Ändra färg på fyllningar, linjer och kantlinjer

 1. Högerklicka på det objekt som du vill ändra och klicka sedan på Formatera <objekttyp>.

  Dialogrutan Formatera <objekttyp> visas.

 2. Välj de alternativ du vill använda på fliken Färger och linjer:

  Ändra en fyllning

 3. Färg –välj den färg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

  • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

  • Standardfärger – välj från en standarduppsättning färger från rött till blått.

  • Ingen fyllning – klicka på det här alternativet om du inte vill att de markerade cellerna eller den markerade tabellen ska ha någon fyllning. Celler utan fyllning är transparenta.

  • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

   Obs!: PANTONE®-färger som visas här motsvarar kanske inte PANTONE-standarderna. I de aktuella färgpublikationerna från PANTONE finns färgerna återgivna exakt. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. Copyright © Pantone, Inc., 2007.

Fyllningseffekter – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan, där du kan använda fyllnadseffekter som toning, strukturer, mönster, bildfyllning och nyanser.

Transparens – ange transparens i procent i rutan Transparens eller använd skjutreglaget när du vill ange transparensen för fyllningen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt någon sorts fyllning.

Ändra linjer och kantlinjer

 • Färg –välj den färg du vill använda från paletten, eller välj ett av alternativen i listan:

  • Schemafärger – välj färger från det färgschema som publikationen använder.

  • Standardfärger – välj från en standarduppsättning färger från rött till blått.

  • Ingen kontur – klicka på det här alternativet om du inte vill att markerade celler eller markerad tabell ska ha någon kontur alls.

  • Fler färger – klicka på det här alternativet om du vill öppna dialogrutan Färger. Du kan välja en ny färg från standardfärgpaletten eller en anpassad färg som du själv anger med hjälp av färgmodellen RGB, HSL eller CMYK. Du kan också välja en PANTONE®-färg.

   Obs!: PANTONE®-färger som visas här motsvarar kanske inte PANTONE-standarderna. I de aktuella färgpublikationerna från PANTONE finns färgerna återgivna exakt. PANTONE® och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. Copyright © Pantone, Inc., 2007.

Tjocklek – ange en tjocklek. Det här alternativet är inte tillgängligt om Ingen färg har markerats.

 1. Kantlinjer klicka på den kantlinje du vill använda i listan Tillgängliga kantlinjer.

Obs!:  Det är inte säkert att det här alternativet är tillgängligt, beroende på vilken typ av objekt du har markerat.

Förhandsgranskning \endash visar de fyllnings- och linjeformat som du har markerat. Knapparna runt området Förhandsgranskning motsvarar objektets olika linjer. Du kan använda linjeformatering för enskilda linjer genom att markera enbart de knappar som motsvarar de linjer som du vill ändra. I Publisher visas de knappar som motsvarar de lodräta och vågräta linjer som delar tabellens celler. Om du har angett celldiagonaler visas också en knapp som motsvarar den diagonala linjen i Publisher.

Förval \endash klicka på ett av alternativen under Förval om du vill använda en uppsättning linjer för objektet. Du kan markera alternativ som motsvarar inga linjer, alla kantlinjer eller alla kantlinjer och celldelare.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×