Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan ändra hur en hyperlänk ser ut och du kan ändra vart den ska (dess mål). När en hyperlänk inte fungerar måste du fastställa problemet och sedan korrigera adressen till länkens mål.

Vad vill du göra?

Ändra hur en hyperlänk ser ut

Ändra visningstexten för en hyperlänk

 1. Klicka på den hyperlänktext som du vill ändra.

 2. Skriv den nya texten och ta sedan bort de ursprungliga tecknen en och en genom att trycka på DELETE eller BACKSTEG.

Ta bort understrykning från hyperlänktext

 1. Markera hyperlänktexten.

  Om du bara vill markera de understrukna tecknen klickar du efter det sista understrukna tecknet och drar markören till det första tecknet.

 2. Klicka på Understrykning Bild av knapp.

Ändra den bild som du använder för en hyperlänk

 1. Markera bilden som är länkad.

 2. Högerklicka på bilden, klicka på Ändra bildoch klicka sedan på den nya bildens plats.

Överst på sidan

Ändra hyperlänkens mål

 1. Högerklicka på hyperlänken som du vill ändra och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om snabbmenyn bara innehåller kommandon för stavning klickar du på Ignoreraalla och högerklickar sedan på hyperlänken igen.

 2. Ange det nya hyperlänkmålet i adressrutan i dialogrutan Redigera hyperlänk.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänk till vanlig text

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Ta bort hyperlänk.

Överst på sidan

Testa hyperlänkar

 • Om du vill följa en hyperlänk från publikationen håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på den länkade texten eller bilden.

Åtgärda hyperlänkar som inte fungerar i webbpublikationer 

Här är några vanliga korrigeringar för hyperlänkar som inte fungerar.

Åtgärda hyperlänkar som går till andra sidor på din Publisher-webbplats

 • När en länk inte fungerar    När en sida har flyttats uppdateras hyperlänkar automatiskt till rätt sida i Publisher. Om en hyperlänk däremot inte fungerar bör du kontrollera att den inte pekar på ett bokmärke som har flyttats eller tagits bort. Så här åtgärdar du problemet:

  1. Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  2. Klicka på Plats idet här dokumentet i dialogrutan Redigera hyperlänk och klicka sedan på sidan och bokmärket som du vill länka till.

   Om bokmärket har tagits bort klickar du på Avbryt. Gå till den sida som du vill länka till och infoga ett bokmärke, gå sedan tillbaka till hyperlänken som du vill åtgärda och redigera hyperlänken.

 • När många länkar inte fungerar    Om många av hyperlänkarna inte fungerar kan det hända att en del av filerna inte har publicerats. När du publicerar en webbplats laddar Publisher som standard upp en undermapp med namnet index_files den angivna filplatsen. Den här mappen innehåller alla filer som är kopplade till webbplatsen utom den första sidan i publikationen (webbplatsens startsida), som pekar på undermappen till associerade sidor. Om mappen inte är tillgänglig fungerar inte hyperlänkar till andra sidor i publikationen. Om du använder ett program från tredje part för att ladda upp webbplatsen kanske inte undermappen automatiskt laddas upp till webbservern. I så fall laddar du upp undermappen manuellt.

  Obs!: Du kan ändra inställningarna så att Publisher inte skapar mappen index_files nästa gång du publicerar webbplatsen och publicerar alla filer för webbplatsen i en enda mapp. På Verktyg-menyn i webbpublikationen klickar du på Alternativ,klickar på fliken Webb och avmarkerar sedan kryssrutan Ordna stödfiler i en mapp.

Åtgärda hyperlänkar som går till andra webbplatser

Om en hyperlänk till en annan webbplats inte fungerar bläddrar du till målet som du vill länka till. Om målfilen finns på Internet söker du efter den i webbläsaren. Om filen finns på hårddisken eller i ett nätverk söker du efter den i Utforskaren. Kontrollera sedan följande i din Publisher Web Publication:

 • Destinationen kanske har flyttats eller finns inte längre    Högerklicka på hyperlänken och klicka på Redigera hyperlänk. Kontrollera att sökvägen till målsidan är korrekt i dialogrutan Redigera hyperlänk.

