 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 1727KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 1165KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3142025)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 1766 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 1759KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3142026)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 1724 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 1715KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4 för WES09 och POSReady 2009 (KB3142029)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-057 (KB2972106) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4 för WES09 och POSReady 2009 uppdatering: ~ 3915KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3142030)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2978041) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 2098KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 2449 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 2091KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3142032)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 2131 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 2120KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3142033)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-057 (KB2972107) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 3396 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 3395KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3142035)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 2302KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64 uppdatera: ~ 2309 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3142036)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 2306 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 2301KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ 1156KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-065: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3142037)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 2632KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 2631 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-067: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3155784)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 59KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 62 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 61KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 65 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 59KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3153731)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter:
  • KB2998527 på Windows RT 8.1
  • KB3049874 i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • KB3148851 på Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 330KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 432 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 374KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 476 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 325KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 321KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 411 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 128KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 180KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 604 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 503KB
  • Uppdatering för WES09 och POSReady 2009: ~ 521KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3158986)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3147460 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 3565 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 3044KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - februari 2016 (KB890830) / Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-maj 2016: ~ 96000 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - maj 2016 uppdatering: ~ 94567KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - maj 2016 - IE-Version: ~ 47284KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB3081954)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103616)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103709)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3125424)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3134179)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3138378)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3139921)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3144474)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3144850)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 (KB3145126)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3145384)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3145432)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3146600)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3146601)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3146604)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3146751)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3146978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3148146)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3148217)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3149157)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdagen den 5 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på torsdagen den 5 maj 2016

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3159706)
  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 766 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1091 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Onsdagen den 4 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 4 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7 (KB3150513)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 1307 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1278KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 1304 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1276KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 1302 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 1301 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1274KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1274KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 3 maj 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 3 maj 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 622KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 839 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 834 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 618KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 19 April 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 19 April 2016.

