Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Problem i Utforskaren eller Windows-gränssnittet efter installation av säkerhetsuppdateringen MS06-015

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Obs!
Problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom" gäller säkerhetsuppdatering 908531 (säkerhetsbulletinen MS06-015) och kan förhindras genom installation av den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (säkerhetsbulletinen MS06-015), som gavs ut den 25 april 2006. Den här uppdateringen är tillgänglig från Windows Update, Microsoft Update och Automatiska uppdateringar, om de identifierade tredjeparts-COM-kontrollerna (Component Object Model) är installerade. Den nya uppdateringen kan även hämtas från Microsoft Download Center.

Om du har den nya uppdateringen, och ändå drabbas av ett problem som liknar problemet i den här artikeln, kan det ha andra orsaker. Felsökning av liknande problem beskrivs i avsnittet "Liknande problem och lösningar" nedan.

Om du inte kan installera den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april 2006, kan du läsa i "Åtgärder för att lösa problemet" hur du manuellt lägger till Share-to-Web-programmet från HP eller NVIDIA-shell-tilläggen i Tillåt-listan.
Efter installation av säkerhetsuppdateringen 908531 (säkerhetsbulletinen MS06-015) kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Det går inte att komma åt specialmappar som "Mina dokument" eller "Mina bilder".
 • Microsoft Office-program slutar svara vid försök att spara eller öppna Office-filer i mappen "Mina dokument".
 • När du skriver in en adress i Adress-fältet i Microsoft Internet Explorer och trycker på RETUR eller klickar på Gå till händer ingenting.
 • När du högerklickar på en fil och sedan klickar på Skicka till händer ingenting.
 • När du expanderar en mapp i Utforskaren händer ingenting.
 • Vissa program från andra tillverkare slutar svara när du öppnar eller sparar data i mappen “Mina dokument”.
Du hittar säkerhetsbulletinen MS06-015 på följande Microsoft-webbplats:
Orsak
Genom säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) installeras ett nytt program, Verclsid.exe. I detta valideras gränssnittstillägg innan de instansieras av Windows-gränssnittet eller Utforskaren. På vissa datorer slutar Verclsid.exe att svara. Detta kan bero på följande tillstånd:
 • HP-programmet (Hewlett Packard) Share-to-Web körs. Du har inte installerat den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april2006.

  Enligt rapporter orsakar program som tidigare distribuerades av Hewlett Packard (HP) att Verclsid.exe slutar svara. Problemen orsakas av Share-to-Web-namnområdesdaemonen (Hpgs2wnd.exe). Detta program distribueras inte längre av HP, men ingick tidigare i följande objekt:
  • HP PhotoSmart-program
  • Alla HP DeskJet-skrivare med kortläsare
  • HP-skannrar
  • Vissa CD-RW- och DVD-RW-enheter från HP
  • HP-kameror
  Share-to-Web-namnområdesdaemonen finns i följande mapp:
  C:\Program\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Share-to-Web-program startas automatiskt när datorn startas. Programmet kan även startas från Start-menyn.
 • NVIDIA-grafikdrivrutinerversion 61.94 eller tidigare är installerade. Du har inte installerat den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april2006.

  Det här problemet uppstår om vissa NVIDIA-shell-tillägg körs.
 • Verclsid.exe blockeras av brandväggen.

  Verclsid.exe flaggas till exempel av vissa versioner av Kerio Personal Firewall från Sunbelt Software. Mer information om Kerio Personal Firewall finns på följande Sunbelt Software-webbplats: Genom det här programmet flaggas alla försök av ett program att starta ett annat program, och användaren ombeds ge sitt tillstånd. Kerio Personal Firewall flaggar ett försök av Internet Explorer att starta Verclsid.exe.
Lösning
Om du inte kan installera den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april2006 måste du manuellt lägga till HP-programmet Share-to-Web eller NVIDIA-shell-tilläggen till Tillåt-listan med hjälp av åtgärderna i avsnittet "Mer information".

Konfigurera brandväggen för körning av programmet Verclsid.exe

Utför åtgärderna för brandväggsprogrammet så att Versclid.exe kan köras, eller klicka så att körningen av Versclid.exe avbryts tills du har klickat dig genom meddelandedialogrutan för Kerio Personal Firewall. Du kan konfigurera Kerio Personal Firewall så att Versclid.exe körs utan några frågor.
Mer Information
Säkerhetsuppdatering 908531 innehåller en Tillåt-lista. Filer med något av dessa filnamnstillägg söks inte igenom av Verclsid.exe.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
908531 MS06-015: Säkerhetsproblem i Utforskaren möjliggör fjärrkörning av kod


Det här problemet kan även orsakas av andra COM-kontroller eller gränssnittstillägg från andra tillverkare. Om åtgärderna i den här artikeln inte löser problemet kontaktar du Microsoft Support. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Om det här problemet orsakas av COM-kontroller eller shell-tillägg från andra tillverkare kan du manuellt lägga till shell-tilläggen i Tillåt-listan. I detta fall måste du veta vilka registernycklar som motsvarar gränssnittstilläggen.

