Säkerhetskopiera data på en dator med Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INTRODUKTION
I den här artikeln beskriver vi hur du som en försiktighetsåtgärd manuellt säkerhetskopierar dina filer och inställningar på Windows-datorer eller överför informationen till en annan dator eller ett annat operativsystem. Vi diskuterar hur det går att åstadkomma detta genom att använda dataöverföringsverktyg och normala filkopieringstekniker.

Rekommendationer:

Säkerhetskopiera filerna till ett flyttbart medium (externa hårddiskar, DVD-skivor, CD-skivor eller USB-minneskort) eller till en nätverksplats. Säkerhetskopiera inte filerna till en återställningspartition eller samma hårddisk där Windows är installerat.

Förvara alltid säkerhetskopieringsmediet på en säker plats för att hindra någon obehörig från att komma åt filerna. Vi rekommenderar en brandsäker plats åtskild från datorn. Om du vill kan du även kryptera den säkerhetskopierade informationen.
Mer Information
Läs igenom den här artikeln för att hitta avsnittet där vi diskuterar den version av Windows som du använder och välj sedan säkerhetskopieringsalternativet som lämpar sig för din situation.

Säkerhetskopiera en dator med Windows 7

Överföra filer och inställningar till en annan dator med Windows 7

Med Windows Filöverföring kan du säkerhetskopiera alla filer och inställningar som hör till ett användarkonto och sedan återställa kontona och användarens samtliga filer och inställningar på en ny dator. Starta Windows Filöverföring så här:
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv windows filöverföring i rutan Starta sökningen och klicka sedan på Windows Filöverföring i listan Program.
 2. Överför filerna och inställningarna genom att följa anvisningarna.

Överföra filer och inställningar till Windows Vista

Om du vill flytta data från Windows 7 till Windows Vista ska du använda Windows Vista-versionen av Windows Filöverföring. Gör så här:
 1. Sätt i CD- eller DVD-skivan med Windows Vista på datorn med Windows 7.
 2. Avsluta installationsprogrammet för Windows.
 3. Klicka på StartStart-knappen, klicka på Dator, högerklicka på CD- eller DVD-enheten och välj Öppna.
 4. Öppna mappen support och sedan mappen migwiz.
 5. Dubbelklicka på filen Migwiz.exe.
 6. Starta överföringen från Windows 7 genom att följa anvisningarna.

Säkerhetskopiera data som en försiktighetsåtgärd

Du kan säkerhetskopiera data som en försiktighetsåtgärd med hjälp av Säkerhetskopierings- och återställningscenter i Windows 7. Observera att säkerhetskopierings- och återställningsdata från Windows 7 bara kan återställas i operativsystemet Windows 7.
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv backup i rutan Starta sökningen och klicka sedan på Säkerhetskopiera och återställ i listan Program.
  Om du ombeds att stänga program ska du först spara eventuella öppna dokument och stänga programmen eller klicka på Stäng program.
 2. Klicka på Konfigurera säkerhetskopiering under Säkerhetskopiera eller återställ dina filer.
 3. Välj var du vill spara säkerhetskopian och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj Välj automatiskt det som passar bäst eller Låt mig välja och klicka sedan på Nästa.
 5. Gör lämpliga val och klicka sedan på Nästa eller Spara inställningarna och kör säkerhetskopiering.
 6. Säkerhetskopian sparas på den plats du valde.

Kopiera filer manuellt

Gör så här om du vill kopiera filer manuellt till en nätverksplats eller till ett flyttbart medium såsom en flyttbar hårddisk, CD-skiva, DVD-skiva eller ett USB-minneskort:
 1. Klicka på StartStart-knappen, klicka på Dator och dubbelklicka sedan på den enhet där Windows 7 är installerat.
 2. Öppna mappen Användare och öppna sedan den användarmapp från vilken du vill säkerhetskopiera filerna.
 3. Kopiera de aktuella mapparna från användarmappen till en nätverksplats eller ett flyttbart medium.
  Obs! Upprepa steg 2 och 3 om du vill säkerhetskopiera data för alla användare.

  Tips Om du vill veta storleken på alla filer i användarmappen markerar du alla mappar, högerklickar på de markerade mapparna och väljer Egenskaper.
De sparade filerna kan kopieras till vilken dator som helst. Du måste emellertid ha motsvarande program installerade på den datorn om du vill kunna öppna enskilda filer.

Viktigt! Alla program sparar inte sina filer i användarmappen. Kontrollera övriga program och var motsvarande filer sparas. Kopiera dem sedan till nätverksplatsen eller det flyttbara mediet.