Nytt icke - säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103616)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 189 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 93KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 99KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103709)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1506 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1124KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 43KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3125424)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3622 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2232KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2260KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 3950KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 5953 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3134179)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1345 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3138378)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 759KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1604 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 787KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 710 Det identifieras KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1500 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1467 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 686KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1822 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 827KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3139921)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 291KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 816KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 607 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3140245)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 962 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 448KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 627 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 317KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 822KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3143777)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2207 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3144474)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 79KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 133 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 79KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3144850)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 167KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 197 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 (KB3145126)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 326 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3145384)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 169 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 153KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 152KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3145432)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 274 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3146600)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 712 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3146601)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1014 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 510KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3146604)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 508KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 788 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 496KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 628 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3146621)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 470 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3146627)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 84KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 98 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 85KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3146751)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 89KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 159 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 88KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3146978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1736KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3479 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1088KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3148146)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 168 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3148217)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 629 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3148812)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 723 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1045 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3149157)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1885KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 2537 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1920KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 12 April 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 12 April 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard (KB3135984)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035486) på Windows 8 Standard
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 136 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 130KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 (KB3135993)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-128 (KB3099866) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 11240KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard (KB3135995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035489) på Windows 8 Standard
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 8638KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 10962 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard (KB3135997)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 8623KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard för x64 uppdatera: ~ 12545 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-037: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3148198)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ersätter: MS16-023 (KB3139929) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 54927 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 29267KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28542KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 16989KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 33024 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 53254 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28819KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30593 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14797KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10366KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3142041)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-035 (KB3135987) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 8172 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 5991KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3142042)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3135988) i Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Update: ~ 4194KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 5839 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3142043)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS16-035 (KB3135989) i Windows 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för x64: ~ 5878 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 5719KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3142045)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-035 (KB3135991) i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 6014 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 6079KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-039: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3145739)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-034 (KB3139852) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1650KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1931 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1677KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1918 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1597KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 3515 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2076KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6079KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2137KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6137KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 3620 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2198KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdateringen för Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 MS16-040: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3146963)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS14-067 (KB2993958) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS15-039 (KB3046482) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 596KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1185 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 600KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 598KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1173 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 502KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1042 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1 333 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 530KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1388KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1 111 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 915KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-041: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3143693)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15 092 (KB3083186) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 15601 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 7420KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-044: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3146706)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-075 (KB3072633) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS16-031 (KB3140410) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1132 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 524KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 500KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1120 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 526KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 22540 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 14443KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22659KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 12812 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 14112KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9319KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-045: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3135456)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-105 (KB3087088) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 395 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 553 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-047: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3149090)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-052 (KB3050514) på Windows 8.1 och Windows RT 8.1
  • MS15 096 (KB3072595) i Windows Server 2012 R2
  • MS15 122 (KB3101246) på Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS16-007 (KB3121918) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3640 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2316KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2353KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 6237 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 4142KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 7154 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4279KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 7148KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 10571 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 8353KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 8481KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1006KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-048: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3146723)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3115224 i Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS16-008 (KB3121212) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 10828KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 12415 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 10365KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 12719 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 8563KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-050: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3154132)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Embedded 8 Standard
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ersätter: MS16-036 (KB3144756) på Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9739KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20412 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9737KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20414 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9738KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8929KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 20411 KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 9740KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-037: Windows 10 (KB3147458)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows 10
  Ersätter:
  • MS16-023 (KB3140768) i Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 660989 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 392952KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-037: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3147461)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • KB3147457 på 10 för Windows
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 321622KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 677254 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3125217)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 50 KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 49KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3147071)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB2679255 i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • KB2923398 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • KB3115224 i Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 11389KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 13459 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 13708 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 9092KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 21365 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 14029KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 20873KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 11711 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 8933KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 12290KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3147460)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3140744 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 3599 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 3092KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3148851)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter:
  • KB2998527 på Windows RT 8.1
