I den här artikeln beskrivs fönstret med alternativ för Vidarekoppling av samtal där du kan instruera Lync hur dina inkommande samtal ska hanteras.

Inaktivera vidarekoppling av samtal

Markera den här kryssrutan om du bara vill ta emot samtal på din arbetstelefon eller i Lync.

Vidarekoppla mina samtal till

Om du vill att dina samtal ska kopplas vidare direkt, och aldrig ringa till din arbetstelefon, markerar du den här kryssrutan och väljer sedan ett alternativ från listrutemenyn:

  • Röstbrevlåda: Dina samtal kopplas direkt till röstbrevlådan, om du har ställt in den.

  • Mobil: Dina samtal kopplas till din mobiltelefon, om numret har lagrats i fönstret Lync - Alternativ > Telefoner.

  • Hem: Dina samtal kopplas till din hemtelefon, om numret har lagrats i fönstret Lync – Alternativ > Telefoni.

  • Nytt nummer eller ny kontakt: Skriv in ett nummer där du kan nås, eller välj en Lync-kontakt som du vill ska ta emot dina samtal.

  • Mina ombud : Dina samtal kopplas till dina ombud, om du har ställt in några. Har du inte gjort det kan du lägga till ombud i det här fönstret. Vill du hantera medlemmarna kan du klicka på Redigera mina ombudsmedlemmar i fönstret Vidarekoppling av samtal.

Ring samtidigt

Om du vill att dina samtal ska kopplas både till din arbetstelefon och till ett annat nummer markerar du den här kryssrutan och väljer sedan ett alternativ i den nedrullningsbara menyn:

  • Mobil: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till din mobil, om numret finns registrerat i fönstret Lync – Alternativ > Telefoni.

  • Hem: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till din hemtelefon, om numret finns registrerat i fönstret Lync – Alternativ > Telefoner.

  • Nytt nummer: Skriv in ett nummer som du vill att dina samtal ska kopplas till, vid sidan om arbetstelefonen.

  • Mina ombud: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till dina ombud, om du har ställt in några. Har du inte gjort det kan du lägga till ombud i det här fönstret. Vill du hantera medlemmarna kan du klicka på Redigera mina ombudsmedlemmar i fönstret Vidarekoppling av samtal.

  • Min svarsgrupp: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till din svarsgrupp, om du har ställt in en sådan. Har du inte gjort det kan du lägga till och ta bort medlemmar i gruppen längst ned i det här fönstret. Vill du hantera medlemmarna kan du klicka på Redigera mina samtalsgruppsmedlemmar i fönstret Vidarekoppling av samtal.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×