Om du har problem med att öppna en anteckningsbok från en SharePoint-webbplats på din Android-telefon kan det bero på någon av följande orsaker:

  • Du kanske använder anteckningsbokens kort-URL, vilket inte stöds på Android-telefoner. Du kan endast öppna anteckningsböcker med en hel SharePoint-webbadress, som ser ut ungefär så här:

    <onenote:http://adatum.contoso.com/notebook name/>

    Tips:  Om du inte har hela webbadressen kan du försöka att öppna anteckningsboken från en enhet som inte är en Android.

  • Du får till gång till en antecknings bok som lagras på en lokal SharePoint Server (det vill säga en SharePoint-Server som är installerad och körs av den person eller organisation som använder program varan i stället för att fjärrans luta). Att öppna anteckningsböcker från sådana servrar stöds för närvarande inte i OneNote för Android. Du kan dock öppna anteckningsböcker som finns tillgängliga på SharePoint Online.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×