Säkerhetskopiera en dator med Windows Vista

Överföra filer och inställningar till en annan dator med Windows Vista

Med Windows Filöverföring kan du säkerhetskopiera alla filer och inställningar som hör till ett användarkonto och sedan återställa kontona och användarens samtliga filer och inställningar på den nya datorn. Starta Windows Filöverföring så här:
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv transfer i rutan Starta sökningen och klicka sedan på Windows Filöverföring i listan Program.
 2. Klicka på Nästa. Om du ombeds att stänga program ska du först spara eventuella öppna dokument och sedan klicka på Stäng alla.
 3. Klicka på Påbörja en ny överföring.
 4. Klicka på Den gamla datorn.
 5. Klicka på Använd en CD, DVD eller ett annat flyttbart medium.
 6. Välj hur du vill överföra filerna.
 7. Välj platsen, ange eventuellt ett lösenord och klicka på sedan Nästa.
 8. Välj vad du vill överföra.
 9. Granska filerna som ska överföras och klicka sedan på Nästa eller Överför.
 10. Överför filerna och inställningarna genom att följa anvisningarna.

Säkerhetskopiera data som en försiktighetsåtgärd

Du kan säkerhetskopiera data som en försiktighetsåtgärd med hjälp av Säkerhetskopierings- och återställningscenter i Windows Vista. Observera att säkerhetskopierings- och återställningsdata från Windows Vista bara kan återställas i operativsystemet Windows Vista.
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv backup i rutan Starta sökningen och klicka sedan på Säkerhetskopiera och återställ i listan Program.
 2. Klicka på Säkerhetskopiera filer under Säkerhetskopiera filer eller hela datorn.
 3. Välj var du vill spara säkerhetskopian och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj den disk eller de diskar du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj den filtyp eller de filtyper du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Spara inställningar och starta sedan säkerhetskopieringen.
 7. Säkerhetskopian sparas på den plats du valde.

Kopiera filer manuellt

Gör så här om du vill kopiera filer manuellt till en nätverksplats eller ett flyttbart medium såsom en flyttbar hårddisk, CD-skiva, DVD-skiva eller ett USB-minneskort:
 1. Klicka på StartStart-knappen, klicka på Dator och dubbelklicka sedan på den enhet där Windows Vista är installerat.
 2. Öppna mappen Användare och öppna sedan den användarmapp från vilken du vill säkerhetskopiera filerna.
 3. Kopiera de aktuella mapparna från användarmappen till en nätverksplats eller ett flyttbart medium.
  Obs! Upprepa steg 2 och 3 om du vill säkerhetskopiera data för alla användare.

  Tips Om du vill veta storleken på alla filer i användarmappen markerar du alla mappar, högerklickar på de markerade mapparna och väljer Egenskaper.
De sparade filerna kan kopieras till vilken dator som helst. Du måste emellertid ha motsvarande program installerade på den datorn om du vill kunna öppna enskilda filer.

Viktigt! Alla program sparar inte sina filer i användarmappen. Kontrollera övriga program och var motsvarande filer sparas. Kopiera dem sedan till nätverksplatsen eller det flyttbara mediet.

Säkerhetskopiera en dator med Windows XP eller Windows Server 2003

Överföra filer och inställningar från Windows XP

Använd guiden Överför filer och inställningar i Windows XP om du vill överföra filer från en dator med Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 till en annan dator med Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003.
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och välj Guiden Överför filer och inställningar.
 2. Klicka på Nästa, Gammal dator och Nästa.
 3. Välj hur du vill överföra filerna. Om du valde Annan kan du spara på en plats i nätverket eller på ett flyttbart medium så att du kan behålla en säkerhetskopia.
 4. Välj vad du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på Nästa.
Viktigt! Alla program sparar inte sina filer i användarmappen. Kontrollera övriga program och var motsvarande filer sparas. Kopiera dem sedan till nätverksplatsen eller det flyttbara mediet.

Kopiera filer manuellt

Gör så här om du manuellt vill kopiera filer till en nätverksplats eller ett flyttbart medium såsom en flyttbar hårddisk, CD-skiva, DVD-skiva eller ett USB-minneskort:
 1. Klicka på Start, klicka på Dator och dubbelklicka sedan på den enhet där Windows är installerat.
 2. Öppna mappen Användare och öppna sedan den användarmapp från vilken du vill säkerhetskopiera filerna.
 3. Kopiera de aktuella mapparna från användarmappen till en nätverksplats eller ett flyttbart medium.
  Obs! Upprepa steg 2 och 3 om du vill kopiera data för alla användare.

  Tips Om du vill veta storleken på alla filer i användarmappen markerar du alla mappar, högerklickar på de markerade mapparna och väljer Egenskaper.
De sparade filerna kan kopieras till vilken dator som helst. Du måste emellertid ha motsvarande program installerade på den datorn om du vill kunna öppna enskilda filer.

Viktigt! Alla program sparar inte sina filer i användarmappen. Kontrollera övriga program och var motsvarande filer sparas. Kopiera dem sedan till nätverksplatsen eller det flyttbara mediet.
Egenskaper

Artikel-id: 971759 – senaste granskning 08/04/2009 18:02:01 – revision: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759
Feedback