Använda Bootrec.exe i ÅTERSTÄLLNINGSMILJÖN i Windows för felsökning av startproblem

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 927392
Sammanfattning
När du använder Recovery Environment (Windows RE) för felsökning av startproblem först prova alternativet Startreparation i dialogrutan Alternativ för Systemåterställning . Om detta inte löser problemet, eller om du behöver felsöka ytterligare problem manuellt, kan du använda verktyget Bootrec.exe. Den här artikeln handlar om hur du använder verktyget Bootrec.exe i ÅTERSTÄLLNINGSMILJÖN i Windows för felsökning och reparation av följande objekt i Windows Vista eller Windows 7:
 • Master boot record (MBR)
 • En startsektor
 • Ett arkiv för startkonfigurationsdata (BCD)
Du kan också använda verktyget Bootrec.exe för felsökning av en Windows Boot Configuration Data fil saknas nödvändig information fel.
Så här kör du verktyget Bootrec.exe
Om du vill köra verktyget Bootrec.exe startar du ÅTERSTÄLLNINGSMILJÖN i Windows:
 1. Sätt i Windows Vista eller Windows 7 media i DVD-enheten och starta datorn.
 2. Tryck på en tangent när du uppmanas.
 3. Välj ett språk, tid, valuta, ett tangentbord eller en inmatningsmetod och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. Markera det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Kommandotolkeni dialogrutan Alternativ för Systemåterställning .
 7. Typ Bootrec.exe, och tryck sedan på Enter.
Obs! Om du vill starta datorn från Windows Vista eller Windows 7-DVD måste datorn vara konfigurerad för start från DVD-enheten. Information om hur du gör detta finns i dokumentationen som följde med datorn eller kontakta datortillverkaren.

Bootrec.exe-alternativ
Verktyget Bootrec.exe stöder följande alternativ. Använd alternativet som passar din situation.

/FixMbr

Det här alternativet skriver en Windows 7 eller Windows Vista-kompatibel MBR till systempartitionen. Den skriver inte över den befintliga partitionstabellen. Använd det här alternativet när du måste lösa problem med MBR är skadad eller om du måste ta bort icke-standard kod från MBR.

/FixBoot

Det här alternativet skriver en ny startsektor till systempartitionen med hjälp av en startsektor som är kompatibel med Windows Vista eller Windows 7. Använd det här alternativet om något av följande villkor är uppfyllt:
 • Startsektorn har ersatts med en annan Windows Vista eller Windows 7-startsektorn.
 • Startsektorn är skadad.
 • Ett tidigare Windows-operativsystem har installerats efter Windows Vista eller Windows 7 installerades. I detta fall startar datorn med Windows NT Loader (NTLDR) i stället för Starthanteraren (Bootmgr.exe).

/ScanOs

Det här alternativet söker igenom alla diskar efter installationer som är kompatibla med Windows Vista eller Windows 7. Den visar också transaktioner som för närvarande inte finns i BCD-arkivet. Använd det här alternativet när det finns Windows Vista eller Windows 7 installationer som inte visas på menyn i starthanteraren.

/ RebuildBcd

Det här alternativet söker igenom alla diskar efter installationer som är kompatibla med Windows Vista eller Windows 7. Dessutom kan du välja vilka installationer du vill lägga till i BCD-arkivet. Använd det här alternativet när du måste återskapa BCD-arkivet helt.

Obs! Använd verktyget Bootrec.exe för felsökning av en "Bootmgr saknas". Om du återskapar BCD-arkivet inte löser startproblemet du exportera och ta bort BCD-arkivet och sedan köra detta alternativ igen. Genom att göra det här kontrollerar du att BCD-arkivet återskapas fullständigt .

Om du vill göra detta skriver du följande kommandon vid kommandotolken i Windows RE:
 • bcdedit/export C:\BCD_Backup
 • c:
 • CD-start
 • attrib bcd -s -h - r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927392 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2016 03:36:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB927392 KbMtsv
คำติชม