Ingen tycker om skräppost. Med skräppostfiltret i Outlook förhindras inte att skräppostmeddelanden levereras, men misstänkt skräppost flyttas till mappen Skräppost.

Tips: Det är en bra idé att med jämna mellanrum går igenom meddelandena i mappen Skräppost för att försäkra dig om att den inte innehåller meddelanden som felaktigt klassats som skräppost. Om du hittar ett meddelande som inte är skräppost kan du dra det tillbaka till Inkorgen eller någon annan mapp. Du kan också markera att objektet inte är skräppost genom att göra följande:

 • Klicka på Start > Skräppost > Inte skräppost.

Skräppostfiltret är aktiverat som standard och skyddsnivån är inställd på Ingen automatisk filtrering. Du kan göra filtret mer effektivt genom att ändra skyddsnivån. Med skräppostfiltret filtreras inkommande meddelanden utifrån ett flertal faktorer. Det kan till exempel vara tiden som meddelandet skickades och meddelandets innehåll.

Så här gör du om du vill ändra alternativen för Skräppostfiltret:

 • Klicka på Start > Skräppost > Alternativ för skräppostt.

Listor med skräppostfilter

Även om skräppostfiltret filtrerar inkommande meddelanden automatiskt kan du styra vad som räknas som skräppost med skräppostfilterlistorna. Du kan lägga till namn, e-postadresser och domäner i listorna så att filtret inte kontrollerar meddelanden från betrodda källor och spärra meddelanden som kommer från specifika e-postadresser och domäner som du inte känner till eller litar på.

Listan Betrodda avsändare     E-postadresser och domännamn som finns i listan Betrodda avsändare betraktas aldrig som skräppost, oavsett meddelandets innehåll. Du kan lägga till dina kontakter och andra adresser i listan. Men som standard kan betrodda domäner inte identifieras i Exchange Online eller Exchange Online Protection. Endast blockerade domäner, spärrade avsändaradresser och adresser för betrodda avsändare identifieras. Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto betraktas alla namn och adresser i den globala adresslistan (GAL) automatiskt som säkra. Listan Betrodda avsändare är begränsad till 1024.

Listan Betrodda mottagare     Om du står med i ett adressregister eller på en distributionslista kan du lägga till listans avsändare i listan Betrodda mottagare. Meddelanden som skickas till dessa e-postadresser eller domännamn betraktas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet.

Listan Spärrade avsändare     Du kan lätt spärra meddelanden från angivna avsändare genom att lägga till deras e-postadresser eller domännamn i listan Spärrade avsändare. När du lägger till ett namn eller en adress i listan flyttar Outlook alla inkommande meddelanden från den källan till mappen Skräppost. Meddelanden från personer eller domäner i listan klassas alltid som skräppost, oavsett vad de innehåller. 

Listan Blockerade Top-Level Domäner     Du kan spärra oönskade e-postmeddelanden från andra länder/regioner genom att lägga till landskoder i listan Blockerade toppdomäner. Om du till exempel markerar rutorna CA (Kanada), US (USA) och MX (Mexiko) i listan spärras meddelanden från e-postadresser som avslutas med .ca, .us och .mx.

Listan Blockerade kodningar     Om du vill spärra oönskade e-postmeddelanden som visas med en annan teckenuppsättning eller ett annat alfabet kan du lägga till kodningar i listan Blockerade kodningar.

Skillnader för skräppostfilter när Cachelagrat Exchange-läge är påsatt eller avstängt

Om du använder ett Exchange-konto har du tillgång till ytterligare en uppsättning verktyg för att bekämpa skräppost.

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller laddar ned till en Outlook datafil (.pst)     Listorna över skräppostfilter lagras på servern och är tillgängliga på vilken dator du än använder. Filterlistorna används också av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook.

 • Om du arbetar online     Skräppostfilterlistorna sparas på servern. De är tillgängliga från valfri dator, men bara om du har funktionen Skräppost aktiverad i Outlook Web Access Outlook Web App. Filterlistorna används också av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook.

Så här fungerar skräppostfiltret

Skräppostfiltret analyserar varje inkommande meddelande utifrån flera olika faktorer för att avgöra om det kan vara skräppost. Det kan till exempel vara tidpunkten det skickades och innehållet i meddelandet. Skräppostfiltret är aktiverat som standard och skyddsnivån är inställd på Låg. På denna nivå filtreras bara den mest uppenbara skräpposten. Du kan göra filtret mer effektivt genom att ändra skyddsnivån.

Obs!: Med skräppostfiltret i Outlook förhindras inte att skräppostmeddelanden levereras, men misstänkt skräppost flyttas till mappen Skräppost.

