Åtgärder före installation av Windows XP Service Pack 3

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 950717
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att lösa ett specifikt problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
INTRODUKTION
Om du vill kontrollera att du har en bra upplevelse när du installerar Windows XP Service Pack 3 (SP3), är det alltid bra att kontrollera om din dator är redo för Windows XP SP3. Den här artikeln ger förutsättningar för att installera Windows XP SP3. Artikeln innehåller även några förslag för att förbättra din upplevelse än dessa förutsättningar.

Den här artikeln kan dessutom hjälpa dig att felsöka några vanliga felmeddelanden som kan visas när du installerar Windows XP SP3.
Mer Information

Förutsättningar för att installera Windows XP SP3

Innan du börjar installera Windows XP SP3 måste du kontrollera att datorn uppfyller följande krav:
 1. Först kontrollera diskutrymme innan du hämta eller installera Windows XP SP3

  Beroende på var du kan hämta Windows XP SP3, måste du ha en minsta mängd ledigt utrymme på systemdisken.
  • Om du vill installera Windows XP SP3 från Microsoft Download Center, rekommenderar vi att du har minst 1 500 megabyte (MB) ledigt diskutrymme på systemdisken.
  • Om du vill installera Windows XP SP3 från en delad nätverksmapp, rekommenderar vi att du har 1 100 MB ledigt utrymme.
  • Om du vill installera Windows XP SP3 från en CD-skiva, rekommenderar vi att du har 1,765 MB ledigt utrymme.
  Mer information om kraven på hårddisken klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  947311 Kraven på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 3
 2. Om du har följande uppdateringar på datorn kan du ta bort dem

  Det går inte att installera Windows XP SP3 om du har följande uppdateringar har installerats på datorn:
  • Microsoft Shared Computer Toolkit
  • Remote Desktop anslutning (RDP) 6.0 MUI pack (uppdatering 925877 för Windows XP)
  Om en eller båda uppdateringarna är installerade på datorn tar du bort dessa uppdateringar innan du installerar Windows XP SP3. Så här avinstallerar du uppdateringarna:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. I rutan Öppna skriver du: appwiz.cpl.
  3. Klicka på Microsoft Shared Computer Toolkit eller anslutning till fjärrskrivbord.
  4. Klicka på Ta bort.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  949388 Installationen av Windows XP Service Pack 3 misslyckas med ett felmeddelande, och följande fel loggas i installationsloggen för service Pack-uppdateringen: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
 3. Om du har ett trådlöst nätverkskort för tredje part, kontrollera att stöds

  Om du har ett trådlöst nätverkskort för tredje part, se till att enheten stöds av Windows XP SP3 eller se till att tillverkaren av det trådlösa nätverkskortet har nya drivrutiner som stöder Windows XP SP3 innan du utför installationen. Om du är osäker kan du kontakta tillverkaren av det trådlösa nätverkskortet.
 4. Om du använder ett antivirusprogram kan du inaktivera den

  Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

  Inaktivera antivirusprogrammet är vanligtvis rekommenderas inte förhindrar vissa antivirusprogram vissa systemfiler ändras. Detta kan innebära att installationen av Windows XP SP3 misslyckas. Om du vill vara säker på att du kan installera Windows XP SP3, tillfälligt inaktivera ditt antivirusprogram, inklusive alla antispyware och tredjeparts-brandväggsprogram. Genom att högerklicka på ikonen för antivirusprogrammet och klicka sedan på Inaktivera. Ikonen för antivirusprogrammet visas normalt i det nedre högra hörnet av skärmen.

  Viktigt Kontrollera att du aktiverar antivirusprogrammet när Windows XP SP3 har installerats.

  Obs! Ett antivirusprogram är utformad för att skydda datorn från virus. Du måste inte hämta eller öppna filer från källor som du inte litar på, besök webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat. Mer information om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning
Gå till avsnittet "Åtgärder som rekommenderas innan du installerar Windows XP SP3" när du kontrollera alla förutsättningar är uppfyllda.

Rekommenderade åtgärder innan du installerar Windows XP SP3

Vi rekommenderar även vidta följande åtgärder innan du börjar installera Windows XP SP3:
 1. Utför en fullständig säkerhetskopiering av filer som du har på din dator till en extern plats

  Vi rekommenderar att du utför en fullständig säkerhetskopiering av filer som du har på datorn till en extern plats, till exempel en extern hårddisk, DVD, CD, USB-flash-enhet, eller nätverk mapp. Du kan använda säkerhetskopiering och återställning guiden Säkerhetskopiera dokument, bilder och andra filer. Mer information finns på webbplatsen Microsoft Help and Support Center och finns i avsnittet "Säkerhetskopiera filer och mappar" eller i följande knowledge base-artikel:
  308422 Använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera filer och mappar i Windows XP Home Edition
 2. Om du kör Windows XP Professional, skapa en automatisk systemåterställning (ASR)

  Obs! Om datorn kör Windows XP Home Edition kan du ignorera det här steget. Automatisk Systemåterställning är inte tillgängligt för Windows XP Home Edition.

