Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Beskrivning

Var och en av dessa funktioner, som gemensamt kallas ÄR-funktioner, kontrollerar det angivna värdet och returnerar SANT eller FALSKT beroende på resultatet. Funktionen ÄRTOM returnerar till exempel det logiska värdet SANT om värdeargumentet är en referens till en tom cell, annars returneras värdet FALSKT.

Du kan använda en ÄR-funktion är för att få information om ett värde innan du använder det i en beräkning eller någon annan åtgärd. Du kan exempelvis använda funktionen ÄRFEL ihop med funktionen OM för att utföra en annan åtgärd om ett fel uppstår:

= OM( ÄRFEL(A1); "Ett fel inträffade."; A1 * 2)

Den här formeln kontrollerar om det finns något fel i A1. Om så är fallet returnerar funktionen OM meddelandet "Ett fel inträffade". Om det inte finns något fel utför funktionen OM beräkningen A1 * 2.

Syntax

ÄRTOM(värde)

ÄRF(värde)

ÄRFEL(värde)

ÄRLOGISK(värde)

ÄRSAKNAD(värde)

ÄREJTEXT(värde)

ÄRTAL(värde)

ÄRREF(värde)

ÄRTEXT(värde)

Syntaxen för ÄR-funktioner har följande argument:

  • värde    Obligatoriskt. Det värde som du vill testa. Argumentet värde kan vara en tom cell, ett fel, ett logiskt värde, text, ett tal eller ett referensvärde. Det kan också vara ett namn som refererar till något av detta.

Funktion

Returnerar SANT om

ÄRTOM

Värde refererar till en referens.

ÄRF

Värde refererar till alla felvärden utom #Saknas!.

ÄRFEL

Värde refererar till något felvärde (#Saknas!, #Värdefel!, #Referens!, #Division/0!, #Ogiltigt!, #Namn? eller #Null!).

ÄRLOGISK

Värde refererar till något element som inte är text. (Observera att denna funktion returnerar SANT om värdet refererar till en tom cell.)

ÄRSAKNAD

Värde refererar till ett logiskt värde.

ÄREJTEXT

Värde refererar till felvärdet #Saknas! (värdet är inte tillgängligt).

ÄRTAL

Värde refererar till ett tal.

ÄRTOM

Värde refererar till en tom cell.

ÄRTEXT

Värde refererar till text.

Kommentarer

  • Värdeargumenten för ÄR-funktionerna konverteras inte. Alla numeriska värden som omges av dubbla citattecken behandlas som text. I de flesta andra funktioner där ett tal krävs konverteras exempelvis textvärdet ”19” till talet 19. I formeln ÄRTAL(”19”), konverteras dock inte ”19” från ett textvärde till ett numeriskt värde och funktionen ÄRTAL returnerar FALSKT.

  • ÄR-funktionerna är användbara i formler och makron för att testa resultaten av en beräkning. I kombination med funktionen OM utgör de här funktionerna en metod för att lokalisera fel i formler (se följande exempel).

Exempel

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÄRLOGISK(SANT)

Kontrollerar om SANT är ett logiskt värde

SANT

=ÄRLOGISK("SANT")

Kontrollerar om "SANT" är ett logiskt värde

FALSKT

=ÄRTAL(4)

Kontrollerar om 4 är ett tal

SANT

=ÄRREF(G8)

Kontrollerar om G8 är en giltig referens

SANT

=ÄRREF(XYZ1)

Kontrollerar om XYZ1 är en giltig referens

FALSKT

Exempel 2

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Guld

Region1

#REFERENS!

330,92

#SAKNAS!

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÄRTOM(A2)

Kontrollerar om cell A2 är tom.

FALSKT

=ÄRFEL(A4)

Kontrollerar om värdet i cell A4, #REFERENS!, är ett fel.

SANT

=ÄRSAKNAD(A4)

Kontrollerar om värdet i cell A4, #REFERENS!, är felet #SAKNAS!.

FALSKT

=ÄRSAKNAD(A6)

Kontrollerar om värdet i cell A6, #SAKNAS!, är felet #SAKNAS!.

SANT

=ÄRF(A6)

Kontrollerar om värdet i cell A6, #SAKNAS!, är ett fel.

FALSKT

=ÄRTAL(A5)

Kontrollerar om värdet i cell A5 (330,92) är ett tal.

SANT

=ÄRTEXT(A3)

Kontrollerar om värdet i cell A3, Region1, är text.

SANT

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×