Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda samma kontakter i både Google Gmail och Outlook, utan att lägga till dem manuellt på båda platserna.

Importera kontakter från Google Gmail till Outlook

 1. Logga in på Google-kontakter.

 2. Klicka på Mer i den vänstra kolumnen.

 3. Klicka på Mer längst upp till vänster.

 4. Klicka på Exportera.

 5. Under Vilka kontakter vill du exportera klickardu på en kontaktgrupp eller Alla kontakter).

 6. Under Vilket exportformat klickardu på Outlook CSV-format (för import till Outlook eller ett annat program).

 7. Klicka på Exportera.

 8. Klicka på Spara när du uppmanas att ladda ned exportfilen.

 9. Välj en plats på datorn där filen ska sparas tillfälligt. Filen heter som standard contacts.csv.

  Obs!: Du kan ta bort den här filen när dina kontakter har importerats till Outlook.

 10. Klicka på Stäng.

 11. Gå till Outlook.

 12. Klicka på fliken Arkiv.

 13. Klicka på Öppna.

 14. Klicka på Importera.

 15. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.

 16. Klicka på KOMMAavgränsade värden (DOS)och klicka sedan på Nästa.

 17. I rutan Importera en fil bläddrar du till den fil som du laddade ned i steg 9 och dubbelklickar sedan på filen.

 18. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt

  • Tillåt att dubbletter skapas

  • Importera inte dubbletter av objekt

 19. Klicka på Nästa.

 20. Klicka på den kontaktmapp i mapplistan där du vill ha den importerade kontaktinformationen och klicka sedan på Nästa.

 21. Om du vill lägga till eller ta bort fält för att avgöra hur kontaktinformationen sparas i den nya importerade filen klickar du på Mappa fält.

  Obs!: Knappen Mappa fält i dialogrutan Importera en fil kanske inte är tillgänglig när du försöker importera data från ett annat program eller en fil. I rutan Följande åtgärder utförs markerar du kryssrutan Importera och sedan är knappen Mappa fält tillgänglig.

  Mer hjälp om att mappa anpassade fält

  1. I rutan Från drar du det fält som du vill konvertera till det Outlook som finns i rutan Till.

   Obs!: Fältet Namn visas inte i rutan Till eftersom Outlook reserverar den första raden i ett namngivet område för fältnamn. Om området som du importerar inte innehåller fältnamn tolkas den första dataraden som fältnamn och importeras inte som data. Om du vill kontrollera att alla data i det namngivna området importeras använder du den första raden för fältnamn.

   • Om du vill visa ytterligare poster i rutan Från klickar du på Föregående eller Nästa.

   • Om du vill ta bort all mappning klickar du på Rensa mappning.

   • Om du vill återställa den ursprungliga mappningen klickar du på Standardmappning.

  2. Om du vill visa ytterligare fält i rutan Till klickar du på plustecknet (+) bredvid fältet. Om du till exempel vill visa fälten Gatuadress, arbete och Ort, klickar du på plustecknet(+)bredvid Företagsadress.

 22. Klicka på Slutför.

Exportera kontakter från Outlook till Google Gmail

Innan du exporterar Outlook kontakter från en Outlook är det bra om du förstår skillnaden mellan Outlook adressboken och Outlook kontakter. Båda är en del av Outlook. Adressboken är dock en sammanställning av de olika adresslistor som du kan lagra i Outlook, till exempel LDAP-internetkataloger, den globala adresslistan (GAL) eller andra adressböcker från tredje part. Kontakter är bara en av adresslistorna i en adressbok. Endast kontakter kan exporteras direkt från Outlook till Google Gmail.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

  Outlook alternativ med Avancerat markerat

 4. Under Exportera klickar du på Exportera.

  Kommandot Exportera i Backstage-vyn

 5. I Import-/exportguidenklickar du på Exportera till en filoch sedan på Nästa.

 6. Klicka på DOS (Kommaavgränsade värden)och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på den kontaktmapp du vill exportera i mapplistan och klicka sedan på Nästa.

 8. Välj en plats på datorn där filen ska sparas tillfälligt.

  Obs!: Du kan ta bort filen när du har importerat kontakterna till Google Gmail.

 9. Skriv ett namn på den exporterade filen och klicka sedan på Nästa.

 10. Om du vill lägga till eller ta bort fält för att avgöra hur kontaktinformationen sparas i den nya importerade filen klickar du på Mappa fält.

  Obs!: Knappen Mappa fält i dialogrutan Exportera till en fil kanske inte är tillgänglig när du försöker importera data från ett annat program eller en fil. I rutan Följande åtgärder utförs markerar du kryssrutan Exportera och sedan är knappen Mappa fält tillgänglig.

  Mer hjälp om att mappa anpassade fält

  1. I rutan Från drar du det fält som du vill konvertera till det Outlook som finns i rutan Till.

   • Om du vill visa ytterligare poster i rutan Från klickar du på Föregående eller Nästa.

   • Om du vill ta bort all mappning klickar du på Rensa mappning.

   • Om du vill återställa den ursprungliga mappningen klickar du på Standardmappning.

  2. Om du vill visa ytterligare fält i rutan Till klickar du på plustecknet (+) bredvid fältet. Om du till exempel vill visa fälten Gatuadress, arbete och Ort, klickar du på plustecknet(+)bredvid Företagsadress.

 11. Klicka på Slutför.

 12. Logga in på Google-kontakter.

 13. Klicka på Mer längst upp till vänster.

 14. Klicka på Importera.

 15. Under Importera kontakter klickar du på Bläddra.

 16. Markera filen som du exporterade i steg 9 och klicka sedan på Öppna.

 17. Klicka på Importera.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×