Du kan justera inställningarna för skräppostfiltret i dialogrutan Skräppostalternativ.

 • Gå till fliken Start och klicka i gruppen Ta bortSkräppost. Klicka sedan på Skräppostalternativ.

Mappen Skräppost

Alla meddelanden som misstänks vara skräppost flyttas till mappen Skräppost. Vi rekommenderar att du då och då går igenom meddelandena i mappen Skräppost för att försäkra dig om att den inte innehåller meddelanden som felaktigt klassats som skräppost. Om du hittar ett meddelande som inte är skräppost kan du dra det tillbaka till Inkorgen eller någon annan mapp. Du kan också markera att objektet inte är skräppost genom att göra följande:

 • Gå till fliken Start och klicka i gruppen Ta bortSkräppost. Klicka sedan på Inte skräppost.

Listor med skräppostfilter

Medan skräppostfiltret kontrollerar dina inkommande meddelanden automatiskt ger skräppostfilterlistorna dig större kontroll över vad som betraktas som skräppost. Du kan lägga till namn, e-postadresser och domäner i dessa listor så att filtret tillåter meddelanden från källor som du litar på, eller blockerar meddelanden som kommer från specifika e-postadresser och domäner som du inte känner till eller litar på.

Listan Betrodda avsändare     E-postadresser och domännamn som finns i listan Betrodda avsändare betraktas aldrig som skräppost, oavsett meddelandets innehåll. Du kan lägga till dina kontakter och andra adresser i listan. Men som standard kan betrodda domäner inte identifieras i Exchange Online eller Exchange Online Protection. Endast blockerade domäner, spärrade avsändaradresser och adresser för betrodda avsändare identifieras. Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto betraktas alla namn och adresser i den globala adresslistan (GAL) automatiskt som säkra.

Listan Betrodda mottagare     Om du står med i ett adressregister eller på en distributionslista kan du lägga till listans avsändare i listan Betrodda mottagare. Meddelanden som skickas till dessa e-postadresser eller domännamn betraktas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet.

Listan Spärrade avsändare     Du kan lätt spärra meddelanden från angivna avsändare genom att lägga till deras e-postadresser eller domännamn i listan Spärrade avsändare. När du lägger till ett namn eller en adress i listan flyttar Outlook alla inkommande meddelanden från den källan till mappen Skräppost. Meddelanden från personer eller domäner i listan klassas alltid som skräppost, oavsett vad de innehåller.

Listan Blockerade toppdomäner     Du kan spärra oönskade e-postmeddelanden som kommer från andra länder/regioner genom att lägga till landskoder i listan Blockerade toppdomäner. Om du till exempel markerar kryssrutorna CA (Kanada), US (USA) och MX (Mexiko) i listan spärras meddelanden från e-postadresser som avslutas med .ca, .us och .mx.

Listan Blockerade kodningar     Om du vill spärra oönskade e-postmeddelanden som visas med en annan teckenuppsättning eller ett annat alfabet kan du lägga till kodningar i listan Blockerade kodningar.

E-postkonton som stöds av skräppostfiltret

Skräppostfiltret kan användas med följande typer av e-postkonton:

 • Exchange-konton i cachelagrat Exchange-läge

 • Ett Exchange-konto där meddelanden levereras till en Outlook-datafil (.pst)

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Outlook Connector för Outlook.com (tidigare Hotmail)

 • Microsoft Outlook Connector för IBM Lotus Domino

Om du ändrar din profil bör du exportera ett exemplar av listorna för skräppostfilter innan du genomför ändringarna och sedan importera informationen till Outlook. Då behöver du inte återskapa listorna för skräppostfilter.

Skillnader för skräppostfilter när Cachelagrat Exchange-läge är påsatt eller avstängt

Om du använder ett Exchange-konto har du tillgång till ytterligare ett lager funktioner och verktyg för att bekämpa skräppost.

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller laddar ned e-postmeddelanden till en Outlook-datafil (PST)     Listorna över skräppostfilter lagras på servern och är tillgängliga på vilken dator du än använder. Filterlistorna används också av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook.

 • Om du arbetar online     Skräppostfilterlistorna sparas på servern. De är tillgängliga från valfri dator, men bara om du har funktionen Skräppost aktiverad i Outlook Web Access eller Outlook Web App. Filterlistorna används också av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook.