  Om datorn kör Windows XP Professional, rekommenderar vi att du skapar en automatisk systemåterställning (ASR) innan du startar installationen. Detta hjälper dig att reparera konfigurationen om installationen misslyckas. Så här skapar du en automatisk systemåterställning med hjälp av säkerhetskopiering:
  1. Öppna säkerhetskopiering.

   Guiden Säkerhetskopiering eller guiden återställning startar normalt, om den är inaktiverad. Du kan använda guiden Säkerhetskopiering eller guiden Återställning för att skapa en automatisk systemåterställning (ASR).
  2. Klicka på länken Avancerat läge i guiden Säkerhetskopiering eller guiden återställning.
  3. Klicka på Guiden Automatisk SystemåterställningVerktyg -menyn.
  4. Följ instruktionerna på skärmen.

   Viktigt Du behöver en tom 1,44 MB diskett spara systeminställningarna och media som ska innehålla säkerhetskopiorna.
  Mer information finns på webbplatsen Microsoft TechNet Web och finns i "Skapa en automatisk systemåterställning med hjälp av säkerhetskopiering" eller "Återställa från ett systemhaveri med automatisk systemåterställning".
 3. Granska din version av Internet Explorer. Om du vill kontrollera webbläsarens version, klickar du på Internet ExplorerHjälp -menyn.

  Tänk på att du inte kan återgå till Internet Explorer 6 efter uppgraderingen till Windows XP SP3 om du kör Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8.

  Om du känner att vill du använda Internet Explorer 6, avinstallera Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8 innan du uppgraderar till Windows XP SP3. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  927177 Så här avinstallerar du Internet Explorer 7
  Om du vill installera Internet Explorer 7 efter uppgradering till Windows XP SP3, finns på följande Microsoft-webbplats: Eller om du vill installera Internet Explorer 8 finns på följande Microsoft-webbplats:
Efter att du utfört dessa rekommenderade steg går du till avsnittet "Steg som krävs innan du installerar Windows XP SP3".

Åtgärder som krävs innan du installerar Windows XP SP3

Kontrollera att du gör följande innan du installerar Windows XP SP3:
 1. Starta datorn och logga sedan in som administratör.

  Obs! Administratörer har fullständig och obegränsad åtkomst till operativsystemet och dess inställningar. Du kan använda administratörsanvändarnamn för att logga in eller du kan använda ett annat konto som är medlem i gruppen Administratörer. För att bestämma de grupper som du tillhör, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Användarkonton. Om du behöver hjälp med att kontrollera att du är administratör på datorn, klickar du på länken nedan om du vill kontrollera operativsystemet:
 2. Om datorn körs på batteriström Anslut den så att din dator inte förlorar ström under installationen.
 3. Om datorn har flera användarkonton som kan logga in på datorn på samma gång och du använder snabbt användarbyte, kontrollera att alla användare loggat ut innan du installerar Windows XP SP3. Mer information finns i Windows XP Hjälp och Support-webbplats och finns i "Snabb användaren växla".
 4. Avsluta alla öppna program.
Du är nu redo att installera Windows XP SP3. Mer information om hur du skaffar Windows XP Service Pack 3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Om du inte kan installera Windows XP SP3, kan du gå till avsnittet "Felsökning Windows XP SP3-installation".
Felsöka installation av Windows XP SP3
Detta avsnitt beskriver vissa vanligaste felmeddelanden som kan visas när du installerar Windows XP SP3. Finns i Microsoft Knowledge Base-artikel som är associerad med varje felmeddelande för möjliga lösningar eller lösningar. Om du får ett installationsfelmeddelande som inte finns i den här artikeln, kan du prova instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
950718 Felsökning av fel som orsakar en misslyckad installation av Windows XP Service Pack 3

Felsökning för användare på mellannivå

Om du får felmeddelanden under installationen av Windows XP SP3 använda informationen i det här avsnittet för att felsöka installationen. Det här avsnittet är avsett för nybörjare och avancerade användare. Om du inte är nöjd med felsökning kan du be en vän om hjälp.

Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken

När du försöker installera Windows XP SP3, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel vid installation av Service Pack 3
Du har inte tillräckligt med ledigt diskutrymme på % systemenhet % för att installera Service Pack 3.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949375 Felmeddelande när du försöker installera Windows XP Service Pack 3: "Du har inte tillräckligt med ledigt diskutrymme på % systemenhet % för att arkivera avinstallationsfilerna"

Inte tillräckligt med diskutrymme för att arkivera filer

När du försöker installera Windows XP SP3, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Fel vid installation av Service Pack 3
Du har inte tillräckligt med ledigt diskutrymme på % systemenhet % för att arkivera avinstallationsfilerna.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949375 Felmeddelande när du försöker installera Windows XP Service Pack 3: "Du har inte tillräckligt med ledigt diskutrymme på % systemenhet % för att arkivera avinstallationsfilerna"

En annan uppdatering pågår

När du försöker installera Windows XP SP3, visas kanske följande felmeddelande:
Installationsprogrammet har upptäckt att en annan uppdatering pågår. Slutför den installationen eller borttagningen och försök igen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949381 Felmeddelande när du försöker installera Windows XP Service Pack 3: "installationsprogrammet har upptäckt att en annan uppdatering pågår. Slutför den installationen eller borttagningen och försök igen"

Förutsättningar misslyckades

När du försöker installera Windows XP SP3, visas något av följande felmeddelanden:
 • Meddelande 1
  Uppdateringen kräver att datorn ska vara på växelström.
 • Meddelande 2
  Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom Microsoft Shared Computer Toolkit för Windows XP inte är kompatibel med den här versionen av Windows. Innan du fortsätter måste du: 1) Avinstallera Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Valfritt) Installera Windows SteadyState, den nya versionen av Microsoft Shared Computer Toolkit. Gå till sidan för delad åtkomst på Microsofts webbplats för mer detaljerad information.
 • Meddelande 3
  Installationen av Service Pack 3 har avbrutits eftersom Windows XP SP3 inte kan installeras över RDP 6.0 MUI PACK (uppdatering för Windows XP (KB925877)). Innan du fortsätter måste du avinstallera KB925877.
 • Meddelande 4
  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 kan inte användas på Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Ett unikt SP3-uppdateringspaket för WinFLP kommer att göras tillgängligt på download.microsoft.com.
 • Meddelande 5
  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 kan inte användas på Windows Embedded för Point of Service (WEPOS). Ett unikt SP3-uppdateringspaket för WEPOS kommer att göras tillgängligt på download.microsoft.com.
 • Meddelande 6
  Installationsprogrammet kan inte fortsätta eftersom en eller flera förutsättningar som krävs för att installera Service Pack 3. Mer information finns Log File enhetsbeteckning: \windows\svcpack.log.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949388 Installationen av Windows XP Service Pack 3 misslyckas med ett felmeddelande, och följande fel loggas i installationsloggen för service Pack-uppdateringen: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"
Mer information om felkoder som kan tas emot i loggfilerna för service pack går du till avsnittet "Felsökning av felkoder som visas i uppdateringsloggen eller loggfiler för service pack".

Om de här åtgärderna inte löser problemet, går du till avsnittet "Nästa steg" för information om hur du kontaktar Support.

Felsökning för avancerade användare

Om du får felmeddelanden under installationen av Windows XP SP3 använda informationen i det här avsnittet för att felsöka installationen. Det här avsnittet är avsett för avancerade användare.

Åtkomst nekad

När du försöker installera Windows XP SP3, visas något av följande felmeddelanden:

Meddelande 1
Fel vid installation av Service Pack 3. Åtkomst nekas.
Meddelande 2
Fel vid installation av Service Pack 3. Service Pack-installationen slutfördes inte.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949377 Felmeddelande när du försöker installera Windows XP Service Pack 3: "Åtkomst nekad" eller "Service Pack-installationen slutfördes inte"

Otillräcklig behörighet

När du försöker installera Windows XP SP3, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Du har inte behörighet att uppdatera Windows XP. Kontakta en system administratör.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
951244 Felmeddelande när du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering: "Du har inte behörighet att uppdatera Windows XP"

Internt fel

När du försöker installera Windows XP SP3, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Det gick inte att slutföra installationen av Service Pack 3
När du klickar på OK i felmeddelandet visas följande felmeddelande:
Ett internt fel uppstod
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949384 Felmeddelande när du försöker installera Windows XP Service Pack 3: "ett internt fel uppstod"

Fel som hör till Cryptographic service

En eller flera av följande problem kan uppstå:
 • Du kan få följande felmeddelande när du försöker toinstall ett program eller en uppdatering:
  Digital signatur NotFound
  Microsofts digitala signaturen garanterar att programvaran har testedwith Windows och att programvaran inte har ändrats sedan den wastested.
  Du håller på att installera programvaran innehåller inte en Microsoftdigital signatur. Det finns därför ingen garanti som den här programvaran workscorrectly med Windows.

