Om du får problem med att hämta, installera eller uppdatera nya Microsoft Edge  finns det några saker du kan prova. Tipsen visas i ordning, så börja med det första för att se om det hjälper. Fortsätt annars med nästa tips.  

1. Kontrollera ditt operativsystem

Microsoft Edge är för närvarande tillgängligt för Windows 10, Windows 8 och 8.1 och Windows 7, 32-bitars (x86) och 64-bitars (x64). Det är också tillgängligt på macOS 10.12 Sierra eller senare och Linux.

2. Kontrollera nätverksanslutningen

 1. Kontrollera nätverksanslutningen. Mer information finns i Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows.

 2. Kontrollera VPN. Om du får felet 403 och använder VPN kanske VPN förhindrar att Microsoft Edge laddas ned på rätt sätt. Försök med att koppla från VPN-anslutningen tillfälligt medan du laddar ned och installerar Microsoft Edge.

3. Kontrollera betrodda platser

Om du eller din organisation blockerar vissa webbplatser ska du tillåta att https://msedge.api.cdp.microsoft.comfrån vilket Microsoft Edge söker efter uppdateringar samt *.dl.delivery.mp.microsoft.comsom Microsoft Edge kan hämtas från under en första installation eller när en uppdatering är tillgänglig. Mer information finns i listan Tillåt för Microsoft Edge slutpunkter.

Om du använder Internet Explorer för att ladda ned Microsoft Edge kanske du behöver lägga till officeapps.live.com i webbläsarens lista över betrodda webbplatser.

 1. Välj Verktyg  > Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Välj fliken Säkerhet och sedan Betrodda platser (med den gröna bockmarkeringen) > Platser.

 3. Gå till Lägg till följande webbplats i zonen, skriv https://officeapps.live.com, Välj Lägg till och välj sedan Stäng.

 4. Fortsätt att ladda ned och installera om Microsoft Edge.

4. Försök att installera om Microsoft Edge

Om du är Windows-användare behöver du inte avinstallera Microsoft Edge innan du installerar om det. Dessutom återställs historiken, cookies och inställningarna när ominstallationen är klar.

Om du använder Mac eller Linux måste du avinstallera Microsoft Edge innan du installerar om det. Historiken, cookies och inställningar återställs inte efter ominstallationen.

Så här avinstallerar du Microsoft Edge om du är Mac-användare:

 1. Öppna Finder, gå till mappen Program och välj Microsoft Edge.

 2. Välj Arkiv > Flytta till papperskorgen.

Så här avinstallerar du Microsoft Edge om du använder Linux:

Kör avinstallationskommandot i terminalfönstret för följande Linux-distributioner: 

 • Ubuntu/Ubuntu (deb): sudo apt ta bort microsoft-edge-dev

 • Rpm: sudo dnf ta bort microsoft-edge-dev

 • openSUSE (rpm): sudo ok remove microsoft-edge-dev

Så här installerar du om Microsoft Edge om du är Windows- eller Mac-användare:

 1. Öppna en webbläsare. (Obs! Om du är Windows-användare och Microsoft Edge inte fungerar öppnar du Internet Explorer genom att skriva IE i sökrutan i Aktivitetsfältet och välja Internet Explorer i resultatet som visas. Du kan också trycka på Windows-tangenten  på tangentbordet och skriva IE i sökfältet.)

 2. Gå till www.microsoft.com/edge att ladda ned och installera om Microsoft Edge.

5. Starta om datorn

Om problemet kvarstår startar du om datorn och försöker sedan installera om Microsoft Edge igen. Du startar om datorn genom att välja Start  > Av/på  > Starta om .

6. Kontakta support

Om du fortfarande har problem kontaktar du vårt supportteam.

7. Hjälp för specifika felkoder eller problem

Felmeddelande eller problem

Prova det här

Fel 4

En senare version av Microsoft Edge är redan installerad på datorn.

Fel 7

eller 

0x80004002

eller

0x80004005

eller

0x80040902

eller 

Ett problem uppstod med installationen. Försök igen senare.

