Ändra utseende på en tabell

Du kan använda eller ändra en formatmall, kant linje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabell format (eller snabb format), radera rader från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kant linje eller ändra bakgrunds färgen i en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabell format (eller en snabb stil) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som är härledda från presentationens temafärger. Alla tabeller som du lägger till har ett tabell format automatiskt.

 1. Markera den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabell format för.

 2. Välj fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet och välj sedan det tabell format du vill använda. Om du vill visa fler tabell format klickar du på pilen mer Knappen Mer till höger om galleriet tabell format .

  Visar tabellformat i PowerPoint

  Obs!: Om du vill ändra utseendet på texten i en tabell går du till start >teckensnitteller klickar på tabellen och väljer sedan fliken tabellverk tyg/design och väljer bland WordArt- formaten.

Överst på sidan

Om du vill ta bort ett tabell format väljer du fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet. Välj sedan den nedrullningsbara pilen Knappen Mer till höger om galleriet tabell format och välj Rensa tabell längst ned.

 1. Välj fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer .

  Pekaren ändras till ett rader gummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje som du vill radera för att ta bort den. När du är klar klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

 1. Markera de tabell celler som du vill lägga till en kant linje runt (eller ändra kant linjen för).

 2. Välj fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet. Välj något av följande i gruppen Rita kant linjer :

  • Använd Pennfärg för att ändra färgen på kant linjen.

   Om du vill ha fler färg alternativ klickar du på fler kant linje färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Använd Penn tjock leken för att ändra tjocklek på kant linjen.

  • Använd Penn format för att ändra kant linjens linje format.

 3. Gör något av följande om du vill använda färg, tjocklek eller linje format som du valde i steg 2 i tabellen:

  • När pekaren ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kant linjer som du vill ändra.

Gå till tabellverk tyg >design > tabell format > kant linjeroch klicka sedan på det kant linje alternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda rader gummit för att ta bort kant linjer mellan tabell celler. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer under design Penna som används för att rita tabeller tabellverk tyg, eller håll ned SKIFT medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kant linjer du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrunds färgen för hela tabellen. Bakgrunds färgen visas under den fyllnings färg som används för tabell cellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Gå till tabellverk tyg> designoch klicka sedan på pilen bredvid skuggningi gruppen tabell format och pekar sedan på tabell bakgrund.

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller Välj ingen färg, klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill ändra till en färg som inte visas i listan tema färger klickar du på fler fyllnings färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kant linje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabell format (eller snabb format), radera rader från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kant linje eller ändra bakgrunds färgen i en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabell format (eller en snabb stil) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som är härledda från presentationens temafärger. Alla tabeller som du lägger till har ett tabell format automatiskt. Miniatyrer av tabell format visas i snabb formats galleriet i gruppen tabell format . När du placerar mus pekaren över ett snabb format miniatyr bild kan du se hur snabb formatet påverkar tabellen.

Miniatyrer av tabellformat

Bild: miniatyrer för tabell format

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabell format för.

 2. Klicka på det tabell format du vill använda i gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tyg. Om du vill visa fler tabell format klickar du på knappen mer Knappen Mer .

  När du placerar mus pekaren över ett snabb format miniatyr bild kan du se hur snabb formatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Text i tabeller visas inte på fliken disposition (i fönstret längst till vänster i programfönstret, i normalvyn). Endast text i text platshållare visas på fliken disposition .

  • Om du vill ändra utseendet på texten i tabell cellerna eller hela tabellen väljer du alternativen på fliken Start i gruppen tecken eller alternativen under tabellverk tygpå fliken design i gruppen WordArt-format .

Överst på sidan

 • Om du vill ta bort ett tabell format klickar du på knappen mer i gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tyg Knappen Mer och klickar sedan på ta bort tabell.

 1. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tyg, eller håll ned SKIFT medan rit verktyget är aktivt.

  Pekaren ändras till ett rader gummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje som du vill ta bort.

 3. När du är klar med att radera rader klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

 1. Markera de tabell celler som du vill lägga till eller ändra tabell kant linjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tyg:

  • Om du vill ändra färg på kant linjen klickar du på pilen bredvid Pennfärgoch sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger klickar du på fler kant linje färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill ändra tjock leken på kant linjen klickar du på pilen bredvid pennans tjocklekoch sedan på den linje tjock lek du vill använda.

