Använd Systemfilsgranskaren när du ska reparera systemfiler som saknas eller är skadade

Systemfilsgranskaren är ett verktyg i Windows som hjälper användare att söka efter skador i Windows systemfiler och återställa skadade filer. I den här artikeln beskrivs hur du kör verktyget System File Checker (SFC.exe) för att skanna systemfiler och reparera systemsfiler som saknas eller är skadade. Om en WRP-fil (Windows Resource Protection) saknas eller är skadad kanske Windows inte fungerar som förväntat. Windows kanske kraschar eller också fungerar inte alla Windows-funktioner.

Kör Systemfilsgranskaren (SFC.exe)
Gör så här:
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör följande baserat på din situation:
  Windows 8.1 eller Windows 8
  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök. Skriv Kommandotolken i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows 10, Windows 7 eller Windows Vista
  Gör detta genom att klicka på Start, skriva Kommandotolken eller cmd i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  sfc /scannow


  Kommandot sfc /scannow söker igenom alla skyddade systemfiler och ersätter skadade filer med en cachelagrad kopia som ligger i en komprimerad mapp på %WinDir%\System32\dllcache.
  Platshållaren %WinDir% representerar operativsystemsmappen för Windows. Till exempel C:\Windows.

  Obs! Stäng inte denna Kommandotolk innan kontrollen är 100 % färdig. Genomsökningsresultaten visas när processen har slutförts.
 3. När processen är slutförd visas något av följande meddelanden:
Mer Information
Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process
Visa informationen som finns i filen CBS.Log genom att kopiera informationen till filen Sfcdetails.txt med kommandot Findstr. Därefter kan du visa informationen i Sfcdetails.txt. Gör så här:
 1. Öppna en förhöjd kommandotolk enligt beskrivningen i steg 1.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Obs! Filen Sfcdetails.txt innehåller information från alla tillfällen som Systemfilsgranskaren har körts på datorn. Filen innehåller information om filer som inte har reparerats av Systemfilsgranskaren. Kontrollera posterna för datum och tid och se vilka problemfiler som hittades senaste gången du körde Systemfilsgranskaren.
 3. Öppna filen Sfcdetails.txt från skrivbordet.
 4. Filen Sfcdetails.txt använder följande format:
  Datum/tid SFC-information
  Följande exempelloggfil innehåller en post för en fil som inte kunde repareras:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Så här ersätter du manuellt en skadad systemfil med en fungerande kopia av filen
När du har fastställt vilken systemfil som var skadad och inte kunde repareras genom den detaljerade informationen i filen Sfcdetails.txt hittar du filens plats och byter sedan manuellt ut den skadade filen mot en fungerande kopia av filen. Gör så här:

Obs! Du kanske kan få en fungerande kopia av systemfilen från en annan dator med samma version av Windows som din dator. Du kan utföra en Systemfilsgranskar-process på datorn för att se till att systemfilen som du tänker kopiera fungerar.
 1. Få administrativ äganderätt till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando i en förhöjd kommandotolk och sedan trycka på RETUR:
  takeown /f Sökväg_och_filnamn
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
 2. Tilldela administratörer fullständig åtkomst till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  icacls Sökväg_och_filnamn /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
 3. Byt ut den skadade systemfilen mot en fungerande kopia av filen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  Copy Källfil Mål
  Obs! Platshållaren Källfil står för sökväg och filnamn för den fungerande kopian av filen på din dator och platshållaren Mål står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
WinVista crash bluescreen blue screen
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929833 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/31/2016 18:10:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB929833
คำติชม