Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Ett makro är en serie kommandon som du kan använda för att automatisera en upprepad uppgift och kan köras när du måste utföra uppgiften. Med makron kan du automatisera uppgifter som utförs ofta så att du inte behöver göra alla steg manuellt varje gång.

Vissa makron kan emellertid utgöra en säkerhetsrisk. Makron används ofta av personer med avsikt att tyst installera skadlig kod, till exempel ett virus, på datorn eller i organisationens nätverk.

Varning!: Aktivera aldrig makron i en Microsoft 365-fil om du inte är säker på vad makrona gör. Oväntade makron kan utgöra en betydande säkerhetsrisk. Du behöver inte aktivera makron för att visa eller redigera filen. bara om du vill ha de funktioner som finns i makrot. Mer information finns i Skydda dig mot makrovirus.

Letar du efter information om hur du skapar makron läser du i Snabbstart: Skapa ett makro.

Information om hur du använder makron på en dator med Windows S finns i Blockera misstänkta makron i Office på Windows 10 S.

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Inställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Men om enheten hanteras av ditt arbete eller din skola kan systemadministratören hindra någon från att ändra inställningar.

Viktigt!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för Det Microsoft 365-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Dina Microsoft 365-program.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Makroinställningar i Säkerhetscenter.

  Delen Makroinställningar i Säkerhetscenter

 5. Gör önskade val och klicka sedan på OK.

Obs!: Alternativen är lite annorlunda i Excel, vi kallar ut dem när vi går.

 • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande     Makron och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras.

  I Excel är det här alternativet Inaktivera VBA-makron utan avisering och det gäller bara VBA-makron.

 • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande     Makron inaktiveras, men ett säkerhetsmeddelande visas om filen innehåller makron. Aktivera makron från fall till fall.

  I Excel är det här alternativet Inaktivera VBA-makron med avisering och det gäller bara VBA-makron.

 • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron     Makron inaktiveras och säkerhetsvarningar visas om det finns osignerade makron. Men om makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare körs makrot bara. Om makrot är signerat av en utgivare som du inte har litat på än får du möjlighet att aktivera det signerade makrot och lita på utgivaren.

  I Excel är det här alternativet Inaktivera VBA-makron utom digitalt signerade makron och det gäller bara VBA-makron.

 • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras)     Alla makron körs utan bekräftelse. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod.

  I Excel är det här alternativet Aktivera VBA-makron (rekommenderas inte, potentiellt farlig kod kan köras) och det gäller bara VBA-makron.

 • Excel har också en kryssruta för AktiveraExcel 4.0-makron när VBA-makron är aktiverade. Om du markerar den här kryssrutan gäller alla ovanstående inställningar för VBA-makron även för Excel 4.0-makron (XLM).

  Om den här kryssrutan inte är markerad inaktiveras XLM-makron utan meddelande.

 • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd     Neka eller tillåt programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen (Visual Basic for Applications) från en automatiseringsklient. Det här säkerhetsalternativet är till för kod som skrivs för att automatisera ett Microsoft 365-program och ändra VBA-miljön och objektmodellen. Inställningen anges för varje enskild användare och för varje program och nekar åtkomst som standard så att obehöriga program inte kan skapa skadlig självreplikerande kod. För att automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen måste användaren som kör koden bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

  Obs!: Alternativet Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd är inte tillgängligt i Microsoft Publisher och Microsoft Access.

Mer information finns i

Ändra inställningar för makrosäkerhet i Excel

Hur skadlig kod kan smitta din dator

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×