Så här fungerar skräppostfiltret

Skräppostfiltret analyserar varje inkommande meddelande utifrån flera olika faktorer för att avgöra om det är skräppost. Det kan till exempel vara tidpunkten det skickades och innehållet i meddelandet. Skräppostfiltret är aktiverat som standard och skyddsnivån är inställd på Låg. På denna nivå filtreras bara den mest uppenbara skräpposten. Du kan göra filtret mer effektivt genom att ändra skyddsnivån. Skräppostfiltret kan också uppdateras regelbundet för att skydda mot de senaste teknikerna som används för att skicka skräppost till Inkorgen.

Obs!: Skräppostfiltret i Outlook stoppar inte skräpposten från att komma fram, men dirigerar misstänkt e-post till skräppostmappen i stället för till Inkorgen. Vissa lösningar från andra tillverkare kan vara mycket mer drastiska i detta avseende.

Tips: Du kan styra många av inställningarna för skräppostfiltret från dialogrutan Skräppostalternativ. Från Inkorgen går du till Åtgärder-menyn, pekar på Skräppost och klickar sedan på Skräppostalternativ.

Mappen Skräppost

Alla meddelanden som filtreras bort av skräppostfiltret flyttas till mappen Skräppost. Det är bra om du regelbundet går igenom meddelandena i mappen Skräppost för att försäkra dig om att den inte innehåller legitima meddelanden som du vill läsa. Hittar du legitima meddelanden kan du flytta tillbaka dem till Inkorgen genom att markera dem som Inte skräppost. Du kan även dra dem till valfri mapp.

Mappen Skräppost

Listor med skräppostfilter

Även om skräppostfiltret filtrerar inkommande meddelanden automatiskt kan du styra vad som räknas som skräppost med skräppostfilterlistorna. Med de här listorna kan du tillåta meddelanden från betrodda källor eller spärra meddelanden som kommer från specifika e-postadresser och domäner som du inte känner till eller litar på.

Det finns fem listor med skräppostfilter:

 • Listan Betrodda avsändare

 • Listan Betrodda mottagare

 • Listan med spärrade avsändare

 • Internationellt - Listan Blockerade toppdomäner

 • Internationellt - Listan Blockerade kodningar

Listan Betrodda avsändare

Betrodda avsändare

Om filtret av misstag markerar ett e-postmeddelande som ett skräppostmeddelande kan du spärra en e-postavsändare. Du kan också bygga upp listan Betrodda avsändare manuellt i dialogrutan Skräppostalternativ. E-postadresser och domännamn som finns på listan Betrodda avsändare betraktas aldrig som skräppost, oavsett meddelandets innehåll. Men som standard kan betrodda domäner inte identifieras i Exchange Online eller Exchange Online Protection. Endast blockerade domäner, spärrade avsändaradresser och adresser för betrodda avsändare identifieras.

 • Alla e-postadresser i Kontakter finns med i denna lista om kryssrutan Lita också på e-post från Kontakter är markerad (standardinställning)i Skräppostalternativ. Med denna inställning behandlas aldrig meddelanden från de som finns med i mappen Kontakter som skräppostmeddelanden.

 • E-postadresser som tillhör personer som inte finns med i listan i Kontakter, men med vilka du har regelbunden kontakt, läggs till i listan om du markerar kryssrutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare. (Den här kryssrutan är som standard inte markerad.)

  • Mottagarens e-postadress sparas som standard i listan när du skapar och skickar meddelanden i Outlook manuellt. Detta gäller däremot inte meddelanden som genereras automatiskt i ett program.

  • Personliga distributionslistor läggs inte till via den här kryssrutan.

  • Om du av misstag svarar på ett skräppostmeddelande (om du t.ex. skickar en begäran om att tas bort från skräppostavsändarens distributionslista) medan kryssrutan är markerad läggs skräppostavsändarens adress till i listan Betrodda avsändare. Om du senare upptäcker meddelanden från skräppostavsändaren i Inkorgen måste du lägga till avsändaren i listan Spärrade avsändare och ta bort posten i listan Betrodda avsändare. Om samma adress finns med både i listan Spärrade avsändare och Betrodda avsändare har listan Betrodda avsändare prioritet och adressen anses inte tillhöra en skräppostavsändare.

 • Om du använder ett Exchange-konto (används oftare i företag än för hemanvändning eller privat e-post) anses alla namn och e-postadresser i Global adresslista automatiskt vara betrodda.

 • Du kan också konfigurera Outlook så att endast meddelanden från personer i listan Betrodda avsändare tas emot. Den här konfigurationen görs i en klickruta på fliken Alternativ i Skräppostalternativ.

Listan Betrodda mottagare

Betrodda mottagare

Om du står med i ett adressregister eller på en distributionslista kan du lägga till listans avsändare till listan Betrodda mottagare. Meddelanden som skickas till dessa e-postadresser eller domännamn betraktas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet.

