Du kan enkelt ändra storlek på bilder, textrutor, figurer och WordArt i din Office-fil. Du kan också ta bort oönskade delar av en bild genom att beskära den.

Ändra storlek på en bild, figur, WordArt eller andra objekt

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten på samma plats klickar du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla proportionerna klickar du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats klickar du på både Ctrl-tangenten och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

   Figur med storlekshandtag markerat

Obs!: När du ändrar storlek på ett WordArt-objekt ändras inte textens storlek, utan bara behållaren. Om du vill ändra storlek på texten markerar du texten och ändrar teckenstorleken på fliken Start.

Ändra ett objekts storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt håller du ned Skift medan du markerar varje objekt.

 2. Välj Figurformat,Bildverktyg Formateller Ritverktyg Format och ange de nya måtten i Höjd och Bredd.

  gruppen storlek

  Meddelanden: 

  • Om Höjd och Bredd inte visas tryckerdu på nedåtpilen i gruppen Storlek

  • Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

Om du inte kan ändra höjd och bredd var för sig måste du låsa upp proportionerna:

 1. Välj dialogruteprogrammet Bild av ikoni gruppen Storlek.

 2. Avmarkera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt håller du ned Skift medan du markerar varje objekt.

 2. Gå till Figurformat,Bildverktyg Formateller Ritverktyg Formati gruppen Storlek och välj dialogruteikonen Bild av knapp.

  Meddelanden: 

  • Om din skärm är mindre kan du behöva välja nedåtpilen i gruppen Storlek för att se dialogrutepilen.

  • Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

 3. Om du vill välja mellan en ursprunglig eller en annan proportion, markerar eller avmarkerar du Lås höjd-breddförhållandet och anger procenttalet Skala för Höjd eller Bredd.

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Ändra storlek manuellt

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten av ett objekt på samma plats trycker du på och håller ned Ctrl samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner trycker du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats trycker du på både Ctrl- och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

Ändra storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Ange måtten i rutornaHöjd och Bredd i gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktyg eller Ritverktyg.

 3. I gruppen Storlek väljer du dialogruteprogrammet Storlek och läge Bild av ikon.

 4. Avmarkera Lås höjd-breddförhållandet under Storlek och rotation på fliken Storlek.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Under Bildverktyg eller Ritverktyg, på fliken Format, i gruppen Storlek väljer du dialogrutetangenten Storlek och läge Bild av ikon.

 3. Under Skala på fliken Storlek anger du önskad procent för den höjd och bredd som du vill ändra storleken till i rutorna Höjd och Bredd.

 4. Avmarkera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet.

Tips: Om du vill använda samma storlek för olika objekt markerar du alla objekt med samma dimensioner och anger sedan Höjd och Bredd. Om du vill markera flera objekt klickar du på det första objektet och håller ned SKIFT medan du klickar på de andra objekten.

Så här ändrar du snabbt storlek på en bild, figur, WordArt eller andra objekt

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla objektets mittpunkt på samma plats klickar du på och håller ned OPTION-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner när du ändrar storlek på det håller du ned SKIFT medan du drar i ett storlekshandtag i ett hörn.

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Välj Bildformat eller Figurformat och kontrollera sedan att kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet är avmarkerad.

  Den avmarkerade rutan Lås höjd-breddförhållandet är markerad

 3. Gå till Bildformateller Figurformat och ange måtten i rutorna Höjdoch Bredd.

  Fliken Bildformat med rutorna Höjd och Bredd markerade.

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Gå till Bildformat eller Figurformat >position > Fler layoutalternativ.

 3. Gå till Storlek och under Skalakontrollerar du att kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet är avmarkerad.

  Ange de procenttal du vill använda för Höjd och Bredd.

  På fliken Storlek i rutan Avancerad layout är alternativet Skala markerat.

 4. Välj OK när du är klar.

Tips: Om du vill använda samma dimensioner för olika objekt markerar du alla objekt och anger sedan dimensionerna i rutorna Höjdoch Bredd. Om du vill markera flera objekt markerar du det första objektet, trycker på och håller ned SKIFT och markerar de andra objekten.

Ändra storlek på en bild, figur, WordArt eller andra objekt

 1. Markera den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten på samma plats klickar du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla proportionerna klickar du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats klickar du på både Ctrl-tangenten och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

   Figur med storlekshandtag markerat

Obs!: När du ändrar storlek på ett WordArt-objekt ändras inte textens storlek, utan bara behållaren. Om du vill ändra storlek på texten markerar du texten och ändrar teckenstorleken på fliken Start.

Om du vill ha mer exakt kontroll kan du använda skrivbordsversionen av storleksalternativen i Word på fliken Format under Bildverktyg eller På fliken Format under Ritverktyg.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×