You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Ändra inställningar för skicka/ta emot-grupp

När du har lagt till konton i Outlook kan ändra du hur ofta Outlook söker efter ny e-post från varje konto, samt hur ofta utgående meddelanden skickas från varje konto.

Ändra inställningar för att skicka och ta emot

 1. Välj Skicka/ta emot > Grupper för Skicka och ta emot > Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 2. Markera den grupp du vill ändra.

 3. Om du bara vill skicka och ta emot e-post när du trycker på F9 avmarkerar du alternativet Skicka och ta emot automatiskt var N:e minut.

  Om du ofta arbetar offline och du markerar det andra alternativet Skicka och ta emot automatiskt var N:e minut försöker Outlook att ansluta och skicka och ta emot dina meddelanden vid de intervall du har angett.  Dialogrutan Inställningar för skicka/ta emot

Ta bort ett konto från automatisk Skicka och ta emot

Som standard ingår alla konton i gruppen Alla konton. Om du vill ta bort bara ett eller två konton från den automatiska cykeln för Skicka och ta emot redigerar du gruppen Alla konton och ta bort dessa konton. Det påverkar inte möjligheten att skicka och ta emot meddelanden till och från dessa konton manuellt.

 1. Välj Skicka/ta emot > Grupper för Skicka och ta emot > Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 2. Välj Alla konton > Redigera.

 3. Markera det konto du vill ta bort och avmarkera alternativet Inkludera det markerade kontot i den här gruppen. Klicka sedan på OK.

Ta bort ett konto från en skicka/ta emot-grupp

Om du vill skicka e-post manuellt från ett konto som du har tagit bort från automatisk Skicka och ta emot, väljer du Skicka/ta emot > Grupp för Skicka/ta emot, och markerar sedan det konto där du vill skicka och ta emot manuellt.

 1. Välj Verktyg > Skicka/ta emot > Grupper för Skicka och ta emot > Inställningar för Skicka och ta emot.

 2. Markera den grupp för Skicka och ta emot som innehåller det e-postkonto du vill ändra.

 3. Markera kryssrutan Skicka och ta emot automatiskt var n:e minut under Inställningar för grupp för Skicka och ta emot namn på gruppen.

 4. Ange ett tal mellan 1 och 1440. Det sistnämnda kommer att schemalägga automatisk Skicka och ta emot en gång om dagen för alla konton i den här gruppen.

 5. Om du vill kan du ange ett schema för Skicka och ta emot när Microsoft Outlook är offline. Markera kryssrutan Skicka och ta emot automatiskt var n:e minut under När Outlook är Offline.

 6. Ange ett nummer mellan 1 och 1440. Det senare anger att åtgärden Skicka och ta emot ska utföras automatiskt en gång om dagen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×