Listan med spärrade avsändare

Spärrade avsändare

Du kan lätt spärra meddelanden från angivna avsändare genom att lägga till deras e-postadresser eller domännamn i listan Spärrade avsändare. När du lägger till ett namn eller en adress i listan flyttar Outlook alla inkommande meddelanden från den källan till mappen Skräppost. Meddelanden från personer eller domäner i listan behandlas som skräppost, oavsett vad de innehåller.

 • Om du redan har listor med betrodda eller spärrade domännamn och e-postadresser kan du importera informationen till Outlook.

 • Du kan lägga till avsändaren eller mottagaren av ett meddelande i någon av listorna för skräppostfilter genom att högerklicka på meddelandet i Inkorgen eller i någon annan e-postmapp, peka på Skräppost och klicka på önskat alternativ.

Internationellt - Listan Blockerade toppdomäner

Internationellt

Om du vill blockera oönskade e-postmeddelanden från ett annat land/region kan du Spärra en e-postavsändare.

Denna lista gör det möjligt för dig att spärra e-postadresser som slutar med en specifik toppnivådomän. Om du till exempel markerar kryssrutorna CA (Kanada), US (USA) och MX (Mexiko) i listan spärras meddelanden från e-postadresser som avslutas med .ca, .us och .mx. Det finns fler landskoder i listan.

Internationellt - Listan Blockerade kodningar

Internationellt

Om du vill spärra oönskade e-postmeddelanden som visas på ett annat språk kan du lägga till kodning i listan Blockerade kodningar.

Med den här listan kan du spärra alla e-postadresser med en viss teckenkodning eller teckenuppsättning. Det mesta av dagens skräppost skickas med kodningen US-ASCII. Övrig skräppost skickas med diverse annan internationell kodning. Med listan Blockerade kodningar kan du filtrera bort oönskad internationell e-post som visas på språk du inte förstår.

Meddelanden: 

 • Unicode-kodningar finns inte med i Listan Blockerade kodningar.

 • Meddelanden som har okända eller ospecificerade kodningar filtreras av ett standardskräppostfilter.

E-postkonton som stöds av skräppostfiltret

Skräppostfiltret kan användas med följande typer av e-postkonton:

 • Exchange-konton i cachelagrat Exchange-läge

 • Ett Exchange-konto där meddelanden levereras till en Personlig mappfil (.pst) (.pst)

 • HTTP-konto (Windows Live Mail)

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Microsoft Office Outlook Connector för IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector för MSN

Alla e-postkonton i samma Outlook-användarprofil delar samma skräppostinställningar och skräppostlistor. Om du till exempel har ett Exchange-konto och ett Windows Live Mail-konto har varje konton varsin Skräppost-mapp. Har du däremot ett Exchange-konto och ett POP3-konto ligger skräpposten för båda kontona i mappen Skräppost för Exchange-kontot.

Om du ändrar din profil bör du exportera en kopia av skräppostlistorna innan du genomför ändringarna och sedan importera informationen till Outlook. Då behöver du inte återskapa listorna för skräppostfilter.

Skräppostfilter med olika versioner av Microsoft Exchange

Om du använder Outlook i en Microsoft Exchange-miljö, vilket är mycket vanligare i företag än för privat e-post hemma, finns det ytterligare ett lager funktioner och verktyg för att förhindra skräppost.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller hämtar post till en personlig mappfil (.pst)     Skräppostlistorna lagras på servern och är tillgängliga på vilken dator du än använder. De används dessutom av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook 2003.

 • Om du arbetar online     Skräppostfilterlistorna lagras på servern. De är tillgängliga på alla datorer, men bara om du har funktionen Skräppost aktiverad i Outlook Web Access. De används dessutom av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook 2003.

Microsoft Exchange Server 2000 och tidigare

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller hämtar post till en personlig mappfil (.pst)     Du kan skapa och använda skräppostfilterlistorna som lagras på servern och är tillgängliga på alla datorer du använder. Observera att om du använder både cachelagrat Exchange-läge och alternativet att ladda ned till en personlig mappfil (PST) som standardleveransplats är skräppostfilterlistorna bara tillgängliga på den dator där namnen och adresserna läggas till.

 • Om du arbetar online     Skräppostfiltret är inte tillgängligt.

Filtrera nätfiskemeddelanden

Vissa skräppostmeddelande kan vara farliga eller rena bedrägerier. Skräppostfiltret analyserar även automatiskt varje inkommande meddelande för att se om det kan vara misstänkt, bedrägligt eller en del av en nätfiskeattack. 

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×