Om du alltid vill använda ett visst favoritteckensnitt i Word kan du konfigurera det som standardteckensnitt.

 1. Gå till Startoch välj sedan dialogruteprogrammet teckensnitt Bild av knapp.

 2. Välj det teckensnitt och den storlek som du vill använda.

 3. Välj Ange som standard.

  Knappen Ange som standard i dialogrutan Teckensnitt

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Endast det här dokumentet

  • Alla dokument som baseras på mallen Normal.

 5. Välj OK två gånger.

Om standardteckensnittsinställningen inte sparas

Ibland kan ett företags behörighetsinställningar eller något tillägg göra så att standardteckensnittet ändras tillbaka till det ursprungliga teckensnittet. Om det händer finns det ett par olika lösningar här som du kan prova.

 1. Välj Start.

 2. Skriv Normal.dotm i rutan Sök och välj Sök.

 3. Högerklicka på Normal.dotmoch välj Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att Skrivskyddad inte är markerat. Om det är markerat, avmarkerar du det.

 5. Klicka på fliken Säkerhet. Under Grupp- eller användarnamnväljer du ditt namn och kontrollerar sedan att du har skrivbehörighet i rutan Behörigheter.

 6. Välj OK.

Om du inte kan avmarkera kryssrutan Skrivskyddad eller inte har skrivbehörighet kontaktar du den person som ansvarar för företagets datorsystem.

Om du har skrivbehörigheter och standardteckeninställningen fortfarande inte går att ändra måste du eventuellt stänga av dina Word-tillägg och ändra standardteckeninställningen. Så här gör du:

 1. Välj > Alternativ > Tillägg.

 2. Leta upp ett av de tillägg som du vill stänga av i rutan Tillägg och anteckna tilläggstypen som står angiven i kolumnen Typ.

 3. Välj den tilläggstypen i listan Hantera och välj .

 4. Avmarkera rutorna för de tillägg du vill inaktivera och välj OK.

 5. Upprepa steg 1-4 för övriga typer av tillägg.

När du ändrat standardteckensnittet aktiverar du tilläggen igen.

 1. Välj > Alternativ > Tillägg.

 2. Välj en tilläggstyp i listan Hantera och välj .

 3. Markera kryssrutorna för de tillägg du vill aktivera och välj OK.

 4. Upprepa steg 1-3 för de övriga typerna av tillägg som du vill aktivera.

Obs!: Du behöver inte stänga av tillägg av typen Dokumentkontroll.

Om du alltid vill använda ett visst favoritteckensnitt i Word kan du konfigurera det som standardteckensnitt.

 1. Gå till Formatera > Teckensnitt > Teckensnitt.

  Du kan också hålla ned KOMMANDO + D för att öppna dialogrutan Teckensnitt.

 2. Välj det teckensnitt och den storlek som du vill använda.

  Val av teckensnitt i dialogruta

 3. Välj Standardoch välj sedan Ja.

  Alternativet Standard är markerat i dialogrutan Teckensnitt.

 4. Välj OK.

Om standardteckensnittsinställningen inte sparas

Ibland kan ett företags behörighetsinställningar göra så att standardteckensnittet ändras tillbaka till det ursprungliga teckensnittet. Om det händer kan du prova följande:

 1. Öppna Finder, gå till rutan Sök och skriv Normal.dotm.

 2. Välj Visa info på Arkiv-menyn. Eller tryck och håll ned KOMMANDO+ I.

 3. Välj Allmäntoch kontrollera att Låst inte är markerat. Om det är markerat, avmarkerar du det.

 4. Välj Dela & och kontrollerabredvid ditt namn att du har behörigheten Läsa & UnderBehörighet.

Om du inte kan avmarkera kryssrutan Låst eller inte har behörigheten Läsa och skriva kontaktar du den person som ansvarar för företagets datorsystem.

Mer information finns i

Ändra teckenstorlek

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×