Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Genomföra en reparationsinstallation av Windows XP om Internet Explorer 7 är installerat

Sammanfattning
Innan du genomför en reparationsinstallation av Microsoft Windows XP måste du avinstallera Microsoft Internet Explorer 7 från en dator med Windows XP. Om du genomför en reparationsinstallation av Windows XP medan Internet Explorer 7 fortfarande är installerat fungerar inte Internet Explorer efter reparationen.

Lös problemet genom att avinstallera Internet Explorer 7 från datorn och sedan installera Internet Explorer 6. När Windows XP har reparerats kan du installera om Internet Explorer 7.
INLEDNING
Innan du genomför en reparationsinstallation av Windows XP måste du avinstallera Internet Explorer 7. Om du inte gör det fungerar inte Internet Explorer efter reparationsinstallationen. Vid reparationsinstallationen återställs inte tidigare versioner av filerna i mappen Program\Internet Explorer. Därför blir Internet Explorer 7-filerna inkompatibla med Internet Explorer 6-filer som är installerade i mappen Windows\System32.
Mer Information
Om du har genomfört en reparationsinstallation av Windows XP, men inte har avinstallerat Internet Explorer 7, fungerar inte Internet Explorer. Lös problemet med följande åtgärder.

Kontrollera vilken version av Windows XP som är installerad på datorn.

 1. Klicka på Start, Kör, skriv Winver.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. I dialogrutan Om Windows kontrollerar du vilken version av Windows XP som är installerad.

Om Windows XP Service Pack 2 (SP2) är installerat

Om Windows XP SP2 är installerat avinstallerar du Internet Explorer 7 så här:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Internet Explorer 7 i listan Installerade program och klicka sedan på Ta bort.
Om Internet Explorer inte finns med i listan Installerade program gör du så här:
 1. Starta om datorn i Återställningskonsolen. Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
 2. Skriv följande kommandon.

  Obs! Tryck på RETUR efter varje kommando.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Om Windows XP SP2 inte är installerat på datorn

Om Windows XP SP2 inte är installerat avinstallerar du Internet Explorer 7 så här:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Internet Explorer 7 i listan Installerade program och klicka sedan på Ta bort.
Om Internet Explorer inte finns med i listan Installerade program gör du så här:
 1. Öppna Kommandotolken.
 2. Skriv följande kommandon.

  Obs! Tryck på RETUR efter varje kommando.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Obs! ie7 är en dold mapp.
Om Internet Explorer 7 inte kan avinstalleras, men mappen Windows\ie7\Spuninst finns, avinstallerar du Internet Explorer 7 i Återställningskonsolen så här:
 1. Starta om datorn i Återställningskonsolen. Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
 2. Skriv följande kommandon.

  Obs! Tryck på RETUR efter varje kommando.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Sätt in Windows XP-CD:n i CD-enheten och starta sedan om datorn.
 4. Genomför en reparationsinstallation av Windows XP. När reparationsinstallationen är klar startar du Internet Explorer 6 och kontrollerar att programmet fungerar.
 5. Installera Windows XP SP2.

Installera om Internet Explorer 7

När Windows XP har reparerats och fungerar utan problem installerar du om Internet Explorer 7. För att kunna göra detta måste du ha installationspaketet för Internet Explorer 7. Det kan finnas kvar på datorn sedan första gången du installerade Internet Explorer 7. Leta upp installationspaketet i mappen där du sparade filerna.

Obs! Paketet kan finnas i mappen Temporary Internet Files.

Om du inte hittar installationspaketet för Internet Explorer 7 kan du hämta det från följande Microsoft-webbplats: För att kunna ansluta till Microsoft-hämtningsplatsen måste du ha en fungerande webbläsare. Om Internet Explorer 6 inte fungerar på datorn när du har avinstallerat Internet Explorer 7 kan du inte hämta installationspaketet för Internet Explorer 7. Därför måste du använda en dator med en fungerande webbläsare för att hämta installationspaketet för Internet Explorer 7. Använd sedan en delad nätverksenhet för att installera programmet från det hämtade installationspaketet på denna andra dator till den reparerade datorn. Om du inte kan använda ett delat nätverk kopierar du installationspaketet för Internet Explorer 7 till en CD på den andra datorn. Använd sedan denna CD för att installera Internet Explorer 7 på den första datorn.
IE7 IE 7
Egenskaper

Artikel-id: 917964 – senaste granskning 11/21/2007 01:49:00 – revision: 2.1

Windows Internet Explorer 7

 • kbhowto kbexpertisebeginner KB917964
Feedback
>