 1. Försök med att öppna mappen Hämtade filer på datorn och köra MicrosoftEdgeSetup.exe från den mappen.

 2. Om du inte hittar installationsprogrammet laddar du ned och installerar om Microsoft Edge.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och installerar sedan om Microsoft Edge.

Fel 12

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra diskutrymme:

  1. Tryck på Windows-tangenten  + R på tangentbordet.

  2. Gå till rutan Öppna, skriv cleanmgr och välj OK.

  3. Frigör diskutrymme genom att följa instruktionerna för Diskrensning.

 2. Gå till www.microsoft.com/edge att ladda ned och installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040154

Microsoft Edge-filerna kan vara skadade. Försök med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040710

eller

0xa0430721

 1. En annan installation, uppdatering eller avinstallation pågår. Om du av misstag startat installationsprogrammet två gånger stänger du det andra installationsprogrammet.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker igen. Du startar om datorn genom att välja Start  > Av/på  > Starta om .

Fel 0x80040893

eller

0x80070583

eller

Installationsprogrammet slutförde inte. Installationen har avbrutits.

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen. 

 2. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker igen. 

Fel 0x800421f7

Uppdateringsservern är upptagen. Försök igen senare.

Fel 0x80072ee2

eller

0x80072ee7

eller

0x80072efd

eller

80072efe

eller

0x80072f8f

eller

Det går inte att ansluta till Internet.

 1. Kontrollera först nätverksanslutningen och inställningarna för nätverkskortet.

 2. Brandväggen kanske blockerar Microsoft Edge-uppdateringen. Så här felsöker du:

  1. Öppna Windows-säkerhet inställningar

  2. Välj Brandvägg & nätverksskydd > Tillåt en app i brandväggen.

  3. Välj Ändra inställningar > Tillåt en annan app.

  4. Lägg till "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\<version>\MicrosoftEdgeUpdate.exe" för 64-bitarsdatorer eller "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\\MicrosoftEdgeUpdate.exe" för 32-bitarsdatorer, där <version> är det högsta numret i mappen"Edge Update". Exempel: "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.111.19\MicrosoftEdgeUpdate.exe".

 3. Se till att Background Intelligent Transfer Service (BITS) är aktiverat:

  1. Skriv Kontrollpanelen i sökrutan på Aktivitetsfältet och välj det i sökresultatet.

  2. Välj System och säkerhet > Administrationsverktyg, välj Tjänster i listan och välj sedan Background Intelligent Transfer Service i listan.

  3. På fliken Allmänt, under Startmetod, väljer du Automatiskt (förskjuten start) och sedan OK.

 4. Om det inte hjälper att uppdatera inställningarna kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80080005

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 2. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Det går inte att installera Microsoft Edge version som körs för närvarande. Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Om du fortfarande ser det här felet väntar du några minuter och försöker igen.

 • Om Microsoft Edge är stängt men felmeddelandet ändå visas kan det hända att andra appar körs Microsoft Edge i bakgrunden. Starta om enheten och försök sedan igen.

Det gick inte att cachelagra det nedladdade installationsprogrammet. Fel: 0xa043050d

 • Vissa installationsfiler har tagits bort från datorn. Gå till www.microsoft.com/edge, ladda Microsoft Edge igen och installera om.

 • Om felet kvarstår kontrollerar du om antivirusprogrammet blockerar Microsoft Edge.

Kunde inte starta installationsprogrammet.

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra utrymme:

  1. Tryck på Windows-tangenten  + R på tangentbordet.

  2. Skriv cleanmgroch tryck sedan på Retur.

  3. Frigör diskutrymme genom att följa instruktionerna på skärmen.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Uppdateraren körs för närvarande. Uppdatera sidan om en minut för att kontrollera igen.

Microsoft Edge kör redan en uppdatering. Vänta några minuter och försök sedan igen.

Felmeddelande eller problem

Prova det här

Microsoft AutoUpdate är upptaget. Du kan ha väntande uppdateringar för Microsoft Office-produkter. Försök igen senare.

 1. Välj Öppna Microsoft AutoUpdate på sidan Om Microsoft Edge eller öppna Microsoft AutoUpdate manuellt.

 2. Installera alla väntande uppdateringar för Microsoft Office-produkter.

 3. Försök uppdatera Microsoft Edge igen genom att söka efter uppdateringar på Microsoft AutoUpdate eller gå till Inställningar och mer > Inställningar > Om Microsoft Edge.

Det gick inte att söka efter uppdateringar. Det finns ingen nätverksanslutning.

Det finns ingen nätverksanslutning. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

Uppdateringskontrollen för Microsoft Edge misslyckades.

 1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

 2. Välj Öppna Microsoft AutoUpdatesidan om Microsoft Edge eller öppna Microsoft AutoUpdate manuellt. Om ett problem upptäcks av systemet löser du det genom att följa anvisningarna på skärmen.  Se även Uppdatera Office för Mac automatiskt.

Uppdateringarna du laddade ned tillämpades inte. Försök igen senare.

 1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

 2. Vänta en timme och försök uppdatera igen genom att välja Microsoft Edge >Om Microsoft Edge för att söka efter och hämta tillgängliga uppdateringar.

Microsoft Edge uppdaterades inte.

 1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

 2. Vänta en timme och försök uppdatera igen genom att välja Microsoft Edge > Om Microsoft Edge.

 3. Om problemet kvarstår kontrollerar du att Microsoft AutoUpdate fungerar som det ska:

  1. På sidan om Microsoft Edge väljer du Öppna Microsoft Update eller öppnar Microsoft AutoUpdate manuellt. Om ett problem upptäcks av systemet löser du det genom att följa anvisningarna på skärmen.  Se även Uppdatera Office för Mac automatiskt om du behöver hjälp med Microsoft AutoUpdate.

Uppdateringen laddades inte ned. Försök igen senare.

Det tar för lång tid att ladda ned uppdateringen eller så är Microsoft AutoUpdate upptaget med andra uppdateringar. Om du inte får något uppdateringsmeddelande inom en timme kan du försöka med att välja Microsoft Edge > Om Microsoft Edge.

Microsoft Edge är inte uppdaterat till den senaste versionen.

eller

Appen kunde inte registreras för Microsoft AutoUpdate.

Du kanske måste uppdatera Microsoft AutoUpdate. Information om hur du söker efter och laddar ned den senaste versionen finns i Utgivningshistorik för Microsoft AutoUpdate.

Jag hittar inte Microsoft Edge efter installationen

 1. Välj Kommando + Blanksteg för att starta Spotlight.

 2. Skriv edge i sökrutan.

 3. Starta Edge genom att välja Microsoft Edge om det visas i sökfältet.

 4. Om det inte visas i sökfältet försöker du med att installera om Microsoft Edge.

Så här öppnar du Microsoft AutoUpdate manuellt

 1. Skriv Kommando + Skift + G från skrivbordet eller i ett Finder-fönster.

 2. Skriv /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0.

 3. Välj Microsoft AutoUpdate.

Felmeddelande eller problem

Prova det här

Fel 4

En senare version av Microsoft Edge är redan installerad på datorn.

Fel 7

eller

0x80004002

eller

0x80004005

eller

0x80040902

eller 

Ett problem uppstod med installationen. Försök igen senare.

 1. Försök med att öppna mappen Hämtade filer på datorn och köra MicrosoftEdgeSetup.exe från den mappen.

 2. Om du inte hittar installationsprogrammet laddar du ned och installerar om Microsoft Edge.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och installerar sedan om Microsoft Edge.

Fel 12

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra utrymme:

  1. Tryck på Windows-tangenten  + R på tangentbordet.

  2. Skriv cleanmgr och tryck sedan på Retur.

  3. Frigör diskutrymme genom att följa instruktionerna för Diskrensning.

 2. Gå till www.microsoft.com/edge att ladda ned och installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040154

Installationsfilerna för Microsoft Edge kan vara skadade. Försök med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040710

eller

0xa0430721

 1. En annan installation, uppdatering eller avinstallation pågår. Om du av misstag startat installationsprogrammet för Microsoft Edge två gånger stänger du det andra installationsprogrammet.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker igen.

Fel 0x80040893

eller

0x80070583

eller

Installationsprogrammet slutförde inte. Installationen har avbrutits.

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen. 

 2. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker igen. 

Fel 0x800421f7

Uppdateringsservern är upptagen. Försök igen senare.

Fel 0x80072ee2

eller

0x80072ee7

eller

0x80072efe

eller

0x80072f8f

eller

Det gick inte att ansluta till Internet.

 1. Kontrollera först nätverksanslutningen och inställningarna för nätverkskortet.

 2. Brandväggen kanske blockerar Microsoft Edge-uppdateringen. Så här felsöker du:

  1. Högerklicka på Start .

  2. Välj Kontrollpanelen > System och säkerhet och välj Tillåt en app i Windows-brandväggen under Windows-brandväggen.

  3. Välj Ändra inställningar > Tillåt en annan app,och välj sedan Bläddra.

  4. Lägg till "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\<version>\MicrosoftEdgeUpdate.exe" för 64-bitarsdatorer eller "%ProgramFiles%\Microsoft\EdgeUpdate\<version>\MicrosoftEdgeUpdate.exe" 32-bitarsdatorer, där "<version>" är det högsta numret i mappen "Edge Update". Exempel: "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.99.7\MicrosoftEdgeUpdate.exe".

 3. Se till att Background Intelligent Transfer Service (BITS) är aktiverat:

  1. Gå till Kontrollpanelen, välj Administrationsverktyg >Tjänster och välj sedan Background Intelligent Transfer Service i listan.
   b. I avsnittet Allmänt ändrar du Startmetod till Automatiskt (förskjuten start).

 4. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80080005

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 2. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Det går inte att installera Microsoft Edge version som körs för närvarande. Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Om du fortfarande ser det här felet väntar du några minuter och försöker igen.

 • Om Microsoft Edge är stängt men felmeddelandet ändå visas kan det hända att andra appar körs Microsoft Edge i bakgrunden. Starta om enheten och försök sedan igen.

Det gick inte att cachelagra det nedladdade installationsprogrammet. Fel: 0xa043050d

 • Vissa installationsfiler har tagits bort från datorn. Gå till www.microsoft.com/edge, ladda Microsoft Edge igen och installera om.

 • Om felet kvarstår kontrollerar du om antivirusprogrammet blockerar Microsoft Edge.

Kunde inte starta installationsprogrammet.

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra utrymme:

  1. Tryck på Windows-tangenten  + R på tangentbordet.

  2. Skriv cleanmgroch tryck sedan på Retur.

  3. Frigör diskutrymme genom att följa instruktionerna på skärmen.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Uppdateraren körs för närvarande. Uppdatera sidan om en minut för att kontrollera igen.

Microsoft Edge kör redan en uppdatering. Vänta några minuter och kontrollera sedan igen.

Felmeddelande eller problem

Prova det här

Fel 4

En senare version av Microsoft Edge är redan installerad på datorn.

Fel 7

eller 

0x80004002

eller

0x80004005

eller

0x80040902

eller 

Ett problem uppstod med installationen. Försök igen senare.

 1. Försök med att öppna mappen Hämtade filer på datorn och köra MicrosoftEdgeSetup.exe från den mappen.

 2. Om du inte hittar installationsprogrammet laddar du ned och installerar om Microsoft Edge.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och installerar sedan om Microsoft Edge.

Fel 12

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra utrymme:

  1. Välj Starta > Alla program>tillbehör>Systemverktyg>Diskrensning.

  2. Välj Enhet C och sedan OK.

  3. Markera de objekt som du vill ta bort. Nedladdade programfiler,tillfälliga Internetfiler,tillfälliga fileroch papperskorgar är vanligtvis säkra att ta bort.

  4. Välj OK.

  5. Välj Ta bort filer.

 2. Gå till www.microsoft.com/edge att ladda ned och installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040154

Installationsfilerna för Microsoft Edge kan vara skadade. Försök med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80040710

eller

0xa0430721

 1. En annan installation, uppdatering eller avinstallation pågår. Om du av misstag startat installationsprogrammet för Microsoft Edge två gånger stänger du det andra installationsprogrammet.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker igen.

Fel 0x80040893

eller

0x80070583

eller

Installationsprogrammet slutförde inte. Installationen har avbrutits.

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen. 

 2. Om felet kvarstår startar du om datorn och försöker sedan igen. 

Fel 0x800421f7

Uppdateringsservern är upptagen. Försök igen senare.

Fel 0x80072ee2

eller

0x80072ee7

eller

0x80072efe

eller

0x80072f8f

eller

Det går inte att ansluta till Internet.

 1. Kontrollera först nätverksanslutningen och inställningarna för nätverkskortet.

 2. Brandväggen kanske blockerar Microsoft Edge-uppdateringen. Så här felsöker du:

  1. Välj Starta> under > System och säkerhet och välj sedan Tillåt en app Windows brandvägg under Windows-brandväggen.

  2. Välj Ändra inställningar > Tillåt en annan app och välj sedan Bläddra. Lägg till "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\<version>\MicrosoftEdgeUpdate.exe" för 64-bitarsdatorer eller "%ProgramFiles%\Microsoft\EdgeUpdate\<version>\MicrosoftEdgeUpdate.exe" 32-bitarsdatorer, där "<version>" är det högsta numret i mappen "Edge Update". Exempel: "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.99.7\MicrosoftEdgeUpdate.exe".

 3. Se till att Background Intelligent Transfer Service (BITS) är aktiverat:

  1. Välj Starta > under Administrationsverktyg > Eller>ochvälj sedan Intelligent överföringstjänst för bakgrund i listan.

  2. I avsnittet Allmänt ändrar du Startmetod till Automatiskt (förskjuten start).

 4. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Fel 0x80072f0d

 • Din enhet har inte de Microsoft-certifikat som krävs för att installera webbläsaren. De här certifikaten hjälper ditt operativsystem att identifiera appar som betrodda.

 • Uppdatera ditt operativsystem. Den lägsta versionen vi stöder är Windows 7 SP1.

 • Kontrollera din version Windows 7: Öppna Start-menyn, skriv "winver" och tryck på Retur.

Fel 0x80080005

 1. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 2. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Det går inte att installera Microsoft Edge version som körs för närvarande. Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Stäng Microsoft Edge och försök igen.

 • Om du fortfarande ser det här felet väntar du några minuter och försöker igen.

 • Om Microsoft Edge är stängt men felmeddelandet ändå visas kan det hända att andra appar körs Microsoft Edge i bakgrunden. Starta om enheten och försök sedan igen.

Det gick inte att cachelagra det nedladdade installationsprogrammet. Fel: 0xa043050d

 • Vissa installationsfiler har tagits bort från datorn. Gå till www.microsoft.com/edge, ladda Microsoft Edge igen och installera om.

 • Om felet kvarstår kontrollerar du om antivirusprogrammet blockerar Microsoft Edge.

Kunde inte starta installationsprogrammet

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera Microsoft Edge. Avinstallera program som inte längre behövs eller använd Diskrensning för att frigöra utrymme:

  1. Tryck på Windows-tangenten  + R på tangentbordet.

  2. Skriv cleanmgroch tryck sedan på Retur.

  3. Frigör diskutrymme genom att följa instruktionerna på skärmen.

 2. Vänta några minuter och försök sedan igen.

 3. Om felet kvarstår kan du försöka med att installera om Microsoft Edge.

Uppdateraren körs för närvarande. Uppdatera sidan om en minut för att kontrollera igen.

Microsoft Edge kör redan en uppdatering. Vänta några minuter och kontrollera sedan igen.

Felmeddelande eller problem

Prova det här

.rpm/.deb-paketet kan inte installeras

Kontrollera att paketinformationen i systemet är uppdaterad. Du kan köra följande kommandon för att hämta den senaste paketinformationen:

 • För Ubuntu/Ubuntu: sudo apt-uppdatering

 • För Firmware: sudo dnf-uppdatering

 • För OpenSUSE: sudo refresh

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×