  • KB3049874 i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • KB3112148 på Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 619 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 514KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 561KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 327KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 476 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 409 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 321KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 128KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 607 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 182KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 503KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 521KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - April 2016 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - April 2016 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-April 2016: ~ 92024 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - April 2016 uppdatering: ~ 90520KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - April 2016 - IE-Version: ~ 45260KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3063109)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Samlad uppdatering för Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 (KB3075566)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100473)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3105115)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3108326)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3109976)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3109976)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, och Windows Server 2012 (KB3115224)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3123245)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3130944)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3133681)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3133690)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3133954)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3133977)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3134785)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3136019)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3137061)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3137691)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3137725)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 8 och Windows Server 2012 (KB3137726)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3137728)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 8 och Windows Server 2012 (KB3137916)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3137923)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3138602)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3138865)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138901)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3139162)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows Server 2012 R2 (KB3139164)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3139165)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3139219)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3139649)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3139896)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3140185)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140219)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140222)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140234)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140250)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3140786)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 8 och Windows Server 2012 (KB3140990)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatera för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3141074)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdag den 7 April 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 7 April 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4060KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4686 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3196 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2772KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2776KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3197 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4700 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4075KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Torsdag 31 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 31 mars 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4061KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4687 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2772KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3198 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2780KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3197 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4701 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4076KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Onsdag den 23 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 23 mars 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 614KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 825 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 820 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 611KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 22 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 22 mars 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3140741)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3139907 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 5373KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 12033 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 15 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 15 mars 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard (KB3122649)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 1819KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 1832 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard (KB3122655)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 2301 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 2280KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard (KB3122658)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 1737KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard för x64 uppdatera: ~ 1754 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 Standard (KB3127221)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 458 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 452KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8 Standard (KB3127227)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 657KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Embedded 8 Standard för x64: ~ 664 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7 (KB3127229)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7 SP1-uppdateringen: ~ 1505KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7 SP1 för x64: ~ 1505 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8 Standard (KB3127230)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 236KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Embedded 8 Standard för x64 uppdatera: ~ 239 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3095113)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1438 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1900 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100473)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1850 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1139KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 57KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard (KB3102429)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard x64: ~ 25853 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 24717KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3105115)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 843 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 390KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 386KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3108326)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 348 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3109976)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 2470 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2094KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 305KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3115224)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 11321KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 13398 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 10462KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 8669KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 12018 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3123245)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2404 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3130944)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 2470 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3133681)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 906KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1919 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 970KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3133690)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 91 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3133954)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 951 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3133977)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1107 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 610KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1425KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3134785)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 298KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 388 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 291KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3136019)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 721 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 350KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 342KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3137061)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 65KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 72 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 65KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 75KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 91 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 65KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 72 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 86KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3137691)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 86 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3137725)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1219KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 2100 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 657KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3137726)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 379KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 531 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3137728)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 326KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1130 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 390KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3137916)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 239KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 307 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3137923)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1 084 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3138602)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 16194KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 30825 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 16113KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3138865)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 242 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138901)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 269 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 206KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 422KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3139162)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 622 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3139164)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 102 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3139165)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 830KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1717 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1057KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3139219)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 162KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 185 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 161KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3139649)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1997 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1450 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3139896)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 42 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3139923)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3714 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1890KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1635KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1838KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 3337 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3904KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3140185)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 236KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 276 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140219)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 65KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 70 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 68KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140222)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1274 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 719KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 786KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140234)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 72KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 83 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 72KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3140250)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 152KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 168 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 152KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3140786)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 688 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 531KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3140990)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 226 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 187KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3141074)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 281 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 222KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Torsdag den 10 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 10 mars 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-036: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3144756)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Embedded 8 Standard
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ersätter: MS16-022 (KB3135782) i Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9727KB
  • Adobe Flash Player 10 för Windows version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 20398 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9728KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 20392 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 20399 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9728KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8916KB
  • Adobe Flash Player för inbäddade 8 Standard uppdatering: ~ 18821KB
  • Adobe Flash Player för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 39839 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 8 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 8 mars 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-023: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3139929)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS16-009 (KB3134814) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 29178KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 54956 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28455KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 19222KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 39723 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28716KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 53200 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14588KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30083 KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10366KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8471KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-023: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3140745)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-009 (KB3135174) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 299180KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 639471 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-023: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3140768)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows 10

