I den här artikeln lär du dig mer om alternativfönstret Personligt, där du kan ange dina inloggningsinställningar, välja vilken information du vill visa för andra i Lync, samt ange hur du vill att Lync ska samarbeta med andra program.

Ange alternativ i Mitt konto

Använd alternativen under Mitt konto för att ange din inloggningsadress och konfigurera hur du ansluter till Office 365.

 • Öppna Personliga alternativ och ändra din inloggningsadress under Mitt konto där du skriver namnet på ditt användarkonto i rutan Inloggningsadress. Till exempel: namn@exempel.com.

Obs!:  Vi rekommenderar att du inte klickar på knappen Avancerat eftersom den nuvarande inställningen, Automatisk konfiguration, krävs för Office 365.

 • Om du vill underlätta starten av Lync genom att starta och logga in automatiskt varje gång du loggar in i operativsystemet Windows, markerar du kryssrutan Starta Lync automatiskt när jag loggar in i Windows. Om du inte vill logga in automatiskt avmarkerar du den här kryssrutan.

 • Om du vill att huvudfönstret i Lync ska öppnas framför andra fönster när det startas markerar du kryssrutan Visa Lync i förgrunden när det startas. Om du inte väljer det här alternativet visas i stället Lync-ikonen i Windows meddelandefält (systemfältet) när Lync startas.

Ange alternativ i Personal Information Manager

Om du vill ange hur Lync samarbetar med andra Office-program som du använder använder du alternativen i Personal Information Manager.

 1. Öppna alternativrutan Personligt, och under Personal Information Manager markerar du antingen Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook eller Inga i listrutan. När du markerar Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook använder sig sökfunktionen i Lync av kontaktlistan från Outlook för att hitta kontakter utöver de i den globala adresslistan. Om du markerar Inga söker Lync endast efter kontakter i den globala adresslistan. Då används varken Windows adressbok eller kontaktlistan från Outlook.

 2. Om du väljer Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook, gör något av följande:

  • Om du vill att din status automatiskt ska visa att du är på ett schemalagt möte markerar du kryssrutan Uppdatera min närvaro utifrån min kalenderinformation. Om du vill specificera ytterligare vilka som ska kunna se den här informationen använder du följande inställningar:

   • Om du vill att den här informationen ska visas för kontakter i din Arbetsgrupp markerar du kryssrutan Visa mötets ämne och plats för kontakter med sekretessrelationen Arbetsgrupp.

   • Om du vill visa ditt Outlook-frånvaromeddelande markerar du kryssrutan Visa min frånvaroinformation för kontakter med sekretessrelationerna Vänner och familj, Arbetsgrupp och Kolleger. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja dina frånvaromeddelanden för alla dina kontakter.

  • Om du vill spara konversationshistorik i Outlook markerar du kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik. Om du avmarkerar den här kryssrutan innebär det att historiken för snabbmeddelanden inte sparas.

  • Om du vill spara din samtalshistorik i Outlook markerar du kryssrutan Spara samtalsloggar i e-postmappen Samtalshistorik. Om du avmarkerar kryssrutan sparas inte samtalshistoriken.

Ange alternativ i Plats

Använd alternativen under Plats om du vill ange om Lync delar din plats med andra program. Om du vill tillåta andra program att använda din platsinformation går du till fönstret Personlig information, och i området Plats markerar du kryssrutan Dela min platsinformation med andra program som jag använder. Om du inte vill att din plats ska visas i andra program avmarkerar du kryssrutan.

Obs!:  Alla kontakter förutom dina externa kan se din plats. Information om vem som kan se vilka delar av din närvaroinformation finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

Ange alternativ för Visa bilder

Använd alternativen under Visa bilder för att ange om du vill se andra personers bilder.

 • Om du vill visa eller dölja andra personers bilder i Lync går du till Personliga alternativ > Visa bilder och markerar eller avmarkerar kryssrutan Visa bilder på kontakter. (Bilder visas som standard. Om du väljer att inte visa bilder kan du se fler kontakter i kontaktlistan. Om du avmarkerar kryssrutan betyder det också att andra inte ser bilder av dig i Lync och du ser inte bilder av avsändare och mottagare i snabbmeddelanden och gruppkonversationer.)

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×