Programuppdatering för Windows Vista-installationsprogrammet

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs nödvändiga programuppdateringar för Windows Vista-versioner som nämns i avsnittet "Gäller". De här programuppdateringarna måste vara installerade innan Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kan installeras. Uppdateringarna ger dessutom bättre tillförlitlighet när Windows Vista SP1 installeras eller tas bort.
Mer Information
Två eller tre ytterligare uppdateringar måste installeras före Windows Vista SP1, Uppdateringarna som krävs beror på versionen av Windows Vista som du vill uppgradera. Den nödvändiga uppdateringen 935509 som nämns i den här artikeln gäller endast Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate. De övriga nödvändiga uppdateringarna som beskrivs i den här artikeln gäller alla versioner av Windows Vista.

Innan Windows Vista SP1 ges ut kommer de här nödvändiga uppdateringarna att levereras till de flesta användare genom Windows Update som schemalagda månadsuppdateringar. Uppdateringarna installeras tillsammans med andra uppdateringar som kräver att datorn startas om. Det krävs därför inte någon ytterligare omstart. På så vis förenklas installationen av de här nödvändiga uppdateringarna.

Om du vill installera Windows Vista SP1 med hjälp av det fristående installationsprogrammet i stället för Windows Update, behöver du inte installera de nödvändiga uppdateringarna separat. De nödvändiga uppdateringarna installeras av det fristående installationsprogrammet om det behövs. Följande tre uppdateringar måste installeras före Windows Vista SP1, men du bör installera dem även om du inte tänker installera Windows Vista SP1. Uppdateringarna ger bättre tillförlitlighet och prestanda när du installerar framtida enskilda uppdateringar från Microsoft:
 • 935509 Programuppdatering för Windows Vista-versioner med Windows BitLocker-diskkryptering
  Uppdatering 935509 möjliggör korrekt underhåll av datorer med Windows BitLocker-diskkryptering. Uppdateringen gäller endast följande versioner av Windows Vista med Windows BitLocker-diskkryptering:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
 • 938371 Programuppdatering för Windows Vista-installationskomponenter kan hämtas
  Genom uppdatering 938371 uppdateras flera interna komponenter som måste finnas i Windows Vista för att Windows Vista Service Pack 1 ska kunna installeras eller tas bort mer tillförlitligt. Du måste installera den här uppdateringen separat innan du installerar Windows Vista SP1 för att vara säker på att Windows Vista SP1 kan installeras eller avinstalleras. Du måste installera uppdateringen för att kunna installera och ta bort Windows Vista SP1 i alla versioner av Windows Vista. Den kommer att vara tillgänglig på webbplatsen Windows Update kort efter det att uppdatering 935509 ges ut och innan Windows Vista SP1 ges ut.
 • Uppdatering 937287 uppdaterar installationsprogrammet för Windows Vista. Mer information finns i "Information om uppdatering".

Information om uppdatering

Uppdatering 937287 är ett paket som krävs för installation av Windows Vista SP1 och innehåller uppdateringar av installationsprogramvaran för Windows Vista. Installationsprogramvaran är komponenten för installation och borttagning av programuppdateringar, språkpaket, valfria Windows-funktioner och Service Pack-uppdateringar. Uppdatering 917287 krävs för installation och borttagning av Windows Vista SP1 i alla utgåvor av Windows Vista. Den kommer att vara tillgänglig på webbplatsen Windows Update kort efter det att uppdatering 935509 ges ut och innan Windows Vista SP1 ges ut.

Uppdateringen 937287 kan hämtas från webbplatsen Windows Update. Så här hämtar du den här uppdateringen:
 1. Klicka på StartStart-knappen, Kontrollpanelen och Säkerhet.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar under Windows Update.

  Viktigt!
  • Du måste installera det här uppdateringspaketet i ett Windows Vista-operativsystem som körs, inte på en offline-avbildning.
  • Om andra uppdateringar har installerats och kräver en omstart, måste datorn startas om innan du installerar den här uppdateringen.
  • Du måste installera uppdatering 949939 före den här uppdateringen.

En uppdatering kan hämtas från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista (KB937287) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista för x64-baserade system (KB937287) nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Du måste installera uppdatering 949939 före den här uppdateringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här uppdateringen.

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 937287 – senaste granskning 05/06/2008 16:43:13 – revision: 4.1

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbautoupdate kbexpertisebeginner kbinfo KB937287
Feedback