  Ersätter: KB3140743 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 335458KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 586737 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-025: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP (KB3140709)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS11-085 (KB2620704) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1179 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1452KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 817KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 559KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-026: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3140735)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-078 (KB3079904) i Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 242KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 466 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 219KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 254KB
  • Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 482 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 261KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 516 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 730KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 261KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 502 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 722KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 646KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-027: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138910)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 236KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 481 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 215KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 194KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 376 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 164KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 316 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-027: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138962)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15-057 (KB3033890) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 10180KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 14461 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 14474 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 10191KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11915KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 15884 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-028: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3137513)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-012 (KB3123294) på Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2611KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 5762 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3144KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 4854 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1978KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-030: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3139940)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3020338 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • MS15-075 (KB3072633) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 585KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1233 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 534KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 650KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1394 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 354KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 699 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1018KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1048KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 370KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 742 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 796KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-031: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3140410)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS16-008 (KB3121212) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • Inbäddade MS16-016 (KB3134146) i Windows XP

  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 19594KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 28663 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22834KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 10655 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 10963KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 8352KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2217KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdateringen för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 MS16-032: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3139914)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 43 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 41KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 41KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 49KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 52 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 47 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 45KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 55KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 60 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 56KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 66KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 508KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-033: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3139398)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 129KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 147 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 125KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 149 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 131KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 93 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 85KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 129KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 88 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 133KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 81KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 513KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 MS16-034: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3139852)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS16-018 (KB3134214) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1929 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1655KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1680KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1855KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 2248 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1145KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1516 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2953KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2678KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1032KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1353 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1 423 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3135982)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-048 (KB3035485) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 181KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 375KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 380 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3135983)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3032655) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 131 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 126KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 124KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64 (KB3135984)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-048 (KB3035486) i Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64: ~ 136 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135985)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-048 (KB3035487) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 133 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 127KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3135987)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-128 (KB3099860) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 8179 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 5989KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3135988)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-128 (KB3099862) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 5414KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 7567 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64 (KB3135989)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-128 (KB3099863) i Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64: ~ 5949 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135991)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-128 (KB3099864) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 5908 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 4227KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135994)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-048 (KB3032663) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 7537KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 9986 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 1254KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012 för x64 (KB3135995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-048 (KB3035489) i Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Server 2012 för x64: ~ 10962 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3135996)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-048 (KB3035490) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 9954KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 12956 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64 (KB3135997)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64 uppdatera: ~ 12545 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135998)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 8610KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 10633 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ 760KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-035: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3136000)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 6380KB
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 8259 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3139921)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2998097 på Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 779 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 368KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 367KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3141032)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3106932 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 12472 KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 5469KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3142588)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3136561 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 13441 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 10697KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - mars 2016 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - mars 2016 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-mars 2016: ~ 108497 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - mars 2016 uppdatering: ~ 107201KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - mars 2016 - IE-Version: ~ 53601KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3055343)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103699)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows MultiPoint Server 2012 (KB3104431)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3106637)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3118401)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3121255)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3121260)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3121261)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3123242)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3123595)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3123913)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3125210)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3126030)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3126033)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3127060)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3128650)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3130896)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3130902)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3130934)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3130939)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3133679)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3133717)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3133924)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3134242)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3134812)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3134813)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3134815)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138612)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  Mer information klickar du på följande artikelnummer viewthe artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3138615)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 1 mars 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 1 mars 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4742 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4121KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2827KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3246 KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3251 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2832KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4168KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4773 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3138612)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: Inbäddade KB3135445 på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2539KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 3106 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3545KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3138615)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3135449 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2859KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3576 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2823KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3139907)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows 10 Version 1511 för x64-baserade system update: ~ 11842 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 5297KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3140743)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB3140742 på 10 för Windows

  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 318914KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 561578 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3140744)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3124261 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 3 600 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 3093KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Tisdag den 23 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 23 februari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 615KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 826 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 821 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 612KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag 16 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 16 februari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3055343)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatera Windows Embedded 8 Standard update\Windows Server 2012 x64: ~ 920 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 623KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3063109)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 605KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 754 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 686 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 605KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Samlad uppdatering för Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 (KB3075566)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows MultiPoint Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Samlad uppdatering för Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 uppdatering: ~ 448226KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103699)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 341KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 423 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 349KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows MultiPoint Server 2012 (KB3104431)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows MultiPoint Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 för MultiPoint: ~ 3845KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3106637)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1478 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1109KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3118401)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 424KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 822 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 361KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1181 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 853 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 455KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 516KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 943 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3121255)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 901 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 780KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 790KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 1040 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 780 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 562KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1535KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 904KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3121260)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1224 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 662KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 658KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3121261)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 6987 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 5459KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4883KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows inbyggda 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3123242)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2 och Windows Embedded 8 Standard Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 188KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 243 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 191KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 280 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 230KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3123595)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 299 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3123913)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 473 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3125210)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 286KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 555 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 268KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3126030)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 217 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 136KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 134KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3126033)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 218KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 261 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 213KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3127060)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1133 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3128650)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4660KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 6990 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4326KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3130896)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 230 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 194KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 198KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3130902)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 579 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3130934)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 173 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3130939)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 89 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012 (KB3133679)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 746 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 578KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3133717)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 951 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3133924)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 371KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 438 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 356KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3134242)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 600 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 752 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3134812)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 714KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 714 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3134813)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 324 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3134815)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 193 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 105KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 105KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Torsdagen den 11 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på torsdagen den 11 februari 2016

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-022: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för inbäddade 8 Standard (KB3135782)
  Språk: alla
  Distribution: Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows Embedded 8 Standard
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för inbäddade 8 Standard för uppdatering av X64-baserade system: ~ 37385 KB
  • Adobe Flash Player för inbäddade 8 Standard uppdatering: ~ 16689KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 9 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på tisdagen den 9 februari 2016