Manuellt lägga till HP:s Share-to-Web- eller NVIDIA-shell-tillägg i registret om det inte går att installera den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april2006

Manuellt lägga till HP:s Share-to-Web-program i Tillåt-listan

Om det inte går att installera den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april 2006 kan du lösa problemet genom att manuellt lägga till HP-shell-tillägget i listan. Detta kräver vissa ändringar i registret.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörigheter.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Peka på Ny/nytt och klicka på DWORD-värde.
 5. Skriv följande för datorer med Microsoft Windows 2000:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Skriv följande för datorer med Windows XP eller Windows Server 2003:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Högerklicka på värdet du just har skapat och ge sedan Data värdet 1.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Använd Aktivitetshanteraren för att stänga Verclsid.exe eller starta om datorn.

Manuellt lägga till NVIDIA-shell-tillägg i Tillåt-listan

Om det inte går att installera den nya versionen av säkerhetsuppdatering 908531 (MS06-015) som gavs ut den 25 april 2006, lägger du till manuellt till NVIDIA-shell-tillägg i registret så här:

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörigheter.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Peka på Ny/nytt och klicka på DWORD-värde.
 5. Skriv följande för datorer med Windows 2000:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Skriv följande för datorer med Windows XP eller Windows Server 2003:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Högerklicka på värdet du just har skapat och ge sedan Data värdet 1.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta om datorn.
Hämtningssidan för NVIDIA finns på följande NVIDIA-webbplats:
Liknande problem och lösningar
Om det fortfarande förekommer ett problem som liknar problemet i den här artikeln kan det ha andra orsaker.

Om du vill veta mer om liknande problem och lösningar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.

Det går inte att komma åt specialmappar som "Mina dokument" eller "Mina bilder"

930128 Felmeddelande vid försök att komma åt mapparna Mina dokument, Min musik, Mina bilder och Mina videoklipp i Windows Vista: "Åtkomst nekad" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
201264 Det går inte att öppna mappen Mina dokument på skrivbordet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827090 Felmeddelandet "Mappen Mina dokument kunde inte skapas eller användas" visas vid användning av en anslutning till fjärrskrivbord (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
267691 Mappen Mina dokument visas inte vid dubbelklickning på ikonen Mina dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Vid försök att spara eller öppna filer slutar programmet att svara, eller så visas ett felmeddelande

840309 Det tar längre tid än förväntat att bläddra med Utforskaren från en dator med Windows XP i mappen Mina dokument på en nätverksresurs
313937 Programmet slutar svara vid försök att öppna eller spara en fil i ett Office 2002-, Office 2003- eller Office 2007-program
251383 WD2000: Det går inte att öppna dokument med internationella tecken i filnamnet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
918593 Felmeddelande vid försök att spara ett dokument i Word 2007: "Det går inte att spara detta dokument eftersom det är öppet på annan plats" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

När du skriver in en adress i Adressfältet i Microsoft Internet Explorer och sedan trycker på RETUR eller klickar på "Gå till" händer ingenting

 Hjälpguide För felsökning av liknande problem när Internet Explorer låser sig, startar om eller kraschar kan användare på nybörjar- till mellannivå följa de stegvisa instruktionerna på engelska på följande Microsoft-webbplats:
Länk Felsökning när Internet Explorer låser sig eller kraschar

Obs! Den här hjälpguiden finns kanske inte på alla språk.

Problem vid användning av "Skicka till"

289997 OL2002: Datorn låser sig vid användning av "Skicka till" och "E-postmottagare" från en fil på skrivbordet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
201823 Windows låser sig när en fil skickas till en diskettenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
928767 Det går inte att använda Outlook 2007 för att skicka eller spara e-postmeddelanden som har skapats i OneNote 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
928431 Fotomeddelande-guiden stängs vid försök att skicka en bild med e-post i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Skriv sedan en beskrivning av problemet i fältet Sök i support (KB).

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
gränssnitt säkerhet uppdatering korrigering patch säkerhetskorrigering säkerhetspatch frysa låsa hänga
Egenskaper

Artikel-id: 918165 – senaste granskning 05/06/2008 16:44:00 – revision: 14.1

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition, Microsoft Works 8.0, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition, Microsoft Digital Image Suite 10, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft Picture It! 2002 Standard Edition, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Autoroute Europe 2006, Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe, Microsoft Picture It! Premium 10

 • kbresolve kbsecurity KB918165
Feedback