Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivning

ÅRDEL beräknar det bråktal som representeras av antalet fullständiga dagar mellan två datum (startdatum och stoppdatum). Använd till exempel ÅRDEL för att identifiera andelen av ett helt års inkomster och utgifter för en viss tidsperiod.

Syntax

ÅRDEL(startdatum; stoppdatum; [bas])

Syntaxen för funktionen ÅRDEL har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Detta är startdatumet.

  • Stoppdatum    Obligatoriskt. Detta är slutdatumet.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Viktigt!: 

  • Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd till exempel DATUM(2018;5;23) för 23 maj 2018. Det kan uppstå problem om datum anges som text.

  • Funktionen ÅRDEL kan returnera ett felaktigt resultat när du använder US (NASD) 30/360-basen och startdatum är den sista dagen i februari.

Kommentarer

  • Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2018 har serienumret 43101 eftersom det är 43101 dagar efter 1 januari 1900.

  • Alla argument avkortas till närmast lägre heltal.

  • Om startdatum eller stoppdatum inte är giltiga datum returnerar ÅRDEL felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar ÅRDEL felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

1/1/2012

Startdatum

7/30/2012

Slutdatum

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÅRDEL(A2,A3)

En del av året mellan 1/1/2012 och 7/30/12, underlåter argumentet Bas.

0,58055556

=ÅRDEL(A2,A3,1)

Fraktioner mellan samma datum som använder basargumentet Faktisk/Faktiskt. Eftersom 2012 är ett skottår har det en 633-dagsräkning.

0,57650273

=ÅRDEL(A2;A3;3)

Fraktioner mellan samma datum använder Faktisk/365 basargument. 365-dagarsräkning.

0,57808219

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×