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-009: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3134814)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ersätter: MS16-001 (KB3124275) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 87997 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 46046KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 44443KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 39848 KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded 8 Standard uppdatering: ~ 19201KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 45796KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 86947 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14618KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30018 KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10368KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-012: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 8 och Windows 8 Windows Server 2012 (KB3123294)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: KB3049989 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2617KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 5763 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3138KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1987KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 4849 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-013: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows 8, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3115858)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-098 (KB3069114) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS15-114 (KB3100213) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 4636 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2981KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1176KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 4662 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 2983KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2690KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 4491 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2817KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 4789 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-014: Inbäddade säkerhetsuppdateringen för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP (KB3126041)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • Inbäddade MS14-068 (KB3011780) i Windows XP
  • MS15 122 (KB3101246) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 367KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 778 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 365KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 815KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 291KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 608 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 636KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-014: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3126434)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 486 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 227KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 271KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-014: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3126587)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS16-008 (KB3121212) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1198 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 674KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 50KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1263 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 716KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 20957KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 29913 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 23145KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 12787KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 14034 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 10232KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 670KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-014: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3126593)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • Inbäddade MS15-075 (KB3072633) i Windows XP
  • MS16-007 (KB3121918) på Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS16-008 (KB3121212) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 5347KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 8587 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 5018KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 19210 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 12236KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 20969KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 30240 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 25001KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 14110KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 12810 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9316KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1611KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-016: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3124280)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktigt: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows 8.1 Windows RT 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  Ersätter: MS15-008 (KB3019215) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 93 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 83KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 81KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 102 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 93KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 422 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 205KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 156 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 91KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 580KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-016: Säkerhetsuppdatering för WEPOS och POSReady 2009 (KB3134146)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-025 (KB3033395) i Windows XP
  Rikta plattformar: Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2218KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-017: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 och Windows 7 (KB3126446)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-030 (KB3035017) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • MS15-067 (KB3067904) på Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS15-067 (KB3069762) på Windows inbyggda Standard 7- och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1402 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1048KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1145KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 1425 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x64 uppdatera: ~ 1375 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1117KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-018: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3134214)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-115 (KB3097877) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard och Windows Server 2012
  • MS16-005 (KB3124000) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows EmbeddedStandard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 1932 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1654KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1681KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard/Windows Server 2012 x64: ~ 2247 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded 8 Standard: ~ 1855KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1 518 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1146KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2961KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1033KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2686KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1353 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1 423 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3122646)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 1965 KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 1297KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 1962KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3122648)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 1688KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 1698 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 1071KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64 (KB3122649)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64: ~ 1832 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3122651)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 1758KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 1777 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3122654)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 2676 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 2251KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 1898KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012 för x64 (KB3122655)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Server 2012 för x64: ~ 2301 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3122656)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 3177 KB
  • Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 3177KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64-baserade system (KB3122658)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64-baserade system update: ~ 1754 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3122660)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 1742KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 1754 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ 1010KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3122661)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 2498 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 2498KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3127219)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS12-025 (KB2656374) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 483KB
  • Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 286KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x64: ~ 483 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3127220)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS12-025 (KB2656373) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 update: ~ 417KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för x64: ~ 424 KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 264KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64 (KB3127221)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 för x64: ~ 458 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3127222)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 400KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 409 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3127226)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 616KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 730 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 414KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows Server 2012 för x64 (KB3127227)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework-4.5.2 Windows Server 2012 för x64: ~ 664 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3127229)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 1505KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 1505 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64 (KB3127230)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows Server 2012 för x64 uppdatera: ~ 239 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3127231)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 och Server 2012 R2 för x64 uppdatera: ~ 240 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 239KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 för RT 8.1 för Windows update: ~ 229KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-019: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3127233)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista update: ~ 1692KB
  • Microsoft.NET Framework-4.6.1 Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x64 update: ~ 1693 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-020: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3134222)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-040 (KB3045711) i Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1458 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-021: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3133043)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-007 (KB3014029) i Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x64: ~ 231 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 239 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 217 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 116KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x64: ~ 209 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-022: Säkerhetsuppdatering för Adobe Flash Player för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3135782)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 10, Windows 8.1 och Windows RT 8.1
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ersätter: KB3133431 i Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Adobe Flash Player för Windows 10 Version 1511 uppdatering: ~ 9018KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 uppdatering: ~ 9018KB
  • Adobe Flash Player för Windows 10 för x64-baserade system update: ~ 18916 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 18918 KB
  • Adobe Flash Player för Windows 8.1 uppdatering: ~ 9023KB
  • Adobe Flash Player för Windows RT 8.1 uppdatering: ~ 8504KB
  • Adobe Flash Player för Windows Server 2012 x64 uppdatering: ~ 37385 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-009: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3135173)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows 10
  Ersätter: KB3124262 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 501228 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 276865KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-009: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3135174)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS16-001 (KB3124266) i Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 627356 KB
  • Uppdatera for Windows 10 säkerhetsuppdatering: ~ 293477KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:


 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3123862)
  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 13930KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 26271 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 9265KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 13409 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 (KB3132080)
  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3101183 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 4360 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2553KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2582KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 7207 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - februari 2016 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - februari 2016 (KB890830) - Internet Explorer-Version
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-februari 2016: ~ 106112 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - februari 2016 uppdatering: ~ 104898KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - februari 2016 - IE-Version: ~ 52449KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:


 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074554)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3099862)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3098785)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:


 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows 7, uppgradera språkpaket och språkpaket (KB3102433)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows Server 2012 R2 för x64 (KB3102467)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 språkpaket för Windows Server 2012 R2 för x64 (KB3102521)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135449)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3135445)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag den 3 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som ska släppas på onsdag den 3 februari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3123862)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 13930KB
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 26271 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 13409 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 9265KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdagen den 2 februari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 2 februari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4718 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4101KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3224 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2796KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2807KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3218 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4731 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4116KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3135445)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 3116 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2544KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3546KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3135449)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 3574 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2859KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2820KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Onsdag den 27 januari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 27 januari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3124261)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3124260 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 3594 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 3080KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3124262)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS16-001 (KB3124263) i Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 264335KB
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 482366 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3136561)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3116906 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 13305 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 11051KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Tisdag den 26 januari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 26 januari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows 7 (KB3102433)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows 7: ~ 145674KB
  • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows 7 för x64: ~ 49754 KB

  Beskrivning:
  Microsoft.NET Framework 4.6.1 är en kompatibel, på-plats-uppdatering för.NET Framework 4.5.2. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för uppgradering språkpaket (KB3102433)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.6.1 uppgradering språkpaket för x64: ~ 49754 KB

  Beskrivning:
  Microsoft.NET Framework 4.6.1 språkpaket innehåller lokaliserade resurser för språk som stöds. Den här uppdateringen installeras språkpaket för.NET Framework 4.6.1 som ersätter äldre versioner av språkpaket på datorn. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för språkpaket (KB3102433)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Språkpaket för Microsoft.NET Framework 4.6.1 för x64: ~ 49754 KB

  Beskrivning:
  Microsoft.NET Framework 4.6.1 språkpaket innehåller lokaliserade resurser för språk som stöds. Den här uppdateringen installeras nya.NET Framework 4.6.1 språkpaket för alla språk som är installerade på datorn. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows Server 2012 R2 (KB3102467)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 för Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 88901 KB

  Beskrivning:
  Microsoft.NET Framework 4.6.1 är en kompatibel, på plats-uppdatering för.NET Framework 4.6. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 språkpaket för Windows Server 2012 R2 för x64 (KB3102521)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.6.1 Language Pack-versioner för Windows Server 2012 R2 för x64: ~ 76226 KB