  • Om du vill ändra linje formatet för kant linjen klickar du på pilen bredvid Penn formatoch klickar sedan på det linje format du vill använda.

 3. Gör något av följande om du vill använda färg, tjocklek eller linje format som du valde i steg 2 i tabellen:

  • När pekaren ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kant linjer som du vill ändra.

  • Klicka på kant linjeri gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch klicka sedan på det kant linje alternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda rader gummit för att ta bort kant linjer mellan tabell celler. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tyg, eller håll ned SKIFT medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kant linjer du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrunds färgen för en hel tabell. Bakgrunds färgen visas under den fyllnings färg som används för tabell cellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid skuggningi gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch peka sedan på tabell bakgrund.

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller Välj ingen färg, klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill ändra till en färg som inte visas i listan tema färger klickar du på fler fyllnings färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kant linje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabell format (eller snabb format), radera rader från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kant linje eller ändra bakgrunds färgen i en tabell.

Information om hur du distribuerar data i tabell celler, till exempel dela celler och Sammanfoga celler, finns i lägga till eller ta bort tabell rader, kolumner eller celler.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabell format (eller en snabb stil) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som är härledda från presentationens temafärger. Alla tabeller som du lägger till har ett tabell format automatiskt. Miniatyrer av tabell format visas i snabb formats galleriet i gruppen tabell format . När du placerar mus pekaren över ett snabb format miniatyr bild kan du se hur snabb formatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett annat tabell format för.

 2. Klicka på det tabell format du vill använda i gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tyg. Om du vill visa fler tabell format klickar du på knappen mer Knappen Mer .

  Om du vill ta bort standard formuläret eller något annat tabell format klickar du på knappen mer Knappen Mer och sedan på ta bort tabell.

  Tips: Om du vill skapa ett tabell format som standard tabell format för alla nya tabeller som du skapar högerklickar du på tabell formatet och klickar sedan på Ange som standard på snabb menyn.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Du kan använda ett tabell format till vissa delar av tabellen genom att välja alternativ i gruppen tabell form ATS alternativ .

 1. Klicka på den tabell som du vill ändra tabell formats alternativen för.

 2. Gör något av följande i gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tyg:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Markera kryss rutan rubrik rad för att framhäva den första raden i tabellen.

  • Markera kryss rutan summarad för att framhäva den sista raden i tabellen.

  • Om du vill ha alternerande stripe-rader markerar du kryss rutan olikfärgade rader .

  • Markera kryss rutan första kolumnen för att framhäva den första kolumnen i tabellen.

  • Markera kryss rutan sista kolumnen för att framhäva den sista kolumnen i tabellen.

  • Om du vill ha alternerande stripe-kolumner markerar du kryss rutan olikfärgade kolumn .

Överst på sidan

 1. Markera de tabell celler som du vill lägga till eller ändra tabell kant linjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tyg:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill ändra färg på kant linjen klickar du på pilen bredvid Pennfärgoch sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger klickar du på fler kant linje färgeroch sedan antingen på den färg du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill ändra tjock leken på kant linjen klickar du på pilen bredvid pennans tjocklekoch sedan på den linje tjock lek du vill använda.

  • Om du vill ändra linje formatet för kant linjen klickar du på pilen bredvid Penn formatoch klickar sedan på det linje format du vill använda.

 3. Gör något av följande om du vill använda färg, tjocklek eller linje format som du valde i steg 2 i tabellen:

  • När pekaren ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kant linjer som du vill ändra.

  • Klicka på kant linjeri gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch klicka sedan på det kant linje alternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda rader gummit för att ta bort kant linjer mellan tabell celler. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tyg, eller håll ned SKIFT medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kant linjer du vill ta bort.

Överst på sidan

En fyllning är en insida av en cell. När du lägger till eller ändrar fyllnings färgen i en tabell cell kan du också lägga till en struktur, en bild eller en toning i fyllningen. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

 1. Markera de tabell celler som du vill lägga till en fyllning i.

 2. Klicka på pilen bredvid skuggningi gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch gör sedan något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   När du lägger till en bild som en fyllnings effekt ändras storleken så att den får plats i cellen och kan vara förvrängd. Om du vill undvika förvrängningen kan du ändra storlek på cellen eller tabellen.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllnings toning pekar du på toningoch klickar sedan på den variant du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrunds färgen för en hel tabell. Bakgrunds färgen visas under den fyllnings färg som används för tabell cellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid skuggningi gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch peka sedan på tabell bakgrund.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller Välj ingen färg, klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Obs!: Skuggor och reflektioner kan endast användas i en hel tabell, inte enskilda tabell celler.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en effekt i vissa tabell celler markerar du de tabell celler som du vill lägga till en effekt för.