 • Texten som du tror är en hyperlänk ser bara ut som en hyperlänk    Markera texten och klicka på Infoga alternativtext i standardverktygsfältet för att kontrollera att texten är en hyperlänk.

  Tips: Se till att markera en enskild hyperlänk innan du klickar på Infoga hyperlänk. När du markerar fler än en hyperlänk eller en hyperlänk i ett navigeringsfält kanske Infoga hyperlänk inte är tillgänglig.

 • Du kanske inte har åtkomst till målet    Om målet finns på Internet kontrollerar du att du har en anslutning till Internet. Om målet finns i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören och försäkrar dig om att du har åtkomst till målfilen.

Åtgärda hyperlänkar som öppnar externa filer

När du skapar en hyperlänk på en webbsida som öppnar en extern fil, till exempel ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller en PDF-fil, bör du tänka på följande.

Filnamn

Under idealiska som helst ska filnamnen för externa filer som du länkar till inte innehålla blanksteg och skrivas med gemener.

Om du länkar till en fil som innehåller ett blanksteg i namnet och du inte kan ändra namnet kontrollerar du att Publisher har ersatt utrymmet i hyperlänkadressen med %20. Om filnamnet t.ex. file.docx hyperlänkadressen ska vara min %20file.docx.

Testning

Du kan inte testa en länk till en extern fil i webbförhandsgranskning, men du kan testa en hyperlänk från publikationen genom att hålla ned Ctrl medan du klickar på den länkade texten eller bilden. Du kan också publicera webbplatsen på en lokal server och testa hyperlänkarna till externa filer.

Viktigt!: Om du testar länkar till externa filer på en lokal server ska du se till att kopiera de externa filerna till den lokala servern.

Uppladdning

När du publicerar webbplatsen måste du ladda upp den externa filen manuellt. Publisher laddar inte upp det åt dig. Var du placerar den externa filen på webbservern bestämmer sökvägen. Till exempel:

 • Om du länkar från startsidan till en fil som finns i samma katalog på webbservern kan sökvägen bara vara filnamnet (till exempel myfile.docx).

 • Om filen ligger i en annan mapp än startsidan måste sökvägen innehålla mappens namn (till exempel index_files/myfile.docx).

Du måste ta reda på den här sökvägen och skriva den i dialogrutan Infoga hyperlänk innan du publicerar på webben. Markera texten eller bilden som du vill att besökare på sidan ska klicka på för att öppna den externa filen. Klicka på Hyperlänk på menyn Infoga. Skriv sökvägen till den externa filen i rutan Adress i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Obs!: Om du infogar en hyperlänksökväg i adressrutan genom att bläddra till den kan du ändra sökvägen genom att enbart skriva filnamnet eller mappen och filnamnet, som ovan.

Åtgärda en hyperlänk som inte visas

Det kan bero på något av följande:

 • Hyperlänken är placerad i en roterad textruta eller figur    Hyperlänkar fungerar inte korrekt om de finns i roterade textrutor eller AutoShapes, men de fungerar i webbpublikationen när du trycker på CTRL och klickar på länken, och de ser rätt ut och fungerar inte i webbförhandsgranskningen eller när du publicerar publikationen på webben. Du kan återställa hyperlänkarna i webbpublikationen genom att returnera roterade textrutor eller figurer som innehåller hyperlänkar till sin ursprungliga position.

 • Hyperlänken är placerad i en textruta eller figur med BorderArt    Hyperlänkar fungerar inte korrekt i webbpublikationen om de finns i en textruta eller en figur med BorderArt. Du kan återställa hyperlänkarna i webbpublikationen genom att ta bort kantlinjer från textrutor eller figurer som innehåller hyperlänkar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×