Med funktionen Vidarekoppling av samtal kan du bestämma hur du vill att Lync ska hantera inkommande samtal när du är borta från din arbetstelefon eller vill att någon annan ska ta dina samtal.

Meddelanden: 

 • Vid nödsamtal stängs vidarekopplingsreglerna av i 120 minuter så att nödpersonalen kan nå tillbaka till dig. Du kan ställa om alternativen för Vidarekoppling av samtal när du vill genom att klicka på vidarekopplingsmenyn i den nedre vänstra hörnet i huvudfönstret i Lync.

 • När du konfigurerar VidarekoppIing av samtal kommer telefonnumret som samtalet kopplas till att visas för personen som ringer dig. Det här gäller endast för samtal inom Lync.

Alternativ för vidarekoppling av samtal

Så här kan du ange hur inkommande samtal ska hanteras i Lync:

Inaktivera vidarekoppling av samtal

Markera den här kryssrutan om du bara vill ta emot samtal på din arbetstelefon eller i Lync.

Vidarekoppla mina samtal till

Om du vill att dina samtal ska kopplas vidare direkt, och aldrig ringa till din arbetstelefon, markerar du den här kryssrutan och väljer sedan ett alternativ från listrutemenyn:

 • Röstbrevlåda: Skickar dina samtal direkt till din röstbrevlåda, om den har konfigurerats.

 • Mobil: Dina samtal kopplas till din mobiltelefon, om numret har lagrats i fönstret Lync - Alternativ > Telefoner.

 • Hem: Dina samtal kopplas till din hemtelefon, om numret har lagrats i fönstret Lync - Alternativ > Telefoner.

 • Nytt nummer eller ny kontakt: Ange ett nummer dit du kan nås, eller markera en Lync-kontakt som du vill ska ta emot dina samtal.

 • Mina ombud : Om du har angett ombud tar de emot dina samtal. Från det här fönstret kan du även lägga till ombud om du inte redan har angett dem, eller så klickar du på Redigera mina ombudsmedlemmar i fönstret Vidarekoppling av samtal om du vill hantera medlemmarna.

Ring samtidigt

Om du vill att dina samtal ska kopplas både till din arbetstelefon och till ett annat nummer markerar du den här kryssrutan och väljer sedan ett alternativ i den nedrullningsbara menyn:

 • Mobil: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till din mobil, om numret finns registrerat i fönstret Lync – Alternativ > Telefoni.

 • Hem: Dina samtal kopplas både till din arbetstelefon och till din hemtelefon, om numret finns registrerat i fönstret Lync – Alternativ > Telefoni.

 • Nytt nummer: Skriv in ett nummer som du vill att dina samtal ska kopplas till, vid sidan om arbetstelefonen.

 • Mina ombud : Dina samtal kopplas till din arbetstelefon och till dina ombud, om du har angett dem. Från det här fönstret kan du även lägga till ombud om du inte redan har angett dem, eller så klickar du på Redigera mina ombudsmedlemmar i fönstret Vidarekoppling av samtal om du vill hantera medlemmarna.

 • Min svarsgrupp: Om du har konfigurerat en svarsgrupp kopplas dina samtal till medlemmarnas telefoner och till din arbetstelefon. Du kan lägga till eller ta bort medlemmar i svarsgruppen längst ned i det här fönstret om du inte har angett dem, eller så klickar du på Redigera medlemmar i svarsgrupp i fönstret Vidarekoppling av samtal om du vill hantera medlemmarna.

Överst på sidan

Inställningar för vidarekoppling av samtal

Om du vill ange fördröjningstiden innan samtal kopplas vidare gör du så här:

 1. Klicka på länken bredvid Obesvarade samtal skickas till under Dina aktuella inställningar för vidarekoppling.

 2. Välj vilket nummer du vill att samtalet ska kopplas till. Till exempel Telefonsvararen eller Nytt nummer eller ny kontakt.

 3. Ange önskad fördröjningstid innan samtalet vidarekopplas i menyn Ring i så här många sekunder innan vidarekoppling sker.

 4. Gå tillbaka till Lync - Alternativ genom att klicka på OK.

 5. Klicka på länken bredvid De här inställningarna används och välj Hela tiden eller endast Under den arbetstid jag har angett i Outlook.

Överst på sidan

Redigera medlemmar av svarsgrupper

En svarsgrupp är en samling personer som kan besvara dina arbetssamtal (om ditt supportteam har gjort funktionen tillgänglig). Du kan lägga till eller ta bort medlemmar och välja vilka som kan ta emot samtal åt dig.

Klicka på Redigera medlemmar i svarsgrupp och gör sedan en av följande saker:

 • Om du vill lägga till medlemmar klickar du på Lägg till, och dubbeklickar sedan på den önskade kontakten.

 • Om du vill ta bort en medlem markerar du medlemmen och klickar sedan på Ta bort.

 • Om du vill specificera en fördröjningstid innan samtal kopplas till gruppens telefoner anger du en tid i Ring svarsgruppen efter följande antal sekunder.

  Obs!: Om du har skapat en svarsgrupp vidarekopplas inte dina samtal till den automatiskt. Du måste även välja ett alternativ under Ring samtidigt eller Vidarekoppla mina samtal till i avdelningen för vidarekoppling av samtal.

Överst på sidan

Redigera ombud

Du kan lägga till ombud och välja om du vill att de ska ta emot samtal åt dig. En grupp med Ombud skapas automatiskt i din kontaktlista i Lync när du lägger till ombud.

Om du vill lägga till, ta bort eller hantera dina ombud gör du så här:

 1. Klicka på Redigera medlemmar i mina ombud.

 2. Klicka på Lägg till och dubbelklicka sedan på den önskade kontakten.

 3. Om du vill aktivera att ombuden tar emot dina samtal klickar du på Ta emot samtal.

 4. Om du vill specificera en fördröjningstid innan samtal kopplas till ombuden anger du en tid i menyn Ring dina ombud efter följande antal sekunder.

 5. Om du vill ta bort ett ombud markerar du ombudets namn och klickar sedan på Ta bort.

  Obs!: Om du har skapat en svarsgrupp vidarekopplas inte dina samtal till den automatiskt. Du måste även välja ett alternativ under Ring samtidigt eller Vidarekoppla mina samtal till i avdelningen för vidarekoppling av samtal.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×