Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Textrutor och de flesta figurer kan innehålla text i dem. Texten kan placeras vågrätt eller lodrätt och kan visas på en rad eller radbryts till flera rader.

Du kan ändra riktning på texten och du kan också ändra marginalerna för textrutor och figurer för optimalt avstånd, eller ändra storlek på figurer så att texten får plats.

Ange textriktning i en figur eller textruta

Exempel på textorientering: vågrät, roterad och staplad

I en figur eller textruta kan du ändra i vilken riktning texten läses upp. Det betyder att du kan pivot text 90 eller 270 grader så att den visas åt sidan.

 1. Högerklicka på kanten av figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Menyobjektet Formatera figur markerat

 3. I fönstret Formatera figur klickar du på Storlek/Layout & Egenskaper Fliken Layout och egenskaper.

 4. Under Textruta väljer du det alternativ du vill använda i listan Textorientering .

  Panelen Texteffekter med textorientering markerad

Rotera (spegel) text i en figur eller textruta

Ett exempel på speglad text: den första roteras 180 grader på x-axeln och den andra roteras 180 grader på y-axeln
 1. Högerklicka på rutan eller figuren och välj Formatera figur.

 2. Välj Effekter i fönstret Formatera figur.

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret
 3. Välj 3D-rotation och ange 180 i rutan X-rotation eller Y-rotation.

 4. (Valfritt) Om textrutan är fylld med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur . Välj Fyll & Linje Fliken Fyllning och linje, välj Fyllning och välj sedan Ingen fyllning.

 5. (Valfritt) Om du vill ta bort textrutans kontur högerklickar du på textrutan, väljer Disposition i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Vågrät text i figurer

 1. Markera det stycke, den textrad, den figur eller den textruta som du vill ändra.

 2. Gå till Start och välj det vågräta justeringsalternativ som du vill använda.

Gruppen Stycke på fliken Start

Tre alternativ för lodrät textjustering: överkant, mitten och nederkant

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Menyobjektet Formatera figur markerat

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek/Layout & Egenskaper Fliken Layout och egenskaper.

  Panelen Formatera figur med Lodrät justering markerat

 4. Välj önskat alternativ i listan Lodrät justering .

När texten radbryts fortsätter den automatiskt på en ny rad när den når den högra kantlinjen för figuren eller textrutan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller den text du vill radbryta.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Menyobjektet Formatera figur markerat

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek/Layout & Egenskaper Fliken Layout och egenskaperoch väljer sedan Radbryt text i figur.

  Panelen Formatera figur med Radbryt text markerat

Marginalen är avståndet mellan texten och den yttre kanten på den omslutande figuren eller textrutan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Menyobjektet Formatera figur markerat

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek/Layout & Egenskaper Fliken Layout och egenskaper.

  Formatera figur med marginalinställningar

 4. Ange ett mått i tum eller millimeter (mm) för någon av följande marginaler:

  • Vänstermarginalen     Avstånd mellan figurens vänstra kantlinje och texten längst till vänster

  • Högermarginal     Avstånd mellan figurens högra kantlinje och texten längst till höger

  • Toppmarginal     Avstånd mellan figurens övre kantlinje och texten längst upp

  • Bottenmarginal     Avstånd mellan figurens nedre kantlinje och den lägsta texten

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Menyobjektet Formatera figur markerat

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Layout & Egenskaper Fliken Layout och egenskaper, väljer Textruta och sedan Ändra storlek på figur så att texten får plats.

  Formatera figur med Ändra storlek på figur för text markerat

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att markera Förminska text i spillområde.

Ange textriktning i en figur eller textruta

 1. Ctrl + Klicka på kantlinjen för figuren eller textrutan som innehåller texten och välj sedan Formatera figur.

 2. I fönstret Formatera figur till höger väljer du Textalternativ.

 3. Välj den tredje ikonen, Textruta, och välj sedan det alternativ du vill använda i listan Textorientering .

  Textorientering är markerat i fönstret Formatera figur.

Placera text vågrätt i ett stycke, en textruta eller en figur

 1. Klicka eller tryck i det stycke, den textrad, den figur eller den textruta som du vill ändra.

 2. Gå till Start och klicka på önskat alternativ för vågrät justering i gruppen Stycke .

  Textjusteringsalternativ

Du kan automatiskt öka storleken på en textruta eller figur lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Ctrl + Klicka på kantlinjen för den figur eller textruta som du vill ändra storlek på och välj sedan Formatera figur.

 2. I fönstret Formatera figur till höger väljer du Textalternativ.

 3. Välj Layout & Egenskaper och markera sedan kryssrutan bredvid Ändra storlek på figur så att texten får plats.

  Anpassa textstorlek till figur är markerat i fönstret Formatera figur.

Standardinställningen är att texten radbryts automatiskt medan du skriver. Gör så här om du inte vill att texten ska radbrytas:

 1. Ctrl+ Klicka på figuren som innehåller texten och välj sedan Formatera figur.

 2. I fönstret Formatera figur till höger väljer du Textalternativ.

 3. Välj Layout & Egenskaper och avmarkera sedan kryssrutan bredvid Radbryt text i figur.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×