Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

MS06-013: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:Obs!
 • Kontroller som visar meddelanderutor innan de läses in
  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Problemet kan lösas genom att använda de tekniker som beskrivs på följande webbplats:
  När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Dessa kontroller är bland annat de kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om Windows klassificerar en kontroll som inaktiv visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Kompatibilitetskorrigering finns tillgänglig (säkerhetsuppdatering 917425)
  ActiveX-uppdateringen för Internet Explorer (uppdatering 912945) finns med i den kumulativa uppdateringen för Windows XP Service Pack 2, för Windows Server 2003 Service Pack 1, för Windows XP Professional x64 Edition, för Windows Server 2003 x64 Edition samt för Windows Server 2003 med Service Pack 1 för Itanium-baserade system. Med denna uppdatering kan användaren interagera med Microsoft ActiveX-kontroller som finns på vissa webbsidor endast efter att användaren manuellt aktiverat användargränssnittet genom att klicka på det, eller genom att använda TABB- och RETUR-tangenterna. Som hjälp för de användare som behöver mer tid att förbereda för uppdateringen har Microsoft publicerat en kompatibilitetskorrigering. Efter att korrigeringen installerats kommer den tillfälligt att återställa Internet Explorer till den tidigare funktionaliteten med avseende på hantering av ActiveX-kontroller. Korrigeringen kommer att fungera tills nästa kumulativa Internet Explorer-uppdatering publiceras i juni. Därefter kommer den nya hanteringen av ActiveX-kontroller att permanentas.
  917425 ActiveX-kompatibilitetskorrigering för Mshtml.dll till Internet Explorer
 • Siebel-program som använder ActiveX-kontroller
  Programuppdatering 912945 påverkar alla Siebel 7 High Interactive-klienter. När du har installerat uppdateringen måste du klicka flera gånger för att kunna interagera med Siebel-programmet. Du måste klicka en gång för varje ActiveX-kontroll som finns i programmet. Siebel arbetar tillsammans med Microsoft för att hitta en lösning på det här problemet. En Siebel-produktuppdatering kommer att publiceras under våren 2006. Användare kan installera kompatibilitetskorrigering 917425 för att stänga av uppdateringen av ActiveX-hanteringen i Internet Explorer. Ytterligare information om Siebel-produktuppdateringar finns på följande Siebel-webbplats:
 • Siebel-program slutar fungera
  Det finns ett känt problem som yttrar sig i att Siebel 7-klienten slutar fungera om säkerhetsuppdatering 912812 finns installerad. Användaren kan installera kompatibilitetskorrigering 917425 för att återställa den tidigare ActiveX-hanteringen i Internet Explorer. En Siebel-produktuppdatering kommer att publiceras under våren 2006. Mer information om Siebel-produktuppdateringar finns på följande Siebel-webbplats:
 • ActiveX-kontroller där Java Platform, Standard Edition 1.3 eller Standard Edition 1.4, används
  När du har klickat på en ActiveX-appletkontroll i ett program som kör appletkontrollen med Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 eller J2SE 1.4, flyttas inte tangentbordsfokus till kontrollen. Du måste klicka på kontrollen en gång till för att flytta fokus. Fokusförflyttningen fungerar korrekt i J2SE 1.5. Den senaste versionen av J2SE finns på följande Sun Microsystems-webbplats:
  Mer information om rekommenderade metoder för att få ActiveX-kontroller att fungera utan användaråtgärder finns på följande MSDN-webbplats:
 • Den kumulativa säkerhetsuppdateringen 910620 innehåller de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS06-004. Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-038.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 Service Pack 1

Mer Information

Kända problem

 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen Uppdateringarna visas under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte "Installerad"-informationen för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen. Uppdateringen visas i stället överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player
 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
 • A Dialogruta med säkerhetsvarning för blandat innehåll visas när PDF-filer öppnas med hjälp av HTTPS-URL-adresser. När uppdatering 912945 har installerats visas i vissa fall en dialogruta med en säkerhetsvarning när blandat innehåll visas. Det här problemet uppstår när du försöker öppna en PDF-fil med hjälp av HTTPS-URL-adresser. Problemet är löst i den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer (916281). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  916281 MS06-021: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
 • .NET-kontroller
  Åtkomstfel har rapporterats för sidor som innehåller Microsoft .NET WinForms-kontroller. Problemet är löst i den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer (916281).
 • Funktionsproblem
  När en sida innehåller många ActiveX-kontroller som kräver aktivering kan sidan i vissa fall öppnas mycket långsamt. Problemet är löst i den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer (916281).
 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 6 Service Pack 1 i Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE eller Microsoft Windows Millennium Edition, går det kanske inte att installera nya ActiveX-kontroller från Internet Explorer. Microsoft planerar att lösa problemet i nästa kumulativa uppdatering för Internet Explorer. Tills dess kan kunder installera ActiveX-kontrollen från en separat installationskälla där Internet Explorer inte används.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Lastnosti

ID članka: 912812 – Zadnji pregled: 12/03/2007 07:41:00 – Revizija: 3.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, , Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, , Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB912812
Povratne informacije