Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS07-033: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Meddelande
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-033 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • ActiveX-kontroller visar meddelanderutor innan de läses in.

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Lösningen på det här problemet beskrivs på följande Microsoft-webbplats:När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
 • De binära versionerna i de hebreiska, koreanska och arabiska uppdateringarna för Internet Explorer 6 i Windows XP SP2 har högre versionsnummer än versionerna i säkerhetsbulletinen MS07-033. Det finns inga skillnader i funktion mellan de binära versionerna. De binära versionerna för dessa språk är följande:
  6.0.2900.3132
 • Följande felmeddelande eller liknande visas när du försöker besöka en webbsida i Windows Internet Explorer 7:
  Webbsidan kan inte visas
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  942818 Felmeddelande efter installation av en uppdatering för Windows Internet Explorer 7 från Windows Update eller Microsoft Update: "Webbsidan kan inte visas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

Om enskilda uppdateringar installeras beror på Windows- och programversionen. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.
 • 935786 Det går inte att lägga till en webbplats i zonen "Tillförlitliga platser" när Internet Explorer 7 är installerat, trots att användarkontot tillhör gruppen Administratörer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 935903 Windows Internet Explorer 7 slutar svara om en spärrande dialogruta är öppen vid försök att rita om ett fönster i Windows Internet Explorer 7
 • 933256 Felmeddelande vid försök att skriva ut ett Office-dokument som visas i en ram i Internet Explorer 7: "Det gick inte att skriva ut dokumentet som det visas i ramen"
 • 928387 Internet Explorer 6 slutar svara efter klickning på en länk på en webbplats
 • 933006 En webbsida är tom i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 931278 Internet Explorer 7 slutar svara vid försök att ändra storlek på en ram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 931195 KORRIGERING: Felmeddelande när ett program försöker använda Internet Explorer 7 för att hämta ett proxykonfigurationsskript: "1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 931278 Internet Explorer 7 slutar svara vid försök att ändra storlek på en ram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 928540 Dialogrutan "Filhämtning" i Internet Explorer 6 stängs oväntat efter installation av snabbkorrigering 896017 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 929874 Minnesläcka i Internet Explorer 6 vid visning av en webbsida med JScript-skript på en dator med Windows XP
 • 934282 Varning vid uppgradering av Adobe Flash Player i Internet Explorer 7 på en dator med Windows Vista: "Programmet kommer att öppnas utanför Skyddat läge"
 • 934275 Det går inte att visa direktuppspelad video eller hämta en fil efter installation av Windows Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • I den här säkerhetsuppdateringen ingår en uppdaterad Ieapfltr.dat-fil för Microsoft Nätfiskefilter.

  Microsoft arbetar på olika sätt för att våra kunder ska kunna använda sina datorer så säkert som möjligt. Som en del i detta arbete kommer Microsoft regelbundet att ge ut en uppdatering för datafilen som används i Microsoft Nätfiskefilter i Windows Internet Explorer 7 (Ieapfltr.dat). Dessa uppdateringar innehåller viktiga konfigurationsändringar som ska göra att Microsoft Nätfiskefilter fungerar bättre.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 933566 – senaste granskning 12/10/2007 21:09:32 – revision: 5.2

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0,

 • kbvistasp1fix kbresolve kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB933566
Feedback
> ;did=1&t=">