Om du vill göra texten på bilderna lättare att läsa kan du ändra avståndet mellan textrader och mellan stycken i PowerPoint presentation. Du kan också ändra indragen för textraderna och den vågräta justeringen av texten

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt avstånd och så vidare) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från menyknapparna i gruppen Stycke på fliken Start i menyfliksområdet:

Med menyalternativen för Radavstånd i menyfliksområdet kan du välja enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd eller andra alternativ för lodrätt radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

På menyn Justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess behållares över- eller nederkant eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan Stycke:

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Dialogrutan Stycke visas:

  Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra textens vågräta placering väljer du Vänster ,Centrera,Höger,Justeradeller Distribuerad i rutan Justering.Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna rör både vänster- och högermarginalen förutom den sista raden i stycket som använder normalt ordavstånd. Distribuerad liknar Marginaljusterad,men även den sista raden rör både vänster- och högermarginalen, med utrymme mellan ord och bokstäver, efter behov.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Om du vill ändra avståndet ovanför och inom ett stycke använder du alternativen för Radavstånd: Enkel,1,5 radereller Double. Eller välj Exakt och lägg sedan till ett punktvärde (mellan 0 och 1584) i rutan Vid. (Ju större punktvärdet, desto bredare avstånd.) Eller välj Flera och lägg till ett värde i rutan Vid. (Använd ett tal som är mindre än eller lika med 9,99: Värdet 1 är lika med enkelt radavstånd, medan värdet 3 är lika med tredubblat radavstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta händer visas kontrollen Alternativ Alternativ för Autopassa Autopassa. Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på Alternativ för Autopassaoch klickar sedan på Sluta passa text till den här platshållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt avstånd och så vidare) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från menyknapparna i gruppen Stycke på fliken Start i menyfliksområdet:

Med menyalternativen för Radavstånd i menyfliksområdet kan du välja enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd eller andra alternativ för lodrätt radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

På menyn Justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess behållares över- eller nederkant eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan Stycke:

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Dialogrutan Stycke visas:

  Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra textens vågräta placering väljer du Vänster ,Centrera,Höger,Justeradeller Distribuerad i rutan Justering.Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna rör både vänster- och högermarginalen förutom den sista raden i stycket som använder normalt ordavstånd. Distribuerad liknar Marginaljusterad,men även den sista raden rör både vänster- och högermarginalen, med utrymme mellan ord och bokstäver, efter behov.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Om du vill ändra avståndet ovanför och inom ett stycke använder du alternativen för Radavstånd: Enkel,1,5 radereller Double. Eller välj Exakt och lägg sedan till ett punktvärde (mellan 0 och 1584) i rutan Vid. (Ju större punktvärdet, desto bredare avstånd.) Eller välj Flera och lägg till ett värde i rutan Vid. (Använd ett tal som är mindre än eller lika med 9,99: Värdet 1 är lika med enkelt radavstånd, medan värdet 3 är lika med tredubblat radavstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta händer visas kontrollen Alternativ Alternativ för Autopassa Autopassa. Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på Alternativ för Autopassaoch klickar sedan på Sluta passa text till den här platshållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Radavstånd (enkelt radavstånd, dubbelt avstånd och så vidare) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från menyknapparna i gruppen Stycke på fliken Start i menyfliksområdet:

Med menyalternativen för Radavstånd i menyfliksområdet kan du välja enkelt radavstånd, dubbelt radavstånd eller andra alternativ för lodrätt radavstånd.

Bild 1: Radavstånd

På menyn Justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess behållares över- eller nederkant eller centreras lodrätt i mitten.

Bild 2: Lodrät justering

Det finns mer detaljerade avståndsalternativ i dialogrutan Stycke:

 1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

 2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

  I gruppen Stycke klickar du på startknappen längst ned till höger för att öppna dialogrutan Stycke

  Dialogrutan Stycke visas:

  Dialogrutan Stycke innehåller alternativ för inställning av vågrät justering, indrag på vänster marginal och radavstånd.

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialogrutan:

Justering

 • Om du vill ändra textens vågräta placering väljer du Vänster,Centrera,HögerellerJusterad i rutan Justering.Justerad lägger till avstånd mellan ord så att textraderna rör både vänster- och högermarginalen förutom den sista raden i stycket som använder normalt ordavstånd.

Indrag

 • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

  Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

 • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

 • Om du vill ändra avståndet ovanför och inom ett stycke använder du alternativen för Radavstånd: Enkel,1,5 radereller Double. Eller välj Flera och lägg till ett värde i rutan Vid. (Använd ett tal som är mindre än eller lika med 9,99: Ett värde på 1,25 är lika med 25 % mer än enkelt radavstånd, medan värdet 3 motsvarar tredubblat radavstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare justerar funktionen Autopassa automatiskt radavståndet och teckenstorleken så att alla listobjekt får plats i det tillgängliga utrymmet.

Information om hur du formaterar en lista i bilden finns i Lägga till punkter eller numren i text.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×