  Beskrivning:
  Microsoft.NET Framework 4.6.1 språkpaket innehåller lokaliserade resurser för språk som stöds. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 19 januari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 19 januari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3102429)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 21031 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 19281KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 19648KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x64: ~ 25853 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 18396 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 17276KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 10253KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Tisdag den 12 januari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 12 januari 2016.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS16-007: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3108664)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 97 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 67KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 102KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 93KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 66KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 92 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-007: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3109560)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS14-041 (KB2972280) på Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS14-041 (KB2973932) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 255KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 485 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 459 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 249KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 267KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 509 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 125KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 507 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 269KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 120KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 741KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3109853)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB2868725 i Windows 8 och Windows Server 2012
  • KB3047641 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • KB3057154 i Windows 8 och Windows RT

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2374KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 4017 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2381KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 7992 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5270KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 4017KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-007: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3110329)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3009736 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS13 101 (KB2887069) på Windows inbyggda Standard 7
  • MS14-041 (KB2972280) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS14-071 (KB3005607) i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 16796 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 8260KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4625KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 10178KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 20957 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6907KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 16534 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 8057KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3024KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2713KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13103 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6550KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-008: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3121212)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-111 (KB3088195) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-115 (KB3101746) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows inbyggda Standard 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15-121 (KB3081320) på Windows inbyggda Standard 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15 122 (KB3101246) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4022KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 5556 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3765KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 11703 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8460KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6633KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7531KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 15837 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18765KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6960KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 3458 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2267KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-007: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 och Windows 7 (KB3121461)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB3096411 på Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 697KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 855 KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 857 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 699KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 537 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 430KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-007: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3121918)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-062 (KB2849470) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 243KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 504 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 242KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 652 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 318KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 281KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 297KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 605 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 768KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 774KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1676 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 820KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3123479)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB2862973 på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 32 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 30KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 31KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 36KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 35 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 28KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 37KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 37 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 30KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-005: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3124000)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-073 (KB3070102) på Windows 7 och Windows Server 2008 R2, Windows inbyggda Standard 7, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded

  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 1517 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1146KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2965KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1033KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2687KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1353 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1 423 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 MS16-005: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3124001)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-072 (KB3069392) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 494KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 949 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 455KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 571KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 1030 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 438KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 184KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 364 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 535KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 189KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 539KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 360 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 633KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-001: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3124275)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS15-124 (KB3104002) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28894KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 54490 KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28180KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 39367 KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 19053KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 16752KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20947KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 30081 KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 uppdatera: ~ 23137 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system update: ~ 53094 KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 12358KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system update: ~ 43593 KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28640KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14668KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28554KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 19685KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 21418 KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10865KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 30084 KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 8117KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x64 uppdatering: ~ 15625 KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14666KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10365KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8472KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4527KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-001: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3124263)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows 10

  Ersätter: KB3124200 på Windows 10
  För dessa plattformar: Windows 10 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 337424 KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 190947KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-001: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3124266)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15 124 (KB3116869) på Windows 10

  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 288478KB
  • Windows-10 för x64-baserade system update: ~ 617704 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-003: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP (KB3124624)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15 126 (KB3105579) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1122KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 413KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 877 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 861KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS16-003: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3124625)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-126 (KB3105578) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1043 KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4761 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4139KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1 x64: ~ 3245 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2822KB
  • Uppdatering för Windows 8 x64: ~ 3250 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2828KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Målplattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4140KB
  • Uppdatering för Windows 7 x64: ~ 4761 KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3133431)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 uppdatera: ~ 18846 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8975KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8500KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16436KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x64 uppdatera: ~ 36853 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8500KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - januari 2016 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - januari 2016 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x64-januari 2016: ~ 103492 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - januari 2016 uppdatering: ~ 102268KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - januari 2016 - IE-Version: ~ 51134KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller köra en onlineversion från microsoft.com. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Tisdag 5 januari 2016

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 5 januari 2016.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 (KB3133431)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8972KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511: ~ 8972KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 18846 KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för uppdatering av x64-baserade system: ~ 18842 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base med ytterligare information. När man har installerat uppdateringen måste man kanske starta om datorn.

Observera WSUS och Catalog distributioner gäller inte för Windows RT 8.1 eller Windows hö

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 894199 – senaste granskning 08/01/2016 10:57:00 – revision: 107.0

 • kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtsv
Feedback