Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ADRESS i Microsoft Excel. Länkar till information om hur du arbetar med postadresser eller skapar adressetiketter finns i avsnittet Se även.

Beskrivning

Du kan använda funktionen ADRESS för att ta reda på adressen för en cell i ett kalkylblad, givet de angivna rad- och kolumnnumren. Exempelvis returnerar ADRESS(2,3)$C$2. Ett annat exempel är ADRESS(77 300 som returnerar $KN$77. Du kan använda andra funktioner, som RAD och KOLUMN, för att ange rad- och kolumnnummerargument för funktionen ADRESS.

Syntax

ADRESS(rad; kolumn; [abs]; [a1]; [bladnamn])

Syntaxen för funktionen ADRESS har följande argument:

  • rad    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde som anger det radnummer som ska användas i cellreferensen.

  • kolumn    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde som anger det kolumnnummer som ska användas i cellreferensen.

  • abs    Valfritt. Ett numeriskt värde som anger vilken typ av referens som ska returneras.

abs

Returnerar denna typ av referens

1 eller utelämnat

Absolut

2

Absolut rad, relativ kolumn

3

Relativ rad, absolut kolumn

4

Relativ

  • A1    Valfritt. Ett logiskt värde som anger referenstypen A1 eller R1C1. I A1-format är kolumnerna alfabetiskt märkta och rader är numeriska. I referenstypen R1C1 är både kolumner och rader numeriska. Om argumentet A1 är SANT eller utelämnas returnerar funktionen ADRESS en referens av typen A1. om det är FALSKT returnerar funktionen ADRESS en R1C1-referens.

    Obs!: Om du vill ändra den referenstyp som används i Excel klickar du på Alternativ på fliken Arkiv och sedan på Formler. Markera eller avmarkera kryssrutan Referenstypen R1C1 under Arbeta med formler.

  • Bladnamn    Valfritt. Ett textvärde som anger namnet på kalkylbladet som ska användas som extern referens. Formeln =ADRESS(1;1,,,"Blad2") returnerar till exempel Blad2!$A$1. Om argumentet sheet_text utelämnas används inget bladnamn och adressen som returneras av funktionen refererar till en cell i det aktuella bladet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ADRESS(2;3)

Absolut referens

$C$2

=ADRESS(2;3;2)

Absolut rad, relativ kolumn

C$2

=ADRESS(2;3;2;FALSKT)

Absolute rad; relativ kolumn med referenstypen R1C1

R2C[3]

=ADRESS(2;3;1;FALSKT;"[Bok1]Blad1")

Absolut referens till en annan arbetsbok och ett annat kalkylblad

'[Bok1]Blad1'!R2C3

=ADRESS(2;3;1;FALSKT;"EXCEL-BLAD")

Absolut referens till ett annat kalkylblad

'EXCEL-BLAD'!R2C3

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×