  Namnet på softwarepackage
  Om du vill söka efter Microsoft digitalt är signedsoftware, Besök Windows Update-webbplats athttp://update.microsoft.com att se om en tillgänglig.
  Vill du fortsätta installationen för wantto?
  Om du klickar på Mer Infovisas följande felmeddelande:
  MicrosoftWindows
  Signaturen på programpaketet som du vill installera isinvalid. Programpaketet har inte signerats korrekt.
  När du klickar påOK i den första dialogrutan amessage som säger att installationen har lyckats visas och du kan receivethe följande felmeddelande:
  Namnet på UpdatePackage
  Den kryptografiska åtgärden misslyckades på grund av en localsecurity inställning.
 • När du försöker installera en uppdatering eller ett service pack youmay ett felmeddelande som liknar något av följande:
  • Uppdateringspaketets namn
   Det gick inte att verifiera integriteten för filen Update.inf. Kontrollera att krypteringstjänsten körs på denna dator.
  • Det gick inte att installera katalogfiler.
  • Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP. (Förklara varför denna testning är viktig.)
   Programvaran kommer inte att installeras. Kontakta din system administratör.
  • Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med den här versionen av Windows. (Förklara varför denna testning är viktig.)
  • Installationen av Service Pack 1 kunde inte verifiera integriteten för filen. Kontrollera att krypteringstjänsten körs på denna dator
 • När du försöker installera ett paket från webbplatsen Windows UpdateWeb eller från webbplatsen Microsoft Update visas ett meddelande thatresembles följande:
  Programmet har inte passedWindows logotypen provning och kommer inte att installeras.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822798 Du kan inte installera vissa uppdateringar eller program
Om de här åtgärderna inte löser problemet, går du till avsnittet "Nästa steg" för information om hur du kontaktar Support.

Felsökning av felkoder som visas i uppdateringsloggen eller loggfiler för service pack

Om det uppstår ett fel för installation av Windows XP SP3, registreras vanligtvis en felkod i filen %windir%\WindowsUpdate.log eller i filen %windir%\svcpack.log. Dessa filer finns vanligtvis i mappen C:\Windows. I följande tabell visas några vanligaste felkoder som kan förekomma i loggfilerna. Artiklar i Microsoft Knowledge Base erbjuder potentiella lösningar för var och en av dessa fel.
Felkoden som visas i filen WindowsUpdate.logFel kod beskrivning (som kan visas i filen Svcpack.log)Knowledge Base-artikel som beskriver möjliga lösningar
0x8007F0F4STATUS_PREREQUISITE_FAILED949388
0x80246007SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED949386
0x8007F003STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE949385
0x80070005ERROR_ACCESS_DENIED949377
0x800706BERPC_S_CALL_FAILED950718
0x8007F02BSTATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST949375
0x87FF0004Error_Too_Many_Open_Files950718
0x8007054FError_Internal_Error949384
0x8007001FERROR_GEN_FAILURE950718
0x8007F070STATUS_SETUP_ERROR950718
0x8007F205STR_UPDATE_ALREADY_RUNNING949381
0x8007F004STATUS_INSUFFICIENT_PRIVS951244
0x80070001ERROR_INVALID_FUNCTION950718
0x80070002ERROR_FILE_NOT_FOUND950718
0x8007F0CCSTATUS_KERNEL_NONSTD327101
0x87FF054Fsaknas950718
0x87FF36B7saknas950718
Om felsökningsinformationen i avsnitten inte hjälper kan du gå till avsnittet "Nästa steg".
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
936929 Viktig information om Windows XP Service Pack 3 Release Candidate
946480 Lista över korrigeringar som ingår i Windows XP Service Pack 3
NÄSTA STEG
Om felsökning steg inte går att och du kan inte installera Windows XP SP3 när du har följt förutsättningarna och rekommenderade åtgärderna i denna artikel, kan du be någon du känner om hjälp. Du kan också använda Microsoft Customer Support Services-webbplats för att hitta andra lösningar. På webbplatsen för Microsoft Support finns bland annat följande: Om du fortfarande har frågor när du använder dessa Microsoft-webbplatser, eller om du inte hittar en lösning på webbplatsen för Microsoft Support, klickar du på länken nedan om du vill kontakta Support:
winxpsp3 windowsxpsp3

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 950717 – senaste granskning 09/03/2013 12:01:00 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Windows Fundamentals for Legacy PCs

 • kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB950717 KbMtsv
Feedback