Aktivera eller inaktivera alternativen Fäst mot rutnät och Fäst mot objekt i Excel

När du ritar, ändrar storlek på eller flyttar en figur eller andra objekt i Excel kan du ange att den ska justeras eller "fästas" mot närmaste skärningspunkt i rutnät (även om rutnätet inte är synligt) eller att det ska fästas mot andra figurer eller objekt. Du kan även styra justeringen och fästfunktionerna genom att inaktivera dem.

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt och sedan på Justera under Ordnapå fliken Figurformat.

  Kommandot Justera på fliken Figurformat

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Klicka på Fäst mot rutnät om du vill fästa figurer eller andra objekt i rutnätet närmaste skärningspunkt.

   Fäst mot rutnät eller figur

   Grå färgmarkering som anger att alternativet är markerat är markerat.

  • Om du vill fästa figurer eller andra objekt mot rutnätlinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

   Fäst mot figur

   Grå färgmarkering som anger att alternativet är markerat är markerat.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt och sedan på Justera i gruppen Ordna på fliken Figurformat.

  Fäst mot figur

 2. Om du vill inaktivera alternativen klickar du på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur.

  Den grå färgmarkeringen som anger alternativet är markerat inaktiveras.

Överst på sidan

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera figurerna eller objekten mot närmsta skärningspunkt i rutnätet klickar du på Fäst mot rutnät.

  • Om du vill placera figurer eller objekt mot rutnätslinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

Obs!: Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar figuren eller objektet.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Klicka på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur beroende på vilket av de båda alternativen du vill inaktivera.

Överst på sidan

Se även

Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×