Ändra skärmens ljusstyrka

Vill du justera skärmens ljusstyrka?

 • Windows 10:Välj Start, Inställningaroch välj sedan System > bildskärm.UnderLjusstyrka och färg flyttar du skjutreglaget Ändra ljusstyrka för att justera ljusstyrkan. Mer information finns i: Ändra skärmens ljusstyrka

 • Windows 8:tryck Windows + C. Välj Inställningaroch välj sedan Ändra Inställningar. Välj dator och enheter > bildskärm. Aktivera Justera skärmens ljusstyrka automatiskt. Mer information finns i: Ange ljusstyrka och kontrast

Läs vidare för information om bildjusteringar i Office appar.

Du kan ändra ljusstyrka, kontrast eller skärpa i en bild med hjälp av korrigeringsverktygen.

Den här videon visar flera olika sätt att justera en bild:

(När du börjar spela upp videon kan du förstora videon genom att Klicka på storlekspilen längst ned till höger om videoramen för att förstora videon på storlekspilen längst ned till höger i videobildrutan.)

Din webbläsare har inte stöd för video.

Varaktighet: 1:35

Justera ljusstyrka, skärpa och kontrast

 1. Klicka på den bild vars ljusstyrka du vill ändra.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Korrigeringar.

  Knappen Korrigeringar på fliken Bildverktyg

  Beroende på skärmstorleken kan knappen Korrigeringar se annorlunda ut.

  Knappen Korrigeringar, mindre storlek Knappen Korrigeringar, minsta storlek

  Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den av miniatyrerna under Skärpa/oskärpa som du vill använda. Miniatyrer till vänster är mer suddiga, och de till höger är skarpare.

  • Klicka på den miniatyr under Ljusstyrka/kontrastsom du vill använda. Miniatyrer till vänster är mindre ljusstarka, och de till höger är mer ljusstarka. Miniatyrer högst upp har mer kontrast än de som är längst ned.

   Tips: När du pekar på ett alternativ i galleriet korrigeringar med musen ändras bilden på bilden för att ge dig en förhandsgranskning av effekten av alternativet du pekar på.

 4. Om du vill finjustera en korrigering klickar du på Alternativ för bildkorrigeringar och flyttar skjutreglaget skärpa,ljusstyrka eller kontrast, eller så anger du ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

  Alternativ för bildkorrigeringar i åtgärdsfönstret Formatera bild

Obs!: Om du använder PowerPoint kan du spara den ursprungliga versionenav bilden även om du har gjort korrigeringar. Den här funktionen är inte tillgänglig i Word eller Excel.

Ändra Office för större kontrast

Är det Office färgschemat för ljust för dig? Behöver du mer kontrast i Office appar? Se Ändra Office (Office 2016 och 2013).

Du kan ändra ljusstyrka, kontrast eller skärpa i en bild med hjälp av korrigeringsverktygen.

Medurs uppifrån från vänster: originalbilden och bilden med ökad mjukhet, ökad kontrast och ökad ljusstyrka.

Bild med korrigeringar: skärpa, ljusstyrka och kontrast

Justera ljusstyrkan eller kontrasten i en bild

 1. Klicka på bilden som du vill ändra ljusstyrka eller kontrast för.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Korrigeringar.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint

  Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på den miniatyrunder Ljusstyrka och kontrast som du vill använda.

  Tips: När du pekar med musen på en miniatyrbild i galleriet ändras bilden på bilden för att ge dig en förhandsgranskning av effekten av det alternativ du pekar på.

 4. Om du vill finjustera mängden ljusstyrka eller kontrast klickar du på Alternativ för bildkorrigeringar och under Ljusstyrka och kontrast flyttar du skjutreglaget Ljusstyrka eller Kontrast, eller så anger du ett nummer i rutan bredvid skjutreglaget.

Tips: Om du använder PowerPoint kan du spara den ursprungliga versionenav bilden även om du har ändrat ljusstyrkan i bilden. Den här funktionen är inte tillgänglig i Word eller Excel.

Justera skärpan i en bild

 1. Klicka på bilden som du vill ändra skärpan för.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Korrigeringar.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint

  Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på den miniatyr underSkärpa och oskärpa som du vill använda.

  Tips: När du pekar med musen på en miniatyrbild i galleriet ändras bilden på bilden för att ge dig en förhandsgranskning av effekten av det alternativ du pekar på.

 4. Om du vill finjustera mängden skärpa eller skärpa klickar du på Alternativ för bildkorrigeringar och flyttar sedan skjutreglaget Skärpa och oskärpa underSkärpa och oskärpa, eller så anger du ett nummer i rutan bredvid skjutreglaget.

Ändra Office för större kontrast

Är det Office färgschemat för ljust för dig? Behöver du mer kontrast i Office appar? Mer information finns i Office färgschema i Office 2010.

Du kan ändra ljusstyrkan eller kontrasten i en bild.

Justera ljusstyrkan i en bild

 1. Klicka på den bild vars ljusstyrka du vill ändra.

 2. Klicka Ljusstyrka i gruppen Justera på fliken Format underBildverktyg.

  Välj Ljusstyrka i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på den procentandel av ljusstyrkan du vill använda.

  Om du vill finjustera mängden ljusstyrka klickar du på Alternativ för bildkorrigeringar och flyttar sedan skjutreglaget Ljusstyrka eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

  Om du vill finjustera mängden ljusstyrka väljer du Alternativ för bildkorrigeringar

Justera kontrasten för en bild

 1. Klicka på bilden som du vill ändra kontrasten för.

 2. Klicka på Kontrasti gruppen Justera på fliken FormatunderBildverktyg.

  Välj Kontrast i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på det procenttal du vill använda för kontrasten.

  Om du vill finjustera kontrasten klickar du på Alternativ för bildkorrigeringar och flyttar sedan skjutreglaget Kontrast eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

  Om du vill finjustera kontrasten väljer du Alternativ för bildkorrigeringar

Se även

Göra en bild genomskinlig

Byta färg på en bild

Använda en konstnärlig effekt i en bild

Redigera bilder med appen Foton i Windows 10

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×