  • Om du vill använda en effekt på alla tabell celler högerklickar du på en tabell cell och klickar sedan på Markera tabell på snabb menyn.

 2. Klicka på effekteri gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tyg.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på cell fasningoch väljer sedan den avfasning du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på den tabell som du vill lägga till en effekt för.

 2. Klicka på effekteri gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch gör något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på skuggaoch väljer den skuggning du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektion pekar du på reflektionoch väljer önskad variation.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabell cell och klickar sedan på Markera tabell på snabb menyn.

  • Markera de celler som du vill ta bort fyllningen från för att markera en del av tabellen.

 2. Klicka på skuggningi gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en fyllnings färg, bild eller struktur klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en tabell bakgrunds fyllning pekar du på tabell bakgrundoch klickar sedan på Ingen fyllning.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabell cell och klickar sedan på Markera tabell på snabb menyn.

  • Markera de celler som du vill ta bort fyllningen från för att markera en del av tabellen.

 2. Klicka på effekteri gruppen tabell format på fliken design under tabellverk tygoch gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en kant från tabell cellen eller tabellen pekar du på cell fasningoch klickar sedan på ingen avfasning.

  • Om du vill ta bort en skugga från tabellen pekar du på skuggaoch klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från tabellen pekar du på reflektionoch klickar sedan på ingen reflektion.

   Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter kan du ta bort dem genom att upprepa steg 2.

Tips: Om du vill ändra utseendet på texten i tabell cellerna eller hela tabellen väljer du de alternativ som du vill använda under tabellverk tyg, i gruppen WordArt-format eller på fliken Start i gruppen tecken .

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra ett format eller en färg i en tabell i presentationen.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabell format (eller en snabb stil) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som är härledda från presentationens temafärger. Alla tabeller som du lägger till har ett tabell format automatiskt.

 1. Markera den tabell som du vill använda en formatmall på.

 2. Välj fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet och välj sedan det tabell format du vill använda. Om du vill visa fler tabell format klickar du på pilen mer Pilen Mer till höger om galleriet tabell format .

  Välj den nedrullningsbara pilen för att öppna hela galleriet med tabell format.

Tips: Om du vill ändra utseendet på texten i en tabell går du till fliken Start i verktygsfältet och använder alternativen i gruppen tecken .

Överst på sidan

 1. Markera en del av tabellen.

 2. Välj fliken tabellverk tyg/design i menyfliksområdet.

 3. Välj den nedrullningsbara pilen längst till höger i galleriet tabell format :

  Välj den nedrullningsbara pilen för att öppna hela galleriet med tabell format.
 4. Välj Rensa tabelllängst ned i galleriet som öppnas:

  Ta bort ett tabell format med kommandot Radera tabell.

Du kan lägga till skugg format genom att använda gruppen tabell form ATS alternativtabellverk tyg/design i menyfliksområdet.

Du kan lägga till skugg format till vissa rader eller kolumner i en tabell.

Alternativ

Beskrivning

Rubrik rad

Gör den översta raden mörkare, där kolumn rubrikerna är, i den här tabellen

Summarad

Gör fyllningen mörkare för den nedersta raden, där kolumn summor visas

Olikfärgade rader

Använd alternerande ljusare och mörkare skuggning av tabell rader, som används i den här tabellen

Första kolumnen

Göra skuggan i första tabell kolumnen mörkare

Sista kolumnen

Göra skuggan i den senaste tabell kolumnen mörkare

Olikfärgade kolumner

Använda alternerande ljusare och mörkare skuggning av tabell kolumner

Du kan lägga till eller ändra skuggning av en enskild cell eller markerade celler.

 1. Markera en cell eller celler i tabellen.

 2. Gå till tabellverk tyg > design i verktygsfältet och öppna menyn cell skuggning med färger.

 3. Välj den färg du vill använda, eller Välj ingen färg, och välj Ingen fyllning.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×