Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Återstående arbete visas hur mycket arbete som fortfarande behövs för att slutföra en aktivitet eller en uppsättning aktiviteter. Tiden visas som arbetstimmar eller dagar.

Det finns flera kategorier av fälten Återstående arbete.

Datatyp    Varaktighet

Återstående arbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet skapas och inget arbete ännu har rapporterats för aktiviteten är värdet i fältet Återstående arbete lika med värdet i fältet Arbete. När verkligt arbete har rapporterats för aktiviteten beräknas det återstående arbetet på följande sätt i Project:

Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående arbete till en aktivitetsvy när du vill redigera, visa eller filtrera fram information om återstående arbete. Redigera fältet Återstående arbete för aktiviteten när du behöver öka eller minska mängden arbete som behövs för att slutföra aktiviteten. När du redigerar återstående arbete ändras också värdet i fältet Procent färdigt.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” är schemalagd för 40 timmars arbete. De tilldelade resurserna har informerat dig om att det behövs ytterligare åtta timmars arbete för att slutföra aktiviteten. Du lägger då till fältet Återstående arbete i vyn Aktivitetslista och lägger till åtta timmar återstående arbete för den här aktiviteten.

Obs!    Om du skriver ett värde i fältet Återstående arbete fördelas det återstående arbetet som du anger automatiskt över de tilldelade resurserna.

När du anger ett värde i Procent färdigt eller Verkligt arbete kan värdet i fältet Återstående arbete schemaläggas om kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Återstående arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Återstående arbete för en resurs är summan av allt återstående arbete för resursens alla tilldelningar.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående arbete i en resurslista när du vill visa eller filtrera fram information om återstående arbete för en resurs.

Exempel    Du märker att Sara arbetar mycket övertid, medan Christer verkar ha för lite att göra under projektet. Du vill då analysera om arbetsbördan verkligen är jämnt fördelad så att du kan förbättra balansen mellan tilldelningarna. Du lägger till fältet Återstående arbete till vyn Resurslista så att du kan jämföra de två resursernas återstående arbetsbörda.

Återstående arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en tilldelning skapas och inget arbete ännu har utförts är värdet i fältet Återstående arbete samma som i fältet Arbete. När verkligt arbete har rapporterats för tilldelningen beräknas det återstående arbetet enligt följande formel i Project:

Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill redigera, visa eller filtrera fram information om återstående arbete. Redigera fältet Återstående arbete för tilldelningen när du behöver öka eller minska mängden arbete som behövs för att slutföra aktiviteten.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har tilldelats Christer med 40 timmar schemalagt arbete. Christer berättar att det behövs ytterligare åtta timmar för att slutföra aktiviteten. Du lägger då till fältet Återstående arbete i vyn Aktivitetsanvändning och lägger till åtta timmar återstående arbete för tilldelningen.

Obs!    När du anger ett värde i Procent färdigt eller Verkligt arbete kan värdet i fältet Återstående arbete schemaläggas om kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×