Miniatyrdiagram är små diagram inuti enskilda kalkylbladsceller som kan användas för att visuellt presentera och visa en trend i dina data. Miniatyrdiagram kan framhäva viktiga objekt, t.ex. säsongsvariationer eller ekonomiska cykler och markerar de största och minsta värdena i en annan färg. Att visa trender i kalkylbladets data kan vara praktiskt, särskilt när du delar data med andra.

Kalkylblad med miniatyrdiagram

 1. Markera en tom cell bredvid eller i närheten av de data du vill visa i ett miniatyrdiagram.

 2. Under fliken Infoga i gruppen Miniatyrdiagram klickar du på Linje, Kolumn eller Vinst/förlust.

  Miniatyrdiagramskommandon på fliken Infoga

 3. I rutan Dataområde anger du det cellområde som innehåller de data du vill visa i miniatyrdiagrammet.

  Om data till exempel finns i cellerna A, B, C och D på rad 2 skriver du A2:D2.

  Dialogrutan Skapa miniatyrdiagram

  Om du hellre vill markera cellområdet på kalkylbladet klickar du på Bild av knapp så minimeras dialogrutan tillfälligt. Markera då cellerna på kalkylbladet och klicka på Bild av knapp så visas hela dialogrutan igen.

 4. Klicka på OK.

  Verktyg för miniatyrdiagram visas i menyfliksområdet. Använd kommandona på fliken Design om du vill anpassa miniatyrdiagrammen.

  Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet

Tips!

 • Eftersom ett miniatyrdiagram är inbäddat i en cell används ett miniatyrdiagram som bakgrund för all text som du anger i en cell på följande sätt:

  En cell som innehåller ett miniatyrdiagram och text

 • Om du markerade en cell kan du alltid kopiera ett miniatyrdiagram senare till andra celler i en kolumn eller på en rad genom att dra eller använda Fyll nedåt (Ctrl+D).

Anpassa miniatyrdiagram

När du har skapat miniatyrdiagram kan du när som helst uppdatera typ, stil och format.

 1. Markera de miniatyrdiagram du vill anpassa så visas Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet.

  Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet

 2. Välj önskade alternativ på fliken Design. Du kan göra följande:

  • Visa markören för att framhäva enskilda värden i linjeminiatyrdiagram.

   Gruppen Visa på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

  • Ändra formatmall för eller formatera miniatyrdiagram.

   Formatmallar på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

  • Visa och ändra axelinställningar.

   Knappen Axlar på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

   Om du klickar på alternativet Datumaxeltyp i den här Excel öppnas dialogrutan Datumintervall för miniatyrdiagram. Härifrån kan du välja det område i arbetsboken som innehåller de datumvärden du vill ha för dina miniatyrdiagramdata.

   Markera området som innehåller datumvärdena för miniatyrdiagramdata i dialogrutan Datumintervall för miniatyrdiagram.

   Om du klickar på alternativen för Anpassat värde i Excel öppnas dialogrutan Inställning av lodrät axel för miniatyrdiagram. Härifrån kan du ange antingen det lägsta eller högsta värdet (beroende på vilket alternativ du har valt) för den lodräta axeln för dina miniatyrdiagramdata. Som standard Excel hur miniatyrdiagramdata visas så att du med de här alternativen kan styra lägsta och högsta värden.

   Ange ett minsta värde för den lodräta axeln i dialogrutan Inställning av miniatyrdiagram för lodrät axel.

  • Ändra hur data visas.

   Knappen Redigera data i gruppen Miniatyrdiagram

   Om du klickar på alternativet Redigera data för ett miniatyrdiagram i Excel öppnas dialogrutan Redigera miniatyrdiagramdata. Härifrån kan du markera det område i arbetsboken som innehåller de data du vill använda för miniatyrdiagramdata. Använd det här alternativet om du bara vill ändra ett miniatyrdiagram.

   Ange ett källdataområde i dialogrutan Redigera miniatyrdiagramdata.

   Om du klickar på & tomma celler i den här Excel öppnas dialogrutan Inställningar tomma celler. Använd det här alternativet om du Excel hur dolda och null-värden ska behandlas för miniatyrdiagramdata.

   Du kan välja att visa tomma celler som Mellanrum,Nolleller Anslut datapunkter med linje.

   Markera alternativet Visa data i dolda rader och kolumner om du Excel ta med data i dolda rader och kolumner i miniatyrdiagramdata. Avmarkera det här alternativet om du Excel att data ska ignoreras i dolda rader och kolumner.

   Bestäm hur Excel ska hantera dolda eller tomma celler i miniatyrdiagram i dialogrutan Inställningar celler.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×