Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan inte spara dokument i en mapp eller ändra behörighetsinställningar för mappar på en SMB 1.0-baserad fjärrserver från en Windows-baserad dator där säkerhetsuppdatering 980232 (MS10-020) är installerad.

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Du installerar säkerhetsuppdatering 980232 (MS10-020) på en dator som kör något av följande operativsystem:
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Något av följande problem kan inträffa när du använder en fjärrserver som är baserad på SMB-protokollet version 1 (Server Message Block). Låt säga att du använder en Windows NT Server 4.0 eller någon annan server från en tredjepartsleverantör eller en nätverkslagringsenhet som fjärrserver.

Problem 1

Du får felmeddelandet "Dokumentet sparades inte" när du försöker använda ett Microsoft Office-program för att spara ett dokument på fjärrservern.

Problem 2

Du kan inte använda det inbyggda säkerhetskopieringsverkyget för att säkerhetskopiera filer till fjärrservern. Du kan exempelvis inte spara säkerhetskopierade filer på fjärrservern när du använder NTBackup i Windows XP eller Windows Server 2003.

Problem 3

Fliken Säkerhet saknas för egenskaperna för en mapp på fjärrservern. Därför kan du inte visa eller ändra behörighetsinställningarna för mappar på fjärrservern.

De här problemen kan också inträffa även om du inte använder en SMB 1.0-baserad enhet utan en WAN-optimerare (Wide Area Network), till exempel Ciscos WAAS-programvara (Wide Area Application Services).

Obs! Server Message Block kallas även CIFS (Common Internet File System).
Orsak
Problemet beror på att säkerhetsuppdatering 980232 (MS10-020) innehåller en ny verifiering av de säkerhetsbeskrivare som returneras från fjärrservern. Verifieringen anropar rutinen RtlValidRelativeSecurityDescriptor tillsammans med säkerhetsbeskrivarens buffert och längden på säkerhetsbeskrivarens buffert. För längden på säkerhetsbeskrivarens buffert använder verifieringen ett fält i serversvaret och antar att fältet är korrekt inställt på längden på säkerhetsbeskrivarens buffert när fjärrservern svarar med "STATUS_SUCCESS". Fjärrservern returnerar dock 0 för fältet. Detta gör att verifieringen inte kan genomföras.
Lösning
När du har installerat snabbkorrigeringen används fältet DataCount i serversvaret som längd på säkerhetsbeskrivarens buffert när verifieringen körs. På det här sättet säkerställs att den nya verifieringen kan genomföras när den SMB 1.0-baserade fjärrservern returnerar "STATUS_SUCCESS."

Information om snabbkorrigering

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är dock endast avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i artikeln. Använd bara snabbkorrigeringen på datorer som drabbats av problemet som beskrivs i artikeln. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i den här artikeln. Annars kontaktar du Microsoft Hjälp och support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Hjälp och support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

För att kunna installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 2000 SP4
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista SP1
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du hämtar en Service Pack-version för Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2008 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska (USA) eller den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 2000
För alla x86-baserade versioner av Windows 2000 SP4 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7399416,33604-May-201010:17x86
Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna snabbkorrigering en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708454,01604-May-201015:03x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708457,21604-May-201015:21x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977455,68004-May-201014:32x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977457,21604-May-201014:20x86SP3SP3QFE
För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703438,78404-May-201013:59x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703439,29604-May-201014:02x86SP2SP2QFE
För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,45605-May-201004:30x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,96805-May-201004:15x64SP2SP2QFE
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,172,48005-May-201004:29IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,173,50405-May-201004:15IA-64SP2SP2QFE
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows Vista och för Windows Server 2008 finns i samma paket. Men bara "Windows Vista" står i listan på sidan med snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära ett snabbkorrigeringspaket för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen i listan under "Windows Vista" på sidan. I avsnittet "Gäller" i artiklarna ser du vilket operativsystem som snabbkorrigeringen avser.
 • Vilka filer som hör till en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470212,99204-May-201016:37x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685212,99204-May-201016:43x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255212,99204-May-201016:52x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398212,99204-May-201017:05x86
För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255273,92004-May-201017:16x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398273,92004-May-201017:15x64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255657,92004-May-201017:00IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398657,92004-May-201017:01IA-64
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och för Windows Server 2008 R2 finns i samma paket. Snabbkorrigeringarna visas dock under båda operativsystemen på sidan för snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära ett snabbkorrigeringspaket för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen i listan under "Windows 7/Windows Server 2008 R2" på sidan. I avsnittet "Gäller" i artiklarna ser du vilket operativsystem som snabbkorrigeringen avser.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586221,69604-May-201003:29x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706221,69604-May-201003:35x86
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586286,72004-May-201003:42x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706286,72004-May-201003:51x64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586673,28004-May-201003:03IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706673,28004-May-201002:53IA-64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
När du har installerat snabbkorrigeringen används fältet DataCount i serversvaret som längd på säkerhetsbeskrivarens buffert när verifieringen körs.

Mer information om rutinen RtlValidRelativeSecurityDescriptor hittar du på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network): Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_5bdd7accfeee29bd7334cfb54834bd42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_35da2b2a14f9a345.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_615e6508c52699d92804624b5f4819f9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_b6c0ab077fcf0c2c.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_685821846596f127c9ec5688384ee650_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_9889dc8feb45b50a.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_8c20ccea0e42f075e6c72632391e1fdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_6d4c427f778ceee9.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_8858e3ad4ba765b8.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88dcb3e464c89d4d.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a59f8c548b8fed4.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abb56be61f45a67.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:48
PlatformNot applicable
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameAmd64_0dab637d25b984ca7e00baa6a8ed6f05_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_9e0e9b648941259b.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_47f8ae427bf6957aed887ff558d184dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_7db9ea9376753b2a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ad72020810ec889d753399488e0bbcd6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8cf70461633a1547.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f7a9c2e788f2aebf0435d3fda1208a36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_dd2d7b3ca89dd295.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_e4777f310404d6ee.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_e4fb4f681d260e83.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_e67894490116700a.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_e6d9f2421a51cb9d.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
File nameIa64_1af6b4885a57bfa2ecbd6513ca2f7703_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_3ce2864de3f3e8ca.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_3ca95220a799fc56d503c61783140983_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_019d0b5a985071a7.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_7a0a58eede91c5594d3d4cefee7cd52a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_0703c0412af22ca2.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_a1016d5297983f28b0e79e4c383dd4fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_b8badabaa5d68f34.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_885a87a34ba56eb4.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88de57da64c6a649.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a5b9cbb48b707d0.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abcfab461f26363.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,674
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_4b83b5afd378e95dbb3bcb2218fb5134_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_ed53e38bce88d0e5.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_89434e79cdb2c066c3930c97b55c6019_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_0b702233fab2e791.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887be5c2acc1569b.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895c03d3c59e1404.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameAmd64_506b2872eef65981c299ea0e16c46b7b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_368642fbc4717a7a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ffb7fd6bc675466024662761d41e4c14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_5d6aae60212914c3.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_e49a8146651ec7d1.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_e57a9f577dfb853a.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,906
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameIa64_4eb907991550485b7a95e23cdc578e0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_2382d6168e340f7d.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_8ea0b2fc9528d0eda270b5decf7690bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_ef34e6b7d2483a63.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887d89b8acbf5f97.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:09
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895da7c9c59c1d00.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 983458 – senaste granskning 06/28/2010 14:14:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbautohotfix KB983458
Feedback