Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

VIKTIGT: Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar det. Du bör veta hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret finns i Windows-registret för avancerade användare.

I den här artikeln beskrivs olika metoder som du kan använda för att återställa användaralternativ och registerinställningar i Microsoft Office Word.

Det finns två grundläggande typer av alternativ som du kan definiera i Word. Dessa alternativ är följande:

 • Alternativ som påverkar hur programmet fungerar. (Informationen för den här typen av alternativ lagras i allmänhet i Microsoft Windows register.)

 • Alternativ som påverkar formateringen eller utseendet på ett eller flera dokument. (Informationen för den här typen av alternativ lagras i mallar eller dokument.)

När du felsöker ovanligt beteende i programmet eller i ett dokument ska du först avgöra om problemet kan bero på formatering, alternativ eller inställningar. Om beteendet uppstår i flera dokument rekommenderar vi att du försöker Microsoft Word till programmets standardinställningar.

Återställa användaralternativ och registerinställningar i Word

Om du föredrar att återställa användaralternativ och registerinställningar i Microsoft Word själv går du till avsnittet "Lösa det på egen hand".

Låt mig lösa det på egen hand

VARNING! Om du ändrar i registret på fel sätt med Registereditorn eller någon annan metod kan det orsaka allvarliga problem. De här problemen kan kräva att du installerar om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Om du vill återställa en registernyckel manuellt måste du först ta bort den.

VIKTIGT! Exportera alltid en registernyckel innan du tar bort den. Det här steget är viktigt eftersom du kan behöva återställa de funktioner som tillhandahålls av nyckeln.

Följ anvisningarna nedan.

 1. Avsluta alla Microsoft Office program.

 2. Klicka på > Kör,skriv "regedit" och klicka sedan på OK.

 3. Expandera rätt mappar och leta reda på registernyckeln som du vill ta bort. Se avsnittet "Huvudplatser för Word-inställningar i Windows register" nedan.

 4. Markera den nyckel du vill ta bort genom att klicka på den.

 5. Använd någon av följande metoder, efter behov för ditt operativsystem:

  1. I Microsoft Windows 2000:Klicka på > på Exportera registerfil på menyn Register. Ange ett filnamn för säkerhetskopian av nyckeln och klicka sedan på Spara.

  2. I Windows XP och senare versioner eller i Microsoft Windows Server 2003 och senare versioner: Klicka på > på Exportera, ange ett filnamn för säkerhetskopian av nyckeln och klicka sedan på Spara.

 6. Kontrollera att nyckeln du just exporterade är markerad och klicka sedan på Redigera och > Ta bort.

 7. När du uppmanas att svara på något av följande meddelanden klickar du på Ja:

  Vill du ta bort den här nyckeln? eller Vill du ta bort den här nyckeln och alla dess undernycklar?

 8. Avsluta Registereditorn.

När du har tagit bort en registernyckel och sedan startat om programmet kör Word installationsprogrammet för att återskapa registernyckeln på rätt sätt. Om du vill återskapa registernyckeln innan du kör programmet reparerar du installationen genom att följa stegen i avsnittet "Reparera Word (Office)". 

Mer information

Huvudplatser för Word-inställningar i Windows register

Du kan återställa vissa inställningar i Word, till exempel tangenterna Word Data och Alternativ i Windows-registret, med hjälp av det felsökningsverktyg som finns i mallen Support.dot.

Word-tangenten

Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word
Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word
Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word

Ändringar som görs i HKEY_CURRENT_USER är speglade i följande tangenter för Word 2003, Word 2002 och för Word 2000:

Word 2003: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

Word 2002: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word

Word 2000: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word

Skillnaden mellan "HKEY_CURRENT_USER"-platsen och HKEY_USER-platsen är att den första gäller endast för den aktuella användaren av systemet, och den andra är standardplatsen för alla användare. Word-poster är dock desamma för båda platserna. Alla ändringar som görs till en plats återspeglas därför automatiskt på den andra platsen.

Obs! I resten av det här avsnittet gäller alla referenser till HKEY_CURRENT_USER-trädet även för HKEY_USERS-trädet, förutom 2007-programmen Microsoft Office från 2007 och om inget annat anges.

Datatangenten och tangenten Alternativ är de områden som oftast ändras.

