Ändra utseendet på en tidslinje i Project Web App

Ändra utseendet på en tidslinje i Project Web App

Du kan anpassa tidslinjen på flera olika sätt. I den här artikeln får du veta hur du anpassar tidslinjen på följande sätt:

Ändra teckensnitt och färger

Du kan ändra teckensnitt, storlek, format och färg för texten i tidslinjen. Dessutom kan du ändra de fyllningsfärger som används för staplarna, romberna och bakgrunden.

Så här ändrar du de teckensnitt och färger som används i tidslinjen:

 1. Klicka på tidslinjen en gång för att markera den.

 2. Om du vill ändra teckensnittet för en stapel eller en romb klickar du på stapeln eller romben. Sedan ändrar du teckensnittet, storleken, formatet och färgen i gruppen Teckensnitt på fliken Tidslinje.

  Tips: När du klickar på en stapel eller en romb i tidslinjen visas en ruta med information om den aktuella uppgiften. Om den är i vägen när du ska formatera en annan stapel eller romb klickar du bara på krysset längst upp till höger i rutan, så stängs den.

 3. Om du vill ändra fyllnadsfärgen för en stapel eller en romb klickar du på stapeln eller romben. Sedan klickar du på Markeringsfärg i gruppen Teckensnitt på fliken Tidslinje och väljer en färg.

  Obs!:  Den färg som en romb är fylld med används också för den linje som går mellan romben och uppgiftens namn.

 4. Om du vill ändra tidslinjens bakgrundsfärg klickar du på någon yta som inte upptas av en stapel eller en romb. Sedan klickar du på Markeringsfärg i gruppen Teckensnitt på fliken Tidslinje och väljer en färg.

Ändra hur datum visas

Som standard innehåller tidslinjen aktivitetsdatum, en markering som visar dagens datum, samt datum högst upp längs tidslinjen som visar tidsskalan. Om du vill kan du inkludera de övergripande start- och slutdatumen för projektet eller välja att dölja vissa standardindikatorer för datum. Du kan även välja format för start- och slutdatum för aktiviteter. Så här väljer du hur du vill inkludera datum på tidslinjen:

 1. Klicka på tidslinjen en gång för att markera den.

 2. Gå till gruppen Visa/dölj på fliken Tidslinje och markera kryssrutan bredvid alla de datumtyper som du vill ska visas i tidslinjen:

  • Aktivitetsdatum Markera kryssrutan Aktivitetsdatum om du vill visa startdatumet och slutdatumet för respektive aktivitet i aktivitetens stapel eller bredvid aktivitetens romb.

  • I dag Markera kryssrutan I dag om du vill att en indikator ska visas på tidslinjen för det aktuella datumet.

  • Start och slut Markera kryssrutan Start och slut om du vill visa ett startdatum i början på tidslinjen och ett slutdatum i slutet på tidslinjen. De här datumen hämtas från det tidigaste aktivitetsstartdatumet och det senaste aktivitetsslutdatumet.

  • Tidsskala Markera kryssrutan Tidsskala om du vill visa markeringar högst upp på tidslinjen vid daterade intervall.

 3. Om du vill välja vilket datumformat som ska användas i uppgiftsstaplarna eller bredvid uppgiftsromberna klickar du på Datumformat i gruppen Visa/dölj på fliken Tidslinje, och väljer sedan önskat format.

Ändra hur uppgifter visas

Aktiviteter utan startdatum eller aktiviteter som har ett startdatum men inget slutdatum visas alltid som romber på tidslinjen. En aktivitet med ett startdatum och ett slutdatum kan dock visas som en stapel på tidslinjen, eller så kan du välja att visa den som en bildtext ovanför tidslinjen. Detta kan vara särskilt användbart om du har valt att skapa indrag för aktiviteter i aktivitetslistan som ett sätt att kommunicera olika faser i ett projekt eller större aktiviteter som har flera underaktiviteter. Anta till exempel att du har en aktivitetslista som ser ut så här:

 • Fas 1

  • Uppgift A

  • Uppgift B

  • Uppgift C

 • Fas 2

  • Uppgift D

  • Uppgift E

Du kan till exempel välja att visa faser som bildtexter på tidslinjen och aktiviteter som staplar på tidslinjen.

Ändra hur uppgifter visas

Om du vill visa en aktivitet som en bildtext på tidslinjen klickar du en gång på aktivitetsstapeln, och sedan klickar du på Visa som bildtext i gruppen Aktuell markering på fliken Tidslinje. Om du hellre vill visa bildtexten på tidslinjen som en stapel klickar du en gång på bildtexten, och sedan klickar du på Visa som stapel i gruppen Aktuell markering på fliken Tidslinje. Du kan också ta bort aktiviteter helt från tidslinjen utan att ta bort dem från aktivitetslistan. Det kan vara användbart om du behöver förenkla tidslinjen eller om du föredrar att vissa aktiviteter inte visas i webbdelen Projektsammanfattning. Det finns två sätt att ta bort en aktivitet från tidslinjen:

 • Klicka en gång på stapeln, romben eller bildtexten, och sedan på Ta bort från tidslinjen i rutan som visas.

 • Klicka en gång på stapeln, romben eller bildtexten, och sedan på Ta bort från tidslinje i gruppen Aktuell markering på fliken Tidslinje.

Låsa bredden på tidslinjen

När du har lagt till aktiviteter på tidslinjen och ordnat dem på ett sätt som du tycker fungerar bra för projektet kan du låsa bredden på tidslinjen så att andra som tittar på tidslinjen för projektet ser den på det sätt som du tänkt. Om du inte låser bredden på tidslinjen kommer tidslinjen att variera beroende på storleken på fönstret som används för att visa den. Om du vill låsa bredden på tidslinjen ordnar du tidslinjen så att den fungerar bra för ditt projekt, och klickar sedan på Lås bredd på tidslinje i gruppen Åtgärder på fliken Tidslinje. När någon annan sedan visar tidslinjen ändras inte tidslinjens bredd utan förblir som du angav den, oavsett användarens fönsterstorlek.

Ange datumintervall för tidslinjen

Beroende på ett projekts storlek och komplexitet kan det kanske vara till hjälp att justera datumintervallet genom att öka eller minska datumintervallet som visas på tidslinjen. I Project Online eller Project Server 2016 kan du göra det genom att anpassa datumintervallet på tidslinjen.

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

  Bild för artiklar om flera tidslinjer

 2. Klicka någonstans på tidslinjen för att öppna fliken Tidslinje och klicka sedan på Ange datumintervall i gruppen Visa/dölj.

  MT06 - Ange datumintervall

 3. Välj Ange egna datum i rutan Ange datum för tidslinjen, fyll i önskade start- och slutdatum och klicka sedan på OK.

  MT07 - Anpassa datum

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×