Du kan anpassa en Microsoft Query-parameter fråga genom att ändra uppmaningen, genom att använda data från en cell som uppmaning eller genom att använda en konstant.

Mer information om hur du skapar parameterfrågor finns i Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

Obs!: Följande procedurer gäller inte för frågor som skapas med Power Query.

Ändra den anpassade uppmaningen för en parameterfråga

 1. I kalkylbladet klickar du på en cell någonstans i det externa dataområde som har skapats med parameterfrågan.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen & Frågor på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Skriv den text som du vill använda för frågan i rutan Fråga efter värde genom att använda följande sträng och klicka sedan på OK. Den anpassade uppmaningen kan innehålla upp till 100 tecken.

 7. Om du vill använda den nya anpassade uppmaningen och uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data, i gruppen & anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

 8. I dialogrutan Ange parametervärde visas den nya uppmaningen.

  Obs!: Du kan också välja kryssrutan Använd det här värdet/referensen för kommande uppdateringar om du inte vill bli tillfrågad igen vid varje uppdatering. Om du använder data från en cell som parametervärde markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

 1. Skriv de värden i kalkylbladet som du vill använda som villkor i frågan.

 2. Klicka på en cell någonstans i det externa dataområde som skapades med frågan.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen & Frågor på fliken Data.

 4. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 5. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 6. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 7. Klicka på Hämta värdet från följande cell.

 8. Klicka i kalkylbladet på cellen som innehåller det värde du vill använda.

  Om du vill uppdatera data när du ändrar värdet i cellen markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data, i gruppen & Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområde som skapades med frågan i kalkylbladet.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen & Frågor på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Klicka på Använd följande värde.

 7. Skriv det värde som du vill använda för parametern och klicka sedan på OK.

 8. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data, i gruppen & Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

Ändra den anpassade uppmaningen för en parameterfråga

 1. Klicka i kalkylbladet på en cell någonstans i det externa dataområde som skapades med parameterfrågan.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Skriv den text som du vill använda för frågan i rutan Fråga efter värde genom att använda följande sträng och klicka sedan på OK. Den anpassade uppmaningen kan innehålla upp till 100 tecken.

 7. Om du vill använda den nya uppdatera visa data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på flikenData. Klicka sedan på Uppdatera.

 8. I dialogrutan Ange parametervärde visas den nya uppmaningen.

  Obs!: Du kan också välja kryssrutan Använd det här värdet/referensen för kommande uppdateringar om du inte vill bli tillfrågad igen vid varje uppdatering. Om du använder data från en cell som parametervärde markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

Obs!: Om du vill spara ändringarna i den anpassade uppmaningen sparar du arbetsboken. Du kan också redigera frågan för att ändra uppmaningen. Mer information om hur du redigerar en Microsoft Query-fråga finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 1. Skriv de värden i kalkylbladet som du vill använda som villkor i frågan.

 2. Klicka på en cell någonstans externt dataområde celler som skapades med parameterfrågan.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 4. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 5. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 6. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 7. Klicka på Hämta värdet från följande cell.

 8. Klicka i kalkylbladet på den cell som innehåller det värde du vill använda.

  Om du vill uppdatera data när du ändrar värdet i cellen markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data,i gruppen Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

 1. I Excel klickar du på en cell i externt dataområde som skapades med ett parameterfråga.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Bild av knapp .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Klicka på Använd följande värde.

 7. Skriv det värde som du vill använda för parametern och klicka sedan på OK.

 8. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data,i gruppen Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

Ändra den anpassade uppmaningen för en parameterfråga

 1. Klicka i kalkylbladet på en cell någonstans i det externa dataområde som skapades med parameterfrågan.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Knappen Anslutningsegenskaper i dialogrutan Externa dataegenskaper .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Skriv den text som du vill använda för frågan i rutan Fråga efter värde genom att använda följande sträng och klicka sedan på OK. Den anpassade uppmaningen kan innehålla upp till 100 tecken.

 7. Om du vill använda den nya uppdatera visa data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på flikenData. Klicka sedan på Uppdatera.

 8. I dialogrutan Ange parametervärde visas den nya uppmaningen.

  Obs!: Du kan också välja kryssrutan Använd det här värdet/referensen för kommande uppdateringar om du inte vill bli tillfrågad igen vid varje uppdatering. Om du använder data från en cell som parametervärde markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

Obs!: Om du vill spara ändringarna i den anpassade uppmaningen sparar du arbetsboken. Du kan också redigera frågan för att ändra uppmaningen. Mer information om hur du redigerar en Microsoft Query-fråga finns i Hjälpen för Microsoft Query.

 1. Skriv de värden i kalkylbladet som du vill använda som villkor i frågan.

 2. Klicka på en cell någonstans externt dataområde celler som skapades med parameterfrågan.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 4. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Knappen Anslutningsegenskaper i dialogrutan Externa dataegenskaper .

 5. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 6. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 7. Klicka på Hämta värdet från följande cell.

 8. Klicka i kalkylbladet på den cell som innehåller det värde du vill använda.

  Om du vill uppdatera data när du ändrar värdet i cellen markerar du kryssrutan Uppdatera automatiskt när cellvärdet ändras.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data,i gruppen Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

 1. I Excel klickar du på en cell i externt dataområde som skapades med ett parameterfråga.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Anslutningsegenskaper Knappen Anslutningsegenskaper i dialogrutan Externa dataegenskaper .

 4. I dialogrutan Anslutningsegenskaper klickar du på fliken Definition och sedan på Parametrar.

 5. Klicka den parameter som du vill ändra i listan Parameternamn i dialogrutan Parametrar.

 6. Klicka på Använd följande värde.

 7. Skriv det värde som du vill använda för parametern och klicka sedan på OK.

 8. Om du vill uppdatera data klickar du på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data,i gruppen Anslutningar och klickar sedan på Uppdatera.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×