Datatangent

Den här nyckeln innehåller binär information för senast använda listor, inklusive den senast använda fillistan och den senast använda adressbokslistan. Den här nyckeln innehåller även Spåra ändringar-inställningar och Redigeringsinställningar.

Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Data
Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data

Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data

Tangenten Alternativ

Med den här nyckeln lagras de alternativ som du Microsoft Word från, antingen genom att ändra menyalternativ eller genom att köra verktyget Registeralternativ. Mer information finns i avsnittet "Använd verktyget Registeralternativ".

Alternativen finns i två grupper: standardalternativ och valfria inställningar. Standardalternativen upprättas under installationen. Du kan ändra dem genom att ändra alternativen i Word. (Om du vill ändra alternativ i Word klickar du på Alternativ på menyn Verktyg.)

De här alternativen kanske eller inte visas i registret.

Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options
Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options

Tangenten Guider

Alla standardinställningar för guiden lagras i den här nyckeln. De här inställningarna skapas första gången du kör en guide.

Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards

Word 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards

Gemensam nyckel

Den här nyckeln används av andra Microsoft-program, till exempel Office program. De här inställningarna delas mellan program. Ändringar som görs i inställningarna för ett program visas också i inställningarna för det andra programmet.

Word 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common

Word 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common

Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common

Word 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common

Word 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

Word 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common

Word 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common

Nyckeln Delade verktyg

Den här nyckeln innehåller sökvägar för Windows verktyg. (Sökvägen kan innehålla verktyg som Ekvation, WordArt och MS Graph.) Sökvägar för grafikfilter och textkonverterare registreras också på den här platsen.

Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 och 2000: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

Reparera Word (Office)

Word kan identifiera och reparera problem kopplade till installationsprogrammet. Den här funktionen använder Windows för att korrigera problem med saknade filer och för att reparera registerinställningarna.

Du kan använda följande metoder för att reparera eller återställa Word-filer och värden:

 • Metod 1: Använd funktionen Identifiera och reparera

 • Metod 2: Reparera Word i installation av underhållsläge

 • Metod 3: Installera om Word (Office)

Metod 1: Använd funktionen "Identifiera och reparera" eller "Microsoft Office".

OBS! Den här metoden är det minst aggressiva reparationsläget. Om den här metoden inte löser problemet kan du behöva använda någon av de andra metoderna.

Om du vill köra funktionen Identifiera och reparera i Word 2003 och i tidigare versioner av Word klickar du på Identifiera och reparera på Hjälp-menyn i Word. Funktionen Identifiera och reparera korrigerar och reparerar Word. Alla filer, registerposter och valfria genvägar för alla Office verifieras och repareras. Om du kör Identifiera och reparera från Word, Office alla andra program också markerade. Den här funktionen utför endast en kontrollsumma.

Funktionen Identifiera och reparera kan också återställa genvägarna till Word-programmet på Start-menyn. Om du vill återställa genvägarna till Word-programmet klickar du på Hjälp > Identifiera och reparera och markerar sedan rutan Återställ mina kortkommandon under reparation.

Om Identifiera och reparera inte korrigerar problemet kan du behöva installera om Word. Ominstallationsfunktionen i popup-fönstret Underhållsläge utför samma åtgärd som Identifiera och reparera, förutom att Ominstallera kopierar en fil när filerna har samma versioner. Med Identifiera och reparera kopieras inte filen när installationsfilen har rätt version och kontrollsumma.

OBS! Funktionen Identifiera och reparera reparera reparera inte skadade dokument eller skadade datanycklar i registret eller i mallen Normal.

Om en fil som används vid start saknas i Word Windows installeras filen automatiskt i installationsprogrammet innan programmet startas.

I Word 2010 reparerar du Word eller det Office programpaketet i Kontrollpanelen.

I Word 2007 kör du Microsoft Office Diagnostik. Det gör du genom att klicka Microsoft Office och sedan på Word-alternativ > Resurser > Diagnostisera.  
 

Metod 2: Reparera Word i installation av underhållsläge

OBS! Den här metoden är ett måttligt reparationsläge. Om den här metoden inte löser problemet kan du behöva installera om Word.

Installationsprocessen för underhållsläge liknar den process som hittades i tidigare versioner av Word. Med installationsprocessen för underhållsläge kan du reparera, lägga till eller ta bort funktioner och ta bort programmet. "Reparera" är en funktion i underhållsläge som hittar och sedan korrigerar fel i en installation.

Utför en reparation av underhållsläget genom att följa de här stegen:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Använd någon av följande metoder, beroende på vilket operativsystem du har:

  1. I Windows 7 eller Windows Vista: klicka på Startoch skriv sedan "add or remove" (lägg till eller ta bort).

  2. I Windows XP Windows Server 2003: klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  3. I Windows 2000: klicka > Inställningar > På Kontrollpanelen.

 3. Öppna Lägg till eller ta bort program.

 4. Klicka på Ändraeller ta bort program , Microsoft Office (Microsoft Office Word) eller den version av Office eller Word som du har i listan Installerade program och klicka sedan på Ändra.

 5. Klicka Reparera eller Reparera Word (Office) och klicka sedan på Fortsätt eller Nästa.

 6. I Word 2003 och i tidigare versioner av Word: klicka på Identifiera och reparera fel i Word-installationen eller klicka på Identifiera och reparera fel i min Office-installationoch markera sedan kryssrutan Återställ mina genvägar på Start-menyn och klicka sedan på Installera.

Metod 3: Installera om Word (Office)

OBS! Den här metoden är det mest aggressiva reparationsläget. Med det här läget återställs Word till standardinställningarna, förutom inställningar som lagras i den globala mallen(Normal.dot eller Normal.dotm). Gör så här i Word 2003 och i tidigare versioner av Word:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Använd någon av följande metoder, beroende på vilket operativsystem du har:

  1. I Windows 7 eller Windows Vista: klicka på Startoch skriv sedan "lägg till eller ta bort".

  2. I Windows XP Windows Server 2003: klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  3. I Windows 2000: klicka > Inställningar > På Kontrollpanelen.

 3. Öppna Lägg till eller ta bort program.

 4. Klicka på Ändraeller ta bort program , Microsoft Office (Microsoft Office Word) eller den version av Office eller Word som du har i listan Installerade program och klicka sedan på Ändra.

 5. Klicka på Reparera Word (Office och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Installera om Word (Office)och klicka sedan på Installera.

Mer information om Word 2007 och Word 2010 finns i Installera de enskilda Office 2007-funktionerna eller reparera de installerade Office 2007-programmen.

Mallar och tillägg

Global mall (Normal.dotm eller Normal.dot)

Om du vill förhindra formateringsändringar kan autotextposter och makron som lagras i den globala mallen (Normalm.dot eller Normal.dot) inte påverka beteendet i Word och dokument som öppnas genom att byta namn på den globala mallen (Normal.dotm eller Normal.dot). Om du byter namn på mallen kan du snabbt avgöra om den globala mallen är orsaken till problemet.

När du byter namn på mallen Normal.dotm i Word 2007 eller senare eller mallen Normal.dot i Word 2003 och i tidigare versioner av Word kan du återställa flera alternativ till standardinställningarna. Det kan vara anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och autotextposter. Vi rekommenderar att du byter namn på mallen i stället för att ta bort mallen Normal.dotm eller mallen Normal.dot. Om du anser att mallen är problemet kan du kopiera anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och autotextposter från mallen Normal.dot som har bytt namn. 

Vissa typer av konfigurationer kan skapa fler än en Mall av typen Normal.dotm eller Normal.dot. Detta kan vara situationer där flera versioner av Word körs på samma dator eller när det finns flera arbetsstationsinstallationer på samma dator. I sådana fall bör du byta namn på rätt kopia av mallen. 

Så här byter du namn på den globala mallfilen:

 1. Avsluta alla Office program.

 2. Klicka på > Kör,skriv "cmd" och klicka sedan på OK.

 3. Skriv in följande kommando, efter vad som är lämpligt för den version av Word som du kör:

  1. Word 2002 och Word 2003: "ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot"

  2. Word 2007 och Word 2010: "ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm"

 4. Tryck på Retur.

 5. Skriv "avsluta" och tryck sedan på Retur.

När du startar om Word skapas en ny global mall(Normal.dot)som innehåller standardinställningarna i Word.
 

Tillägg (WLLs) och mallar i Start-Office Word

När du startar Word läses mallar och tillägg automatiskt in i startmapparna. Fel i Word kan leda till konflikter eller problem med ett tillägg.

Du kan tillfälligt tömma mappen om du vill avgöra om ett objekt i en startmapp orsakar problemet. Word läser in objekt från Office startmappen och mappen Start i Word. 

Gör så här om du vill ta bort objekt från startmapparna:

 1. Avsluta alla förekomster av Word, inklusive Microsoft Outlook om Word är inställt som e-postredigerare.

 2. Använd någon av följande metoder, lämplig för den version av Word som du kör:

  1. Word 2013: Klicka på >kör och skriv sedan "%programfiles%\Microsoft\Office\Office15\Startup\" och klicka sedan på OK.

  2. Word 2010: Klicka på Start >Kör och skriv sedan "%programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\" och klicka sedan på OK.

  3. Word 2007: >Kör och skriv sedan "%programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\" och klicka sedan på OK. 

  4. Word 2003: >Kör och skriv sedan "%programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\" och klicka sedan på OK. 

  5. Word 2002: >Kör och skriv sedan "%programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\" och klicka sedan på OK. 

 3. Högerklicka på en av filerna som finns i mappen och klicka sedan på Byt namn.

 4. Efter filnamnet skriver du ".old" och trycker sedan på Retur. 

  VIKTIGT! Viktigt Observera det ursprungliga namnet på filen. Du kan behöva byta namn på filen med hjälp av det ursprungliga namnet.

 5. Starta Word.

 6. Om du inte längre kan återskapa problemet har du hittat det specifika tillägg som orsakar problemet. Om du måste ha tillgång till de funktioner som ingår i tillägget kontaktar du leverantören av tillägget för uppdatering.

 7. Om problemet kvarstår byter du namn på tillägget med det ursprungliga namnet och upprepar sedan steg 3 till 5 för varje fil i startmappen.

 8. Om du fortfarande kan återskapa problemet klickar du på Starta > Kör,skriver "%userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup" och klickar sedan på OK.

 9. Upprepa steg 3 till 5 för varje fil i den här startmappen.

COM-tillägg

COM-tillägg kan installeras på valfri plats och installeras av program som interagerar med Word. 

Så här visar du listan med COM-tilläggi Word 2010: klicka på fliken Microsoft Office button, klicka på Alternativ och sedan på Tillägg.

Så här visar du listan med COM-tillägg i Word 2007: klicka på Microsoft Office, klicka på Word-alternativoch sedan på Tillägg.

Så här visar du listan över installerade COM-tillägg i Word 2003 och i tidigare versioner av Word:

 1. Klicka på Verktyg > Anpassa.

 2. Klicka på fliken Kommandon.

 3. Klicka på Verktyg i listan Kategori.

 4. Dra COM-Add-Ins till ett verktygsfält.

 5. Klicka på Stäng.

 6. Klicka på den nya comAdd-Ins knappen för att visa COM-tillägg som läses in tillsammans med Word.

Om tillägg visas i rutan COM Add-Ins popup-fönster inaktiverar du tillfälligt varje tillägg. Det gör du genom att avmarkera rutan för varje COM-tillägg som listas och sedan klicka på OK. När du startar om Word läses det inte in
COM-tilläggen.
 

Använda verktyget Registeralternativ

Du kan använda verktyget Registeralternativ till att undersöka och ändra Word-inställningar Windows registret. Verktyget Registeralternativ finns i mallen Support.dot.

OBS! Mallen Support.dot ingår inte i Word 2007 eller senare versioner.

Mer information om verktyget Registeralternativ finns i Ändra Word-alternativ i Windows för Word 2003.

Sammanfattning av word-alternativ och var de lagras

OBS! I följande tabell refererar "Mall" till mallen Normal.dot eller en anpassad mall.

Sammanfattning av word-alternativ

Autokorrigeringslistor delas mellan olika Office program. Alla ändringar som du gör i autokorrigeringsposter och inställningar när du befinner dig i ett program är omedelbart tillgängliga för de andra programmen. Word kan dessutom lagra autokorrigeringsobjekt som består av formaterad text och grafik.

Information om autokorrigering lagras på olika platser. De här platserna anges i tabellen nedan.

Autokorrigeringsplatser

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×