Ändra din e-postsignatur

Ändra din e-postsignatur

Om du har en ny befattning på jobbet (grattis!) eller om du har ändrat telefonnummer ska du tänka på att uppdatera e-postsignaturen

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Signaturer

  2. Klicka på den signatur du vill redigera och gör sedan ändringarna i rutan Redigera signatur.

  3. När du är klar klickar du på Spara > OK.

Markera en signatur som ska redigeras i rutan Signaturer och mallar

Om du vill ha mer information om e-postsignaturer eller ännu inte har skapat någon e-postsignatur kan du läsa Lägga till